1 Förbättraren

”Jag har rätt. Allt kan göras bättre.”

UR ENNEAGRAMMET OCH DE NIO LIVSSTRATEGIERNA

”Ettor är ärliga och trofasta. De är idealister som lägger sin egen bekvämlighet och egna privata intressen åt sidan för att medverka till en bättre värld. De är behärskade, samvetsgranna och inriktade på hur saker och ting kan bli riktigt bra. Deras identitet handlar om perfektion och om förnuft, och det är Ettans egen inre måttstock och samvete som bestämmer vad som är förnuftigt.”

”Ettor är hårt arbetande och tar sin uppgift på allvar. Ett riktigt gott arbete innebär att det genomförts på ett i detalj riktigt sätt.”

”Deras självkritiska hållning leder till försiktighet. Att ta risker innebär också att riskera kritik och att det blir fel. Många Ettor väntar därför med att besluta eller att göra något tills de kan överblicka konsekvenserna.”

”Mogna Ettor är övertygade om att de kan bidra till en bättre värld. Deras förmåga att vara objektiva och realistiska hjälper dem att lägga sina egna känslor åt sidan för att kunna koncentrera sig på den bästa lösningen för dem som berörs.”

Stressben till Fyran

”Då Ettan blir stressad eller känner sig otrygg, visar hon mer av den kritiska sidan. Ettan förstorar upp problem och översköljs av alla fel som finns överallt – hos sig själv och andra. Ettan får också tillgång till den outvecklade Fyrans mönster. Där finns okontrollerade känslor att tillgå som känslan av total ensamhet och övergivenhet. Ettan mister sin självkänsla och känner sig helt uppfylld av de problem eller den oro som föranlett den otrygga situationen.”

Trygghetsben till Sjuan

”Ettan släpper behovet av att allt ska vara perfekt och njuter av livet som det är utan att rätta till eller värdera. Hon får tillgång till sin trygghetspunkt Sjuan och den utvecklade Sjuans mönster. Ettan blir mer luststyrd, blir kreativ, får en massa idéer och börjar planlägga trevliga saker som man kan göra. Hon blir utåtriktad, kan berätta roliga historier, blir lekfull och skapar god stämning och trivsel.”

9:a vinge – Idealisten

Klok, distanserad och idealistisk. Mer intresserad av filosofiska frågor än människor.

Vrede uttrycks i avståndstagande, logiska lite bitska kommentarer och ett tydligt kroppsspråk.

”Dessa ettor tycker om att vara för sig själva och att arbeta självständigt. De är lojala och vänliga men har svårt för människor som inte håller måttet. De har en elitistisk syn som påminner både om Femman och Fyran. Då de mår dåligt distanserar de sig helt från andra och livet reduceras till en uppfattning – deras egen.”

2:a vinge – Advokaten

Energisk, i måttstocken ingår hur man bör vara mot varandra. Generösa, hjälpsamma och humoristiska. Utåtriktad och ser mer till människor än teorier.

”De kontrollerar sin omgivning genom att värdera andras beteende gentemot sin måttstock och då de mår dåligt tenderar de att manipulera andra att känna sig skyldiga för att Ettan inte är och inte gör det hon borde.”

Språk

”Ettan kommunicerar på ett informativt och lite predikande sätt. Hon talar mer till människor än med människor. Många Ettor har en naturlig fallenhet som lärare vilket slår igenom då de ska berätta något eller vill få folk att förstå. Att lyssna på en Etta som t ex berättar om en resa är ofta mycket givande. Deras kommunikationsstil är långsam, korrekt och med korta satser. De strukturerar logiskt och är lätta att följa. En Etta talar ofta om sig själv som ”man” vilket ger distans till en själv och lyfter det personliga till ett mer generellt plan.”

Karaktärer

Oväsen i Älvdalen

Gyris Marit (9:a vinge)

Fjärdingsman (2:a vinge)

Vrede i Älvdalen

Lyfja (9:a vinge)