Bodelningsförrättare

Lagbok

Det är många som ringer till oss för att ställa frågor. När jag startade min verksamhet brukade jag bjuda på kortare juridiska rådgivningar per telefon. Den dagen visionen om en större advokatbyrå väcktes insåg jag att risken för att bli jävig var för stor.

Idag svarar vi inte på några frågor utan att ha gjort jävskontroll och lagt upp ett ärende. Om vi inte gör det finns risken att vi går in och svarar i ett ärende och sedan får motparten som klient. Då måste vi avsäga oss ärendet eftersom vi är jäviga.

Istället försöker jag bjuda på allmänna råd på hemsidan http://www.advokatbyran.nu/, den här bloggen och genom krönikor och föredrag.

Många av frågorna handlar om skilsmässor.

Det bästa är om parterna kan enas. Om båda har ombud blir kostnaden för varje ombud ofta minst 10 000 kr – och inte sällan betydligt högre. På vår hemsida finns en bodelningskalkyl som är tänkt att vara till stöd vid bestämmande av bodelningslikvid.

Om parterna inte kan enas kan de ansöka om bodelningsförrättare. Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare – men kan inte hjälpa den part som vill göra ansökan med detta. Risken är då att motparten betraktar oss som jäviga.

Jag har lagt ett exempel på ansökan om bodelningsförrättare på hemsidan. Ansökningsavgift måste betalas in till tingsrätten innan de utser en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren begär oftast in ett förskott från båda parterna innan arbetet påbörjas. Våra förskott framgår här.

Skilsmässor är ofta infekterade och tyvärr ser jag ofta hur parterna lägger mer på ombudsarvode för att lösa fördelning av möbler än vad möblerna är värda.

Mitt råd är att

1) Bodela bohaget i sämja.

2) Kom överens om en mäklare som skall värdera fastigheten (risken är annars att det görs hur många värderingar som helst). Be mäklaren om hjälp att göra en beräkning av kapitalvinstskatten vid en försäljning. Få uppgift om vilken mäklarprovision som skulle ha använts vid en försäljning.

3) Beställ värdeintyg, kapital- och räntebesked, besök bilförsäljare och gör en vädering av bilarna.

4) Gör uppställningar över respektive parts tillgångar och skulder. Är allting upptaget? Är vi överens i alla delar?

5) Försök prata med varandra och lös frågorna i sämja.

6) Kan ni inte lösa bodelningen – kontakta advokat eller ansök om bodelningsförrättare. Försök lägga undan övriga tvistefrågor – fokusera på att hitta lösningar!