De dödsdömda i Älvdalen

Fick ett mail med frågor … ger svaren här så är det lätt att länka i framtiden!

Den 19/5-1669, även de som fått villkorlig dödsdom var väl med på avrättningsplatsen?

Ris-Anna, Bälter-Marit, Kettis-Kerstin och Brita Michelsdotter dömdes av Hovrätten till villkorlig dom, men det fick de inte veta. Istället fördes de till Älvdalen i tron att de skulle avrättas. Det var ytterligare en påtryckning för att få dem att erkänna. Ett erkännande skulle ge dem fribiljett till himlen. Så de förbereddes som om de skulle avrättas och fördes upp till stupstocken.

Märbäck
Mimmikulle

Här hittar du en sammanfattning om avrättningarna.

Och de som inte erkände, fick de fara tillbaka till Falun? Och hur länge fick de i så fall sitta fängslade tills de släpptes?

Efter att Gullichs-Anna, Kettis-Lasse, Look-Anna, Bond-Elin, Brita Andersdotter och Pell-Marit avrättats fördes de villkorligt dömda tillbaka till fängelset. Hur länge de fick sitta där vet vi inte. Men vi vet att Kettis-Kerstin sammanlagt satt fången i nästan ett år. Dvs antingen satt de fängslade till september 1669 eller ännu längre. (Kerstin hade ett spädbarn i juni 1668 och det skulle kunna vara så att hon fick stanna i Älvdalen tills dess hon hade slutat att amma barnet. Detta vet vi inte något om.)


”Kistan” i Falun, var den under rådhuset?

Ja, kistan är en fångekista och vi vet att fångar förvarades i rådhuskällaren i Falun. Eftersom många häxanklagade fördes till Falun för att vänta på sin dom måste det ha blivit platsbrist. Enligt min uppfattning kan även andra källarutrymmen i Falun ha använts för att förvara fångarna.

Och fanns det motsvarande kista i Älvdalen tror du? Har sett din film från Gävle där du resonerar. Men jag greppar inte riktigt var man höll människorna i förvar i Älvdalen.

Utifrån den information jag hittat var ”Kistan” ett källarutrymme som användes för förvaring på gårdarna. Min hypotes är att det fanns utrymmen på Länsmansgården som användes för att förvara fångar. På flera ställen i protokollet omtalas hur Kettis-Lasse först till Kistan. Således kan utrymmet inte ha särskilt långt ifrån Länsmansgården. Från tumultet 1667 vet vi att befallningsmannen bodde på Länsmansgården. Det är troligt att det även fanns andra utrymmen här som Länsman behövde vid tjänstens utövande.

När jag besökte Nallgården i Loka fick jag se ett källarutrymme som troligen har samma konstruktion som den Kista där Kettis-Lasse förvarades.

Och de som hölls fängslade i Falun bör väl ha transporterats till Älvdalen någon dag innan avrättningen och då hållits i förvar någonstans.

Ja, jag håller med. Några kan ha förvarats i källarutrymmen med vakt (som Kistan ovan). Ett annat alternativ är att man använde samma utrymmen som de förvarats i medan rannsakningen pågick i september. Då vet vi att Ris-Anna åtminstone vid ett tillfälle förvarades i en stuga på Kaplansgården. (I boken har jag skildrat hur det börjar brinna. Händelsen bygger på en redogörelse i protokollet från att det faktiskt började brinna i en stuga på Kaplansgården där Ris-Anna förvarades.)

Samtal mellan Desirée Kjellberg och Annika Andebark