Synkronicitet

(Här hittar du samlingsinlägget för vecka 3 med Lev Kreativt)

”Universum kommer att belöna dig för att du tar risker å dess vägnar” Shakti Gawain

”En upptäckt sägs vara en slump som möter ett förberett sinne” Albert Szent-Gyorgyi

När jag läser Julia Camerons text om synkronicitet kommer jag att tänka på nordisk mytologi där vi får en skyddsdis när vi föds. Om vi tänker oss att hon står i direktförbindelse med Nornorna som sitter och väver in alla våra trådar blir det vad Julia Cameron skriver om fast anpassat efter nordisk mytologi. 

Några citat även om detta. 

”Om vi faktiskt har att handskas med en kraft bortom oss själva som är inblandad i våra liv, då måste vi kanske agera utifrån de drömmar som tidigare framstod som orimliga.”

”Livet blir vad vi gör det till. Det spelar ingenroll om vi föreställer oss något slags inre, god kraft eller en yttre Gud. Det som spelar roll är om vi förlitar oss på den kraften. ’Ty var och en som beder, han får; och den som söker han finner; och frö den som klappar skall vara upplåtet…’ De orden hör till de obehagligaste som tillskrivits Jesus. De antyder möjligheten att använda en vetenskaplig metod: be (experimenera) och se vad som händer (skriv upp resultatet.)”

”Är det så konstigt att vi avfärdar bönhörelsen? Vi kallar den sammanträffande. Vi kallar den tur. Vi kallar den vid allat utom sitt rätta namn: Guds hand, eller det goda som aktiveras av vår egenhand när vi handlar för att förverkliga våra äkta drömmar, när vi tar ställning för vår egen skull. 

Denna text får mig att tänka på skrivandet. Under många år drömde jag om att ägna mig åt att skriva. 1999 gick jag programmet Våga Växa för Ulla Sturesson och blev överraskad när ”Skriva en bok” hamnade på listan över saker jag ville göra. Där och då fick jag tag på min barndomsdröm som varit bortglömd. 2002 blev jag första gången sjukskriven för utmattningsdepression. Skrivande var vägen ur depressionen och jag gick min första skrivkurs på nätet, började skriva krönikor om juridik. 2010 blev jag ambassadör för kvinnors företagande och där fanns en blogg som jag började skriva på. Det ena gav det andra och jag startade en egen blogg. När jag i efterhand tittar på mitt liv så ser jag att trots att jag var framgångsrik som advokat hela tiden längtade efter att få skriva mer. Kanske var det därför allt gick som det gick, fast jag inte såg det då. 

Synkronicitet = en lycklig kombination av händelser enligt CG Jung

”Genom att följa sin egen vägledare kom han att uppleva och beskriva ett fenomen som en del av oss helst ignorerar: möjligheten att universum är intelligent och påverbart, att det agerar och reagerar i vårt intresse.”

När jag läste stannade jag upp och funderade över den nordiska mytologin. Som jag har förstått det offrade man till moder jord både som tack men också för att få tillbaka något. Ett offer som när vi slänger ett mynt i önskebrunnen. Dessa tankar om synkronicitet är således applicerbara på Nordens ursprungreligion.

Julia Camerons tumregel är att aldrig fråga sig om man kan göra något utan istället säga att man håller på att göra det. 

Universum hjälper gärna till ”med goda planer, i synnerhet om det är festliga och vidlyftiga. Jag har sällan kläckt en riktigt bra plan utan att sedan få möjlighet att förverkliga den. Tänk på att vad måste komma före hur. Tänk först ut vad du skulle göra. Frågan om hur löser sig ofta av sig själv.”

Just det här tänkandet tillämpade jag 1999 när jag börja tänja mina gränser. Gång på gång bevisade jag att jag kunde göra det omöjliga möjligt. Nåja, kanske inte så klokt agerande – men det funkade (förutom att jag brände ut mig själv rejält). 

”Kom ihåg att krativiteten är en grupperfarenhet, och gruppens ålder kommer att inviga de begåvade ungdomarna som kommer i deras väg. Det kanske låter som önsketänkande, men det är det inte. Ibland kan en äldre konstnär till och med sträcka ut en hjälpande hand mot sin egen vilja. ”

Följande citat är hämtat från Goethe: 

”I det ögonblick man slutgiltigt bestämmer sig försätter sig också Försynen i rörelse. Allt möjligt inträffar till ens hjälp som annars inte hade inträffat. En ström av tilldragelser springer fram ur bslutet och frambringar allsköns gynnsamma händelser och möten och materiellt bistånd som ingen hade trott skulle komma i hans väg. 

Påbörja vadhelst du tror eller är övertygad om att du kan göra. 

Handling rymmer magi, behag och kraft.”

(Bilden är från när vi beslutade oss för att bilda Insamlingsstiftelsen Magdala. Att dessa människor hamnat i mitt liv är så mycket synkronicitet)