Kan vårdnadskonfliter förvandla föräldrar till monster?

Många med mig har upprörts över mordet i Dalarö där en trebarnspappa tände eld på huset med avsikt att döda sina barn. I tidningarna har det skrivits att föräldrarna låg i en vårdnadskonflikt.

Det får mig att tänka på alla de klienter som uttalat sin oro för vad den andre föräldern ska göra med barnen. Som advokat lyssnar du och försöker göra din egen bedömning. Hur ska du agera? Är det här ett verkligt hot där ni måste agera omgående? Kan ett agerande vara till klientens nackdel i vårdnadsprocessen?

Det är svåra frågor att ta ställning till.

Många klienter vittnar om hur konflikter fullständigt slukar din energi. De påverkar oss negativt.

Mordet i Dalarö väcker minnen till liv.

En sommardag för många år sedan hade jag och dottern varit på Netto och handlat. På glasdörren satt ett A4 papper med en efterlysning. Dottern reagerade omedelbart när hon såg bilden:
– Mor, var har vi sett henne?

Jag stannade upp och tittade på bilden av kvinnan som varit försvunnen i några dagar. Jo, det var något bekant över ansiktet – men jag kunde inte dra mig till minnes om var jag sett henne.

Långt senare fick jag veta att den försvunna kvinnan varit med på en övernattning vi gjort med Frilufsarna. Vi hade pratat länge den kvällen – hon och jag. Hennes uppbrott hade varit påfrestande och det pågick en konflikt kring barnen.

En dag orkade hon inte längre utan gick ut och somnade i skogen.

Konflikter kostar samhället stora pengar varje år. Domstolspersonal betalas av skattepengar. Ibland beviljas parterna rättshjälp. Men framförallt kostar konflikterna i lidande. I bland är priset på lidandet så högt att människor blir sjuka.

Alla inser att det är ett fruktansvärt brott att beröva sina barn livet. Ännu är det inte brottsligt att beröva barnen en lycklig uppväxt.

Jag önskar att det fanns ett bra sätt att lösa konflikterna mellan föräldrar. Samarbetssamtal och vårdnadsutredningar löser tyvärr sällan konflikterna.