Vad blir det i framtiden med schakt Albert?

Det har gått mer än fem år sedan Jönssons cykelaffär förvärvade schakt Albert. Då visste vi bara att vi ville göra något bra för den biologiska mångfalden. Sedan dess har jag lagt många timmar på att hitta aktörer att samverka med.

Vår vision är att området ska leda till fler arbetstillfällen i bygden. Mina erfarenheter av att ha anställda är dock inte goda, därför har jag byggt en organisation som bygger på flera småföretag som arbetar tillsammans i nätverk där stiftelsen ska förvalta visionen om en bättre värld.

Biologisk mångfald

Inledningsvis konsulterade vi Kurt Månsson på Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen ansökte om Lonamedel för att ta fram en plan, men ansökan stöttades inte av Bjuvs kommun.

Istället bjöd vi in Mats Karlsson och Kurt Månsson till ett möte där vi diskuterade hur Kurt ansåg att området skulle skötas. Dessa instruktioner har Mats Karlsson följt när han byggt banorna.

Naturskyddsföreningen gör regelbundna inventeringar i området och kan konstatera att cyklingen bidragit till en ökad biologisk mångfald så att området idag är en av Skånes fyra viktigaste biotoper.

Naturskyddsföreningen Söderåsen arrangerar årligen guidningar i samband med biologiska mångfaldens dag.

Den 11 september 2021 arrangerade jag Hållbarhetsdagen som en test inför Dinosauriedagarna/oktoberdagarna

Cykling

Redan från början såg jag områdets potential för cykelupplevelser, men jag visste inte hur jag skulle komma vidare. Under sommaren visade jag området för Fredric Piper på MTB Skåne. Han bekräftade att detta skulle kunna bli kronan på verket i en internationell cykeldestination.

Det var innan vi kände till dinosaurierna.

Under hösten visade jag området för Lars Tydinger, men vi kunde inte komma på hur vi skulle gå vidare.

Av en slump träffade jag Mats Karlsson när han besökte Jönssons cykelaffär. Han gillade idén om att göra en cykeltur i dagbrottet på Söderåsdagen och tog på sig uppgiften att arrangera det tillsammans med Åstorps cykelklubb.

Turen blev så uppskattad att han startade Team Albert MTB 2019 och vi upprättade ett nyttjanderättsavtal för Mats att utveckla banor i området.

Tillsammans med Lars Tydinger startade han Söderåsen MTB våren 2020. En verksamhet som de flyttade till Billesholm i mars 2023.

Runt dinosauriesjön

Fastighetens tidigare ägare, Höganäs Borgestad, hade brutit lera i området under många år och då pumpat upp grundvattnet. När de började pumpa vatten behövdes ingen vattendom, men sedan dess hade reglerna ändrats.

Kostnaden för vattenpumpningen uppgick årligen till flera hundratusen kronor.

När dagbrottet förvärvades trodde vi att vattenpumpningen skulle upphöra inom någon månad. Nu blev det inte så utan byråkratin drog ut på beslutet. Därför pågick vattenpumpningen ända fram till augusti 2022.

Enligt återställningsplanen skulle kanterna jämnas ut för att skapa ett ofarligt rekreationsområde. Vi lyckades avstyra det, vilket gör det möjligt att i framtiden ånyo pumpa upp vattnet och fortsätta utgrävningarna.

Lösa kanter runt sjön och träd som sticker upp under vattnet gör det farligt att bada här. Vi håller därför på att anlägga områden som endast nås genom bokningsbara event.

Trail Park Triassic

Längs den gamla vägen ner till schaktet anlägger Mats Karlsson Trail Park Triassic. Här vill vi utveckla en upplevelsepark där cyklister och gående besökare samsas. Än är det på ”drömstadiet” och jag är nyfiken på vad Mats kommer fram till.

Bastuflotte

Materialet är beställt och redan våren 2024 kommer det vara möjligt att boka bastuflotten. Här hoppas vi att Söderåsen MTB på sikt kommer erbjuda hållbara event för företag, kompisgäng etc.

Avalonia – spa för själen

Här mediterar jag regelbundet och i går bjöd jag in Charlotte Lilja Engman, som driver Häxboden i Billesholm.

Här drömmer jag om hållbara event som gör gott för själen. Redan i december kommer Liljans Häxbod erbjuda bokningsbara event som hjälper deltagarna att hitta en inre längtan.

Nässlor, vildvuxet mm

Anette Johansson använder nässlor från området och Belinda Wigerfelt använder vilda växter till buketter och arrangemang.