Har det någon betydelse om man gifter sig innan man skaffar barn?

Blondinbellas blogg hittade jag ett inlägg där Blondinbella förklarar varför hon och Odd valde att gifta sig innan barnet föddes.

En av kommentarerna lyder: Jag tycker det e märkligt att bara för att man e gift så ere SJÄLVKLART MANNEN SOM E PAPPAN. Är du inte gift SKA DU IN PÅ ”FÖRHÖR” hur många giftermål slutar inte i skilsmässa pga otrohet?? Jag Älskar min kille över allt annat på jorden och bara för att vi inte e gifta så ”kan ja va otrogen lättare och skaffa barn med nån annan” vilket jävla skämt. Vi kommer gifta oss nån gång pga av kärlek till varann blir det innan eller efter vi skaffar barn spelar ingen roll.

Tryggare uppväxt… På vilket sett? Mina föräldrar var gifta i 20 år med 3 barn tillsammans, skilde sig pga misshandel och alkoholism, min bästa väns föräldrar har varit tillsammans i 30 år tillsammans men ogifta… Vad skiljer sig ogift/gift i trygghet? Det måste ju va endast ekonomiskt…

I Sverige har vi något som kallas faderskapspresumtion. Det innebär att om en kvinna, som föder barn, är gift skall hennes man anses vara far till barnet.

Föräldrabalken 1 kap 1 §

Är vid barns födelse modern gift med en man, ska denne anses som barnets far, om inte annat följer av 2 §. Detsamma gäller, om modern är änka och barnet föds inom sådan tid efter mannens död att barnet kan vara avlat dessförinnan.

Visst kan det vara så att någon annan är far till barnet – men för att få det fastställt måste man väcka talan vid domstol.

Om kvinnan inte är gift måste pappan skriva på handlingar på socialnämnden. Finns det inte någon pappa är socialnämnden skyldig att utreda vem som är far till barnet.

Föräldrabalken 2 kap 1 §

Skall inte enligt 1 kap. 1 § en viss man anses som far till ett barn som står under någons vårdnad, är socialnämnden skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs, om barnet har hemvist  i Sverige.

Faderskapspresumtionen förenklar vardagen.

Om en ogift pappa avlider innan han bekräftat faderskapet krävs omfattande utredningar. Ett råd till alla ogifta föräldrar är att pappan bekräftar faderskapet så snart som möjligt.