Rättssystemets patriarkala strukturer

Idag har jag rotat fram kostymen ur garderoben. Kostymen som jag inte förmådde göra mig av med. Kostymen som var min arbetsklädsel fram till 2014.

Det var Anna som öppnade upp en dörr till det förflutna. En saknad pusselbit till varför jag gick i väggen första gången i början av nittiotalet. Fortfarande har jag minnesluckor från min tid som tingsnotarie, men en notariekollega berättade saker som jag förträngt. En berättelse som visar hur jag drabbades av domstolens patriarkala strukturer.

Nu är Anna redo för nästa inspelning och jag måste avsluta här. Resultatet kommer du kunna se kl 20 i kväll på Trolldomsprocessers youtubekanal.