Äktenskapsbalken 12 kap 2 § (Del 2)

Den som läser mina krönikor och min blogg har väl inte undgått att förstå att gifta makar där båda har särkullbarn inte ärver något efter varandra. Jag har även varnat för situationen att den efterlevande kan tvingas lösa ut den först avlidnes barn.

Något jag nog inte skrivit så mycket om är 12:2.

”Vid bodelning med anledning av en makes död skall, om den efterlevande maken begär det, vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorättsgods.”

Vi antar att Anna och Bertil är gifta med varandra. De har inte några gemensamma barn. Bertil har två barn och Anna har ett barn. Anna äger egendom till ett värde av 2,1 Mkr (varav fastigheten har ett nettovärde om 1,2 Mkr). Bertil äger egendom till ett värde om 700 kkr. Sammanlagt äger makarna egendom till ett värde av 2,8 Mkr.

Huvudregeln är att det skall göras en bodelning när någon av makarna avlider. Det innebär att vardera sidan efter bodelningen har egendom till ett värde om 1,4 Mkr. Om Bertil avlider först skulle en bodelning innebära att Anna skulle behöva betala 700 kkr till Bertils arvingar för att kunna behålla sin egendom.

Om Bertil avlider först kan Anna utnyttja regeln i äktenskapsbalken 12:2, dvs behålla sin egendom. Bertils barn får då dela på hans egendom (700 kkr). Anna behåller sin egendom om 2,1 Mkr.

Detta är del 2 i serien Testamentskonsultation