Förlaget Siljans Måsar #kvinnohistorier

Hösten 2019 dök förlaget Siljans Måsar upp i mitt flöde när de sökte författare till Antologin Skiftet. Sedan dess har jag haft kontakt med förlagets ägare, Yvonne Frank Månsson. Ni kunde träffa henne både på Kvinnohistoriers andra digitala bokmässa och på eventet #enhållbarjul.

Jag uppskattar Yvonne Franks positiva energi.

TACK Yvonne för att du och dina författare engagerar er i Metoo-dagen!

Förlaget Siljans Måsars bidrag den 15 oktober

Release på Youtube kl 9 – Kapten Kastrull – En våldtagen soldats sanna berättelse


Sara Trygg, författare till ”Kapten Kastrull – En våldtagen soldats sanna berättelse”,släpper ett Youtube-klipp.

HON BRYTER TYSTNADSKULTUREN INOM FÖRSVARSMAKTEN! Sara Trygg är furiren som älskade sitt jobb inom Försvarsmakten men som blev utsatt för övergrepp och kränkningar. Nu bryter hon tystnaden med debutboken Kapten Kastrull för att ge fler mod att berätta och säga ifrån. Hon bär fortfarande uniformen med stolthet, men vill att situationen för kvinnor i det offentliga rummet avsevärt förbättras.

Vad är ditt viktigaste råd till någon som utsatts för trakasserier och övergrepp?
– Anmäl och älska dig själv. Det är viktigt att anmäla kränkningar och övergrepp. Processen är svår och leder sällan till en känsla av ”seger”, men med stöd och hjälp är den en viktig pusselbit för att kunna bli hel. 

Zoom-författarsamtal, kl 16.00–17.00

NU FÖRSTÄRKER VI MEDVETENHETEN OM DET INTUITIVA!

Den 15 oktober, kl 16–17, arrangerar Förlagshuset Siljans Måsar en Zoom-träff med fyra författare, tre engelsktalande och en svensk – ett författarsamtal som kommer att hylla och inspirera till den feminina intuitionen.

Föreställ dig att du fullt ut kan lita på din intuition och helt följa den inre rösten som så ivrigt väntar på att få lyftas fram mer i våra liv. I dag när vi alla har möjlighet att expandera, öka vår medvetenhet samt uppleva genomgripande förbättringar på flera plan, kan just vår intuition hjälpa oss att bidra till en större förståelse om oss själva och vår omgivning. Många menar att mänskligheten är på väg in i en intuitiv tidsepok. Det märks framför allt genom att vi i högre grad börjar förstå och uppfatta energiernas intelligenta egenskaper. Utifrån förståelsen att allt är uppbyggt av energi, är steget inte långt till att inse att intuitionen är vårt viktigaste verktyg. Kvinnohistorier bidrar här till att väcka henne, vår intuitiva förmåga.

HONORING INTUITION AND CHERISHING THE FEMININE

A Co-Creative Conversation 

These are challenging times. The questions facing us individually and collectively are profound. How do we best cherish ourselves, one another and life on earth now? Many of the old ways and cultural habits no longer serve us. Where shall we turn when the world around us does not support what a deeper part of us knows, needs and longs to make happen? 

We think the answer lies in tuning into the inner feminine which brings us the gift of intuition and inner knowing. The deep feminine helps us to discover our authentic perceptions—that small voice within that gives us a true compass to navigate life’s challenges and opportunities.

Please join Monica Bryant, Greta Bro and Nanna Aida Svendsen as they speak to these themes and more, in each their unique, yet mutually supportive way. All three are contributors to a recent anthology The Intuitive – edited and published by Yvonne Frank Månsson of Siljans Måsar who is also a co-contributor.

Monica Bryant has provided her unique evolutionary Consulting and Coaching since 1993.  She offers an archetypal and transpersonal perspective in support of inner and outer evolution. Monica is half Swedish and lives in England. 

Greta Bro is a psycho-spiritual teacher, spiritual midwife, vibrational healer, poet, archetypal psychologist and pioneer in women’s spirituality. Greta is Swedish American living in the US.

Nanna Aida Svendsen is an explorer and mapmaker of the inner realms, writer and poet. Her passion is linking consciousness with heart and feeling into the emergent.  Though British she lives in Sweden,

Yvonne Frank Månsson är sedan 2008 författare och förläggare på Förlagshuset Siljans Måsar. Här förverkligar hon andras författardrömmar, med fokus på det goda ordet och den intuitiva visdomen. Hennes mål är att värna om den fysiska boken, om medkänsla och respekt oss människor emellan samt att lyfta den medvetna, feminina skaparglädjen för samarbete, balans och förenande över alla gränser.