Tidslinje från Avalonia till Triasträdgården

Att få följa med Grzegorz och Martin till Trias har varit en obeskrivlig upplevelse. Det tog mig flera år att förstå hur mycket 201 miljoner år var.

Sedan dubblade jag den tiden för att förstå när Avalonia kolliderade med Baltica.

Trots den enorma tidsrymd som gått sedan dess är det samma himmel, samma sol, samma regn, samma åska.

Det är svårt att finna ord för att beskriva den oändlighetskänsla detta ger.

Inför dagens möte med en journalist ska jag försöka beskriva den här tidslinjen.

Kollission mellan Baltica och Avalonia – 43 mil

Jag har inte hittat någon tidpunkt för den här kollissionen, men som jag förstått hände det vid övergången mellan Ordovicium och Silur för 433 miljoner år sedan.

Här kan du läsa mer och hitta länkar.

Trias – 20 mil

För 252 miljoner år sedan började den period som kallas Trias. Alla jordens plattor var då samlade i jättekontinenten Pangea. Större delen av Pangea bestod av torr stenöken där inget växte.

Billesholm låg invid en vik. Söderåsen som då var ett högt berg stoppade regnmolnen på deras färd in mot land. Därför var här en sumpskog där det växte ginkoträd, trädormbunkar, kottepalmer, mossor, lavar, svampar.

Området låg närmare ekvatorn och klimatet var som i Florida.

Då det fanns gott om mat utvecklades också djurlivet.

För 201 miljoner år sedan spolades allt detta liv bort av en gigantisk flod. Därefter fanns här inte något liv under 10 miljoner år. Kanske lyckades några av dinosaurierna kravla sig upp på land och ta sig till Polen där forskarna hittat intressanta fynd av något yngre dinosaurier.

Här hittar du fler filmer om de skånska dinosaurierna.

1600-talet fram till 1979

Så småningom pressades de döda växterna samman och bildade stenkol. 1676 förvärvades Krapperup av Maria Sofia de la Gardie (syster till den mer kände Magnus Gabriel de la Gardie). I anslutning till slottet fanns ett stenkolsbrott och Maria Sofia de la Gardie utvecklade här en gruvdrift. Stenkolen såldes till fyrmyndigheten som exporterade delar av den.

1744 började stenkolsbrytningen på Boserups ägor ca 2 km från Billesholm. En av verksamheterna som drog nytta av stenkolsfyndigheterna var den lerkärlsfabrik som fanns vid Mölledammarna.

Från 1860-talet till 1932 bröts stenkol flera olika gruvor i Billesholm. När gruvorna lades ner 1932 pga olönsamhet flaggades det på halv stång. Många blev arbetslösa och Cykelhandlaren har berättat om hur hans morfar, som varit kolutkörare, blev arbetslös vilket tvingade familjen att flytta ut i ett torp där fattigdomen var stor.

Under andra världskriget började invånarna bryta kol i sina egna brunnar. Detta kallas ”Klondykeperioden”.

Fram till 1979 bröts det stenkol i Bjuvs kommun. Där det brutits stenkol har det också funnits dinosaurier.

Leif Thörnqvist var en av de sista fyra gruvarbetarna när gruvan i Bjuv stängdes 1979.

1800-talet fram till 2019

I Naturhistoriska riksmuseets finns omfattande samlingar av växtfossil från nordvästra Skåne. 2019 gjordes en omfattande kartläggning av växtfossilen i dagbrottet Norra Albert. Tack vare dessa fyndigheter kan nu växtfossil från hela världen tidsbestämmas. Detta gör att forskare från hela världen besöker Stockholm för att ta del av samlingarna från Norra Albert.

2015 – 2022

2015 besökte Grzegorz Niedzwiedzki och Martin Qvarnström Skåne tillsammans. Redan vid deras första besök i Norra Albert hittade de fossil från landlevande dinosaurier.

I samlingarna på Naturhistoriska riksmuseet finns fossil från varelser som levde i havet under Trias, men ingen hade tidigare hittat fossil från landlevande dinosaurier i Sverige.

Den 12 oktober 2022 offentliggjordes fynden. Då hade redan vattenpumparna stängts av och vi riskerade inte några dinosauriejägare som skulle störa utgrävningarna.

September 2018

Sven Jönssons cykelaffär förvärvade Norra Albert med målsättningen att skapa en biotop för biologisk mångfald. Naturskyddsföreningen tog fram ett åtgärdsförslag. Jönssons cykelaffär åtog sig att betala kostnaderna, men det behövdes en underskrift från Bjuvs kommun för att få LONA-finansiering. Bjuvs kommun vägrade bistå med detta.

Oktober 2018

Grzegorz och Martin besökte cykelaffären och berättade om dinosauriefynden. Annika Andebark kontaktade Länsstyrelsen, Visit Skåne, Familjen Helsingborg m fl för att försöka skydda området samt skapa förutsättningar för en internationell destination kring fyndigheterna. Det visade sig att Sverige saknade skyddslagstiftning för dinosauriefynd.

Augusti 2019

Tillsammans med Felicia Eckersten, Alexandra Kronholm, Lars Tydinger och Johnny Nilsson arrangerades den första Söderåsdagen. Tanken var att hitta samverkansaktörer runt Söderåsen så att vi tillsammans skulle kunna förbereda för en destination när fynden offentliggjordes. Förebild var Österlen Lyser som engagerade en hel bygd.

Sommaren 2020

Grzegorz beviljades medel för en större utgrävning.

Våren 2021

Idén till sidan Upplev Billesholm initierades av Bengt Fellbe. Sidan finansierades av Ekeby Sparbank, Jönssons cykelaffär, Rask & Björck samt Crealevant.

Hösten 2021

Annika Andebark tog initiativet till Insamlingsstiftelsen Upplev Billesholm och sökte medel för att arrangera de första Billesholmsdagarna. Syftet var att så småningom byta namn till Dinosauriedagarna och på så sätt stegvis bygga en destination kring fynden.

90.000 kr beviljades i evenemangsstöd via Event i Skåne.

Jönssons cykelaffär finansierade bildandet av Insamlingsstiftelsen Upplev Billesholm.

2022

Premiär för Billesholmsdagarna.

Tillsammans med Suzanne Gadd och Hans Klaive skapades det bokningsbara eventet DinoHoj.

Det var vår förhoppning att detta skulle kunna inspirera och hjälpa destination Söderåsen att utveckla fler bokningsbara event.

Under hösten gjordes flera projektansöknignar för att bearbeta det filmmaterial som privata aktörer finansierat från den 12 oktober. Samtliga projektansökningar har hittills avslagits.

2023

I maj genomfördes DinoHoj. Vi fick sätta in ytterligare datum då intresset var oväntat stort. Mats Karlsson satte upp informationsskyltarna vid dinosauriesjön.

I oktober genomfördes de första dinosauriedagarna. Antalet besökare överraskade.