Hur arbetar man på barnahuset i Nordöstra Skåne?

Ett ärende kan komma upp antingen för att någon gjort en polisanmälan eller en anmälan till socialtjänsten. Personal på dagis och skolor är skyldiga att göra anmälan om de misstänker att ett barn far illa.

Varje tisdag samlas representanter från Socialtjänsten, BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin), polisen, åklagaren och en barnläkare på Barnahuset. Mellan kl 13.15-15.15 går man igenom fyra –fem ärenden som kommit in.

Socialtjänsten föredrar ärendet. Därefter följer en kort diskussion och planering. (Skall polisförhör hållas, vad anser BUP, skall det göras någon läkarundersökning?)

Man gör en risk- och säkerhetsbedömning. Kan man vänta med ett ingripande? Finns det risk för att barnet skadas så att ett ingripande måste göras omgående?

Därefter sammanfattas ärendet. Vad har bestämts?

Så bra att kunna göra detta med alla inblandade på plats… ja, inte advokaten då förstås… för förordnandet om särskild företrädare kommer först senare…

Nästa inlägg i inläggsserien om Särskilt Företrädande för barn läser du här>>
Det första inlägget i inläggsserien läser du här>>