Kalmar slott 1180-1525

Inlägget är under uppbyggnad – du hittar en sammanfattning av resan till Kalmar här.

Under 394 år belägrades Kalmar slott 22 gånger men ingen lyckades inta slottet med våld.

När Skåne blev svenskt 1658 minskade Kalmar slotts betydelse som försvarsanläggning. Så småningom användes slottet som fängelse och förföll. 1766 hade förfallet gått så långt att slottet övergavs som fästning och blev kronobränneri.

1852 flyttades fångarna från slottet och en upprustning började. 1855 – 1862 genomgick slottet en hårdhänt renovering. 1921 övertog professor Martin Olsson renoveringsarbetena. Idag är Kalmar slott Sveriges bäst bevarade renässansslott.

Nedan kommer jag koncentrera mig på Kalmar slott fram till 1525.

Länkar

Karaktärerna i Vrede

Medeltidens mat