Slottet Tre kronor

Hur såg det ut på slottet i Stockholm år 1520? Den frågan har jag ställt mig många gånger. (Nedan hittar du de länkar jag använt mig av.)

Men för att skapa känslan kom jag att tänka på Glimmingehus, som började byggas 1499. Det är en borg jag känner.

Slottet i Stockholm byggdes under lång tid.

Slutet av 900-talet – började en pålspärr byggas och i slutet av 1100-talet fanns en försvarsanläggning

Slutet av 1100-talet – ett kastell byggdes som senare utvecklades till kärntornet. (Tornet var 15 meter i diameter och 25 meter högt. Murarna lär ha varit 4 meter tjocka.) Av försvarsskäl var ingången på andra våningen. I bottenvåningen fanns en fängelsehåla som endast nåddes via en lucka i golvet ovanför.

Slutet av 1200-talet – anläggningen byggdes ut md ringmur, borggård och fler byggnader.

1419 brann slottet

Under perioden 1520 – 16 juni 1523 var borgen belägrad i flera omgångar.

12-13 februari 1525 brann slottet. Sommaren 1526 påbörjades ombyggnadsarbeten.

Länkar

Museet Tre Kronor

Slottsguiden

Stockholms slott – arkeologisk utredning av Kerstin Söderlund

Stockholms slott under vasatiden av G Upmark