Diplomatisk list och medling

I Kvinnoporten lyfter författaren Gunilla Carlson fram exempel på att diplomatisk list och medling var viktigare än heroiskt vapenbruk i naturkulten.

Frigg

I myten om Balders död underordnar inte Frigg sig utan hittar lösningar och förhandlar.

Myten om Skade

Följande text är hämtad från Wikipedia.

Skade var dotter till jätten Tjatse. När hennes far dödades av asarna, då han förföljde Loke och Idun, tog Skade på sig brynja och hjälm och begav sig till Asgård. Detta visar att hon är en ringkvinna, det vill säga en kvinnlig arvtagare, som kan kräva förlikning i form av ett fördelaktigt äktenskap av den motsatta parten.

Asgård blev hon erbjuden att välja en make bland gudarna. Skade ville ha den vackre Balder, Odens son, men fick vid valet bara se deras fötter. Hon såg då en med de vackraste fötter och valde honom i tro att det var Balder men det var Njord, eftersom han hade ovanligt vackra fötter – som en havsgud bör ha. Äktenskapet mellan Skade och Njord blev dock inte speciellt lyckat. Njord längtade till havet och måsarna och Skade till fjällen och vargarna. Inledningsvis försöker de stanna nio nätter vardera i Skades boning Trymheim i fjällen och Noatun, Njords boning vid havet, men det fungerade inte.

Så här klagade Njord före skilsmässan: 

”Leda är mig bergen – / jag var inte länge där/ bara nio nätter./ Vargars yl / lät alltför illa/ mot svanarnas sång.”

Då sade Skade: ”Sova kunde jag inte/ på havets bädd/ för fåglarnas skrän./ Han väcker mig, / som kommer från havet / varje morgon: måsen.”[2]

Judith

I Gamla testamenet berättas om Judith som genom list, vin och sex lyckas överlista den som belägrar hennes stad.

Både Judith och Frigg skapar en position som hedervärt subjekt genom sitt agerande.