Citat, ord och uttryck

sten Fälleberga

För att utplåna gudinnekulten gjordes allt som påminde om den smutsigt och syndigt. I det här blogginlägget har jag samlat uttryck, citat och ord som kan ge ledtrådar till den utplånade kulturen.

Fyll gärna på med dina reflektioner och tankar.

”Av jord är du kommen. Jord ska du åter varda”

Snorre Sturlasson skriver i Eddan att vi här i Norden hade en gudinna, som hette Jord. Hon var dotter till gudinnan Natt och mor till asaguden Tor. Enligt myten var då gudinnan Natt den äldsta av dem. Kanske var hon konkretiserad av ursprungsmörkret? I Bibelns skapelsemyt var det också mörkt innan något skapats. Kanske representerade detta ursprungsmörker tiden som foster i livmodern? 

”Det var inte meningen att jag skulle dö just nu

Detta är ett uttryck som vi fortfarande använder och som visar på en tro på att livet är styrt av ödet. Kanske är det en kvarleva från tiden när nornorna tilldelade oss diser och ödestrådar vid födelsen.

”Jag hade änglavakt”

I den äldre naturkulten var det inte änglar utan diser som vaktade varje människa Senare övertogs fenomenet av kyrkan i form av änglar.

”Kristi lekamen för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet”

Nattvarden är en påminnelse om att för de kristna har Jesus övertagit offerlammets funktion. 

”Här kände den hedniska människan igen sig. Offrat och ätit av offerköttet och druckit av offerblodet, det hade hon gjort under tusentals år. Den seden tog kyrkan hand om, omvandlade den och fick den att bli en kristen rit och fick därmed ett slut på offrandet av djur och människor. ” (Citat ur Kvinnoporten)

Den nye guden offrade sin egen son för människornas frälsning. Efter det behövdes inga människooffer. 

”Spill inte säd på hälleberget”

Enligt Gamla testamentet skulle mannen varken onanera eller på annat sätt avge sin säd i hällebergets skålgropar. Är detta en motreaktion på äldre tiders offerkultur. I Kvinnoporten spekulerar Gunilla Karlsson i varför hälleberget nämns i bibeln. Offrades sperma i de skålgropar som ofta gjordes på hälleberget?

”Havet ger och havet tar”

Begreppet används när någon drunknar och vittnar om en koppling till Ran.