Arkitekturen i Gunnarstorp – husmodell 25

Vad har arkitektritade hus i Gunnarstorp med dinosaurier att göra?

Det undrade journalisten som ringde mig i förmiddags.

Så här är det;

Stenkolen i nordvästra Skåne består av ormbunkar och ginkoträd som växte här för 201 miljoner år sedan. Utan växterna – inga dinosaurier.

1667 förvärvade Maria Sofia de la Gardie Krapperup och lät bryta stenkol som såldes till fyrarna.

1744 började brytningen av stenkol på Boserups strax väster om Billesholm. 1746-1796 bröts stenkol i det som kom att kallas Adolf Fredriks gruvor. En del av stenkolet användes för keramiktillverkning nära nuvarande Mölledammarna.

Från 1860-talet till 1932 bröts det stenkol i flera olika schakt i Billesholm. Sonnadam var igång längst (1882-1931) och Albert näst längst (1902-1932). I vissa av schakten bröts även lera som användes i det tegelbruk som fanns i Billesholm.

Gruvnäringen av arbetsintensiv. För att locka arbetare lät gruvbolagen bygga bostäder av hög kvalitet. En arkitekt anlitades som gjorde ritningar för olika hus. Dessa kan man hitta bland annat i Billesholm, Bjuv, Hyllinge, Nyvång och Gunnarstorp.

1912 anlades ett nytt schakt mitt ute på åkrarna utanför Bjuv. Schaktet fick namn efter järnvägsstationen som anlagts 1875 – Gunnarstorp.

Den 19 augusti 1915 var ingengörsvillan inflyttningsklar, i september flyttade den första gruvfogden in och i november samma år började arbetarna flytta in.

Ritningen för husmodell nr 25 användes vid byggandet av tre hus i Gunnarstorp; två på Flötsgatan (nr 10 och 19) och ett på Ortsgatan 2.

Det där med nummer är en historia för sig.

Leif Thörnqvist, som bott på Flötsgatan 19 i hela sitt liv, berättar att de från början hämtade posten i fack nr 32. Så småningom fick de postutbärning och då var adressen hus nummer 56. Det var först senare som gatorna fick namn och husen fick nya nummer.

Det lär även finnas ett hus, modell 25 i Nyvång, men det har jag inte sett.

Flötsgatan 19/Hus 56

I den västra lägenheten flyttade den första familjen in den 1 december 1916 och i den östra lägenheten flyttades det in den 29 november 1916.

Återupptäck Skånes spännande gruvhistoria