Nyttjanderätt (Del 5)

Myntet har alltid en baksida. De flesta vill att den efterlevande maken skall kunna ”sitta kvar i orubbat bo” som de säger. Vad menas med det? Tidigare var det vanligt att den efterlevande maken satt kvar i orubbat bo. Barnen hade egentligen rätt till sina laglotter – men den efterlevande hade inte råd att lösa […]

Vad innebär nyttjanderätt? (del 32)

Fri förfogande kan man säga är mitt emellan nyttjanderätt och full äganderätt. Ärver man med nyttjanderätt får man enbart använda egendomen under en begränsad tid eller under sin livstid. Därefter skall egendomen tillfalla någon annan namngiven person. Om man ärver ett hus med fri förfoganderätt kan man sälja huset och konsumera upp pengarna. Ärver man […]

Ändring av reglerna om laglott

I blogginlägget den 24 februari skrev jag att jag tror att laglotten kommer att förändras. Varför det? Ja, som jag skrivit i ett tidigare inlägg tror jag att vi kommer att påverkas av reglerna i andra länder. Ett annat skäl är att familjesituationen ser annorlunda ut idag än tidigare. Längre tillbaka i tiden var jordegendomar […]

Bodelningsförrättare

Det är många som ringer till oss för att ställa frågor. När jag startade min verksamhet brukade jag bjuda på kortare juridiska rådgivningar per telefon. Den dagen visionen om en större advokatbyrå väcktes insåg jag att risken för att bli jävig var för stor. Idag svarar vi inte på några frågor utan att ha gjort […]

Boutredning och Bouppteckning

De senaste dagarna har jag fått många allmänna frågor gällande dödsbon. Istället för att svara i enskilda ärenden försöker jag ge ett allmänt svar på hemsidan. Frågor om dödsbon är något som berör. Ofta är situationen känslig och grälen från sandlådan som aldrig blev lösta flyter upp till ytan. Nu blir det ibland en sista […]