När ska dödsboets värdepapper säljas?

Om det finns värdepapper i ett dödsbo kan dödsbodelägarna välja att sälja värdeapperna i dödsboet eller att överföra värdepapperna till någon eller några av dödsbodelägarna genom ett arvskifte.

Vad är skillnaden?

Den största fördelen med att överföra värdepapperna till dödsbodelägarna är att varje dödsbodelägare själv kan bestämma försäljningstidpunkten oberoende av vad de andra dödsbodelägarna anser.

Det är även en skillnad när det gäller beskattningen. Sker försäljning i dödsboets namn innebär det att dödsboet skall deklarera kapitalvinst/kapitalförlust. Om aktierna överförs till delägarna genom arvskifte övertar dödsbodelägaren dödsboets ingångsvärde. Dödsbodelägaren kan då göra ev. kvittningar med andra vinster/förluster.