Vadstena och Kristina Gyllenstierna

Grävandet i Vadstenas historia fortsätter. Inte heller den här gången skriver jag en faktabok – men jag vill att karaktärerna ska vara trovärdiga och jublar när jag hittar fragment som styrker min story.

Just nu läser jag ”Vadstena Klosters Öden”av Anders Lindblom, utgiven 1973 till 600-årsminnet av Birgittas död.

Vad jag letar efter är någon form av koppling mellan Kristina Gyllenstierna och klostret. Ledtråden fick jag i Marie-Louise Flembergs bok ”Kristina Gyllenstierna” där hon berättar att Kristina vistades i Vadstena julen 1525. Det vet man genom ett daterat brev som Kristina skrev till en dansk släkting och förnekade att hon skulle gifta sig med Sören Norby. Marie-Louise Flemberg spekulerar i om Gustav Vasa tvingade henne att skriva brevet. I annan litteratur har jag hittat uppgifter om att Gustav Vasa firade julen i Uppsala 1525.

Här finns utrymme för min fantasi – och bilden som växer fram är att Kristina är ”gäst” hos Ture Jönsson Tre Rosor. En man som vänder kappan efter vinden och blir hennes svärfar i augusti 1527.

Men vilken relation hade Kristina till Vadstena kloster?

I boken om Vadstena Klosters Öden läser jag att drottning Margareta anlände till Vadstena på julafton 1403. Diariet i Vadstena kloster berättar ”att hon med sitt följe dröjde där ända till efter åttonde dagen efter trettondagen. ’Men vid slutet av dessa dagar begärde hon ödmjukt av klostret medlemsbrev samt att hon skulle få bli syster och delaktig av klostrets andliga goda, och hon fick det. Sista dagen före avresan sammankallade hon först systrarna inför sig i talsstugan och därefter bröderna samt kysste ödmjukt allas deras händer till bekräftande av sitt systerskap. Men en lekbroder vidrörde enligt sin sedvana hennes hand med sin hand, höljd i kåpan. Det vile hon dock ej, utan sade: ’Ingalunda skall jag så göra, utan framräck du handen bar och ej höljd, eftersom jag nu har blivit din syster.’ Drottning Margareta blev sålunda nu, liksom senare Filippa, sorer ab extra eller familiaris”.

1406 besökte drottning Filippa Vadstena kloster i samband med att hon anlänt till Norden för att gifta sig med Erik av Pommern. 1415 kom hon till Vadstena för andra gången. ”Diariet berättar härom: ’Fredagen i veckan efter trettondedagen kom till Vadstena den lysande drottningen fru Filippa … Påföljande söndag, alltså en vecka efter trettondedagen återkom hon och begärde såväl hos systrarna som bröderna att varda upptagen som syster och hon antogs med vördnad.’ År 1430 natten till trettondedagen avled drottningen i Vadstena och begrovs i Sankt Annas kor, som hon själv stiftat och låtit bygga. ” I samband med hennes begravning invigdes den stora klosterkyrkan.

Under Sturetiden hade många världsliga avgöranden i Vadstena. Under de åtta år Svante Sture (Kristina Gyllenstiernas man) regerade förlades sex rådsmöten i Vadstena.

”Alla unionstidens kungar och drottningar vinnlade sig om att besöka Vadstena. En av de sistnämnda, kung Hans modiga gemål Christina, hölls – efter Stockholms slott erövring i fängsligt förvar i Vadstena under nära ett och ett halvt år. En påminnelse om denna förnäma gäst har vi antagligen i den vackra kista.” (Läs mer på Wikipedia om Kristina av Sachsen – att även hon försvarade Stockholms slott var för mig en nyhet. Belägringen av Stockholms slott måste Kristina Gyllenstierna ha följt då hennes svärfar Svante Nilsson anslöt till Sten Stures trupper som belägrade slottet. )

Det finns även en tavla som visar Kristina av Sachsens frigivande. Sten Sture den äldre följde henne ner till den danska gränsen. På hemfärden avled han i Jönköping.

1520 kom Kristian Tyrann till Vadstena efter att ha firat jul i Linköping. Han anlände till Vadstena den 30 december ”i spetsen för ’en ej ringa krigarskara’. Klockan 2 trädde han in i munkarnas kor, där man till hans ära sjöng Te Deum.”

Var bodde Kristina när hon vistades i Vadstena?

Den frågan har jag ställt, men hittills inte fått bekräftat att Kristina Gyllenstierna skulle ha ägt någon fastighet i Vadstena. Däremot ägde hon Ulvåsa – två mil nord öst om Vadstena och troligen möjligt att ta sig till sjövägen.

Någonstans tror jag mig ha läst att Ture Jönsson ägde en gård i Vadstena. Kanske låg den på den plats där Vadstena slott idag ligger. Göte Götesson skriver i boken Gustav Vasa och hans folk att Gustav Vasa ägde fyra gårdar i området medan ”andra hade olika herremän till ägare”.

”Gatorna och gränderna var till ganska stora delar prydligt stensatta… I norr låg husen efter en gata som gick parallellt med sjön. I öster … har man gissat att en rad hantverkarbodar legat.”

Enligt svenskt biografiskt lexikon skulle Gustav Vasa redan i november 1525 ha meddelat sin syster att Kristina Gyllenstierna ville gifta sig med Johan Turesson (Tre rosor). Den 29 december 1525 skriver Kristina Gyllenstierna till en dansk släkting ”att Norby missförstått henne, då hon sände honom en guldring och en guldtavla, och att hon aldrig velat gifta sig med honom”. Julen 1526 hölls trolovningen mellan Kristina Gyllenstierna och Johan Turesson i Uppsala.

Samlingsinlägg om Vadstena