Vadstena och Kristina Gyllenstierna

Grävandet i Vadstenas historia fortsätter. Inte heller den här gången skriver jag en faktabok – men jag vill att karaktärerna ska vara trovärdiga och jublar när jag hittar fragment som styrker min story. Just nu läser jag ”Vadstena Klosters Öden”av Anders Lindblom, utgiven 1973 till 600-årsminnet av Birgittas död. Vad jag letar efter är någon […]

#metoo och #kvinnohistorier

Den 15 oktober 2017 började #metoo spridas över världen. Det uppmärksammar vi idag genom Kvinnohistorier där vi lyfter upp de skrivna och oskrivna kvinnohistorierna från dåtid till nutid. För det finns så mycket mer än sexuella trakasserier, det finns massor outtalade förväntningar på kvinnorollen som är en bidragande orsak till att fler kvinnor än män […]

Nya fåror

”Med förenade krafter kan nya fåror brytas, kartor ritas om” Orden är hämtade från prologen till Oväsen i Älvdalen och inleder även min text Nya fåror i antologin Skiftet. För mig var det viktigt att använda bloggtexterna från sommaren 2018 när jag brottades med dödsångest efter att ha fått besked om att ett födelsemärke innehöll […]