Måns Nilsson Svinhufvud (omkring 1478 död 1534)

Familj

Son till bergmästaren och domaren, sedermera bergsfogden på Kopparberget, Nils Månsson Svinhufvud. Nils anses ha varit mycket grym och våldsam. Han avsätts som bergsfogde när Kristian II kommer till makten. Han ersätts av Kristian Olsson av den konkurrerande ätten Stjärna.

Se vidare inlägget om Falun 1521.

Ekonomi

Äger ett 40 gårdar i Falun, Hedemora och tomter i Västerås och Stockholm. Han lånar också ut pengar till folk. Antagligen är flera av gårdarna säkerhet för lån. Han var en av de rikaste männen i Dalarna.

Det påstås att han sänkte alla sina rikedomar i Dammsjön ovanför sin gård så att de inte skulle kunna konfiskeras.

Tidslinje

1504

Omnämns som en av sex representanter vid ett möte med riksrådet i Stockholm.

1515

Efter Sten Sture d ys maktövertagande innehade Måns titeln bergsfogde.

1520

Uppmanades Måns att förråda Gustav Vasa, men vägrade.

1521

Måns ansluter sig till Gustav Vasas livvakt på våren. (I boken är han med i livvakten från början.)

På hösten erhöll han Vika socken i förläning.

1524 i juletid

Erhåller Kungsåra by som förläning av kungen. Mottog brev från kungen om ingripande mot Peder Jacobi och Mäster Knut.

1526

Avsade sig bergsfogdetiteln. I januari samma år deltog han som den främste representanten för Dalarna vid Herredagen i Vadstena. Han deltog i utfärdandet av en skrivelse om Sören Norbys stämplingar som han påstods bedriva mot Gustav Vasa.

1527

Måns stöttar Gustav Vasa mot Daljunkern/Nils Sture

1530

Allmogen från Leksand, Ål och Gagnef frågade Måns om de verkligen skulle lämna ifrån sig kyrkklockorna. Då uppmanade Måns dem att misshandla kungens uppbördsmän, men inte döda dem enligt Peder Svarts krönika. Han ska också ha förklarat att han inte vill ha med kungen att göra. Måns menade att han hade så mycket gods och pengar att han borde kunna opponera sig mot Gustav Vasa.

Klockskatten utsträcktes till landsbygden först i januari 1531.

1531

I januari bad Måns (tillsammans med andra bergsmän) att inte sätta sin tilltro till de anklagelser Kristoffer Olsson (Stjärna) och andra motståndare riktat mot honom.

I mars 1531 omtalas klockupproret (eller det tredje dalaupproret).

1533

Nämns nämns som förrädare. Han ska ha gömt sig i en kolarkoja och upphittas efter flera dagar genom att hans egen hund hittar honom.

1534

17 februari döms han till döden och avrättas genom hängning och stegling. Gårdarna konfiskeras, men i oktober får hans änka, Margareta, tillbaka Aspeboda.