När bor två personer stadigvarande tillsammans? (del 2)

Enligt förarbetena till Sambolagen (prop. 2002/03:80 sid 43) skall sammanboendet ha en viss varaktighet eller i vart fall vara tänkt att ha det. Om parterna inte varit folkbokförda på samma adress anses sex månader vara en allmän riktpunkt för uppkomsten av äktenskapsliknande samboende. ”Om ett par bor tillsammans och har gemensamt barn, kan man regelmässigt […]

Vad gäller om man är sambo (del 1)

Efter mina inlägg om tillit har flera efterlyst mer information om att vara sambo. Jag har upptäckt att inläggen blir bättre om jag gör dem som en serie – så här kommer en lång serie om att vara sambo. Håll till godo! Äktenskapet har en tydlig början och ett tydligt slut. Även om det kan […]

Frågor vid vårdnadstvist

Det kom ett brev till byrån som avslutades med ”Vad blir en rimlig kostnad för mig för att få svar på ovanstående frågor samt har du möjlighet att företräda min dotter vid en eventuell vårdnadstvist?” Frågan fick mig att minnas våndan inför min egen skilsmässa och den oro mina föräldrar kände. Hur många går inte […]

Att skiljas

Ibland känns det som om klienterna kommer hit med frågor som är så enkla att jag nästan skäms för att ta betalt för svaret. Samtidigt tar det ju min tid oavsett hur enkel frågan är för mig. Å andra sidan är det kanske just för att jag jobbat med de här frågorna ett tag som […]