Erik Eriksson (1653-?)

Släktförhållande

Föräldrar: Justina Anna Andersdotter, Åsen (1627-1705) och fadern möjligen Erik Knutsson (1620-1660)

Syskon: Anna Eriksdotter (1659-1675)

Hindersmäss 1668 (omkring 19 januari)

Erik berättar för sin mor om sina uppenbarelser och nämner Gertrud.

Fjärdingstinget, juni 1668

Erik berättar om sina uppenbarelser.

Extraordinarie ting, september 1668

Förhör med Erik.

Citat för att förstå Erik

Karaktär

“Erik Eriksson en ung pilt på sina 15 år, berättar att han för 1 år sedan, när han gick vall med sin faders boskap, skedde att han om en dag vid pass klockan 3 efter middag kommer på honom såsom en tung sömn”

“När han vaknade tyckte han sig hava ont, gick hem och då han hemkom var boskapen hemma för honom. Ingen frågade efter varför han hade blivit efter boskapen i skogen, emedan han tillförende så var van stundom göra, ej heller talade han om vad honom hänt var.”

 

Utseende (finns inga anteckningar)

Blont hår, smal, blå ögon. Slitna kläder.

Karaktärsutveckling

Enneagrammet: Bohemen