Min mission är att lyfta fram Kvinnohistorier

När jag gick på gymnasiet i Ystad arrangerade Sparbanken Syd temakvällar under rubriken Kvinnor & Ekonomi. Som kund i banken var det kostnadsfritt att delta. Antagligen gick jag på alla. Där och då växte en insikt fram om hur det ekonomiska systemet straffar den som inte strävar mot de höga lönerna (oftast – men inte alltid – kvinnan i en relation).

Insikten om hur lagstiftning och normer premierar männen på flera olika områden växte fram när jag arbetade på domstol och som advokat.

Under flera år ägnade jag mig åt att försöka sprida kunskap för att förebygga orättvisor. Jag skrev krönikor, höll föredrag, spelade in en CD-skiva om reglerna och byggde upp en unik hemsida under domännamnet www.advokatbyran.nu.

2014 lämnade jag allt efter långt gångna självmordsplaner. Även hemsidan. Samma år fann jag protokollet från rannsakningen i Älvdalen och mitt engagemang för kvinnor fokuserade istället på 1600-talets häxprocesser och de samhällsstrukturer som finns kvar.

Kvinnohistorier

Den 21 mars 2021 debuterade jag med romanen Oväsen i Älvdalen. En releaseresa för Dalarna och andra nordliga län var inplanerad under våren och en bokmässa i Billesholms folkets park den 27 juni.

Tack vare pandemirestriktionerna blev mässan digital. Och plötsligt stod jag där med en fin hemsida som jag inte ville lägga ner. Länge funderade jag vad det skulle bli av den, men de senaste dagarna har allt fler bitar fallit på plats.

Syfte

Jag vill få igång samtal om Kvinnohistorier. Först när vi talar om det ser vi strukturerna. När strukturerna inte längre är dolda kan de också förändras.

Hur?

Det är min förhoppning att Kvinnohistorier ska samla fler som delar min mission om en jämnbördig värld. Ju fler vi är desto fler samtal kan vi starta.

Littera-turen – en cyklande litteraturrunda

Här förenas mina stora intressen – cykling och böcker.

*** Programmet för den 4 september hittar du här ***

15 oktober

Den här dagen hoppas jag att de skrivna och oskrivna kvinnohistorierna ska lyftas fram på olika sätt. Det kan handla om en kvinnohistorisk frukost på hotell, om en högläsning, om en boksignering, om en guidning. Ja, vad som helst.

2020 arrangerade Hoi förlag en digital bokmässa. Jag skulle vilja se en vidareutveckling av detta där de medverkande författarnas böcker sålts in till lokala bokhandlar där författarna signerar. På sikt skulle varje förlag kunna ha sin ”Kvinnohistorier” så att det blev ett omfattande program under en vecka – fast digitalt och på olika fysiska platser.

Lördagen efter den 15 oktober – digital bokmässa

Programmet för den 16 oktober kommer inom kort. Även här tänker jag att det ska finnas fysiska evenemang lokalt.

Digitala event januari – april

19 maj – Minnesdag för häxprocessernas offer

izi.se

Här skulle det kunna finnas guidade turer om kvinnohistorier. Ev. överskott skulle kunna gå till att årligen ge ut en antologi om Kvinnohistorier.