Slottet Tre kronor

Hur såg det ut på slottet i Stockholm år 1520? Den frågan har jag ställt mig många gånger. (Nedan hittar du de länkar jag använt mig av.)

Men för att skapa känslan kom jag att tänka på Glimmingehus, som började byggas 1499. Det är en borg jag känner. Här hittar du bilder från Glimmingehus.

Slottet Tre Kronor i boken Vrede

Frustugan (prolog)

Kristina och Sten befinner sig i Frustugan tillsammans med barnen. Sten har låtit lägga in golvet för att manifestera sin makt.

Det finns en stor öppen spis som den på Glimmingehus, väggarna var täckta med tyger.

Eldstaden i Stora salen på Glimmingehus kan ha haft symboler för de fyra elementen. ”Här fanns troligen symboler för de fyra elementen uthuggna i eldstadens nedre omfattning. En salamander, som symboliserade elden, och en sill som symbol för vatten finns fortfarande synliga idag. På det andra fotstycket har dekoren försvunnit men där har sannolikt funnits symboler för luft och jord, kanske en sköldpadda och en fågel. ”

”Tyger hörde till det mest dyrbara materialen och var en tydlig statusmarkör. De var inte bara dekorativa, de hjälpte också till att behålla värmen i rummen genom att skydda från kylan från de kalla stenväggarna. Här ovanför finns en trälist, som löper runt rummet, och som har tydliga spikhål, möjliga spår efter upphängningen”

”En plats vid eldstaden hörde till privilegierna i medeltidens bostäder, så naturligtvis har detta påkostade rum sin egen. Här kunde badvatten värmas, precis som mat och dryck, och det var säkert vanligt att man uppehöll sig nära elden för både värmen och ljusets skull framförallt under det mörka vinterhalvåret. ”

Här finns ett stort bord framför brasan. Från brasan kan du lägga in glöd i en kakelugn som finns i rummet bredvid.

På väggen finns Maria och barnet (den på Glimmingehus)

Bilder från Glimmingehus

Kärntornet

Här har jag inspirerats av de slottets murar. Tänker att här inte var så mycket inredning.

Kammaren

Detta rummet ligger intill Frustugan. Här har Kristina sitt sovrum samt ett skrivbord. Det är här hon tas in av Norby 1520. Här består golvet av skifferplattor (jmf Glimmingehus). Det står en stor säng med förhängen, kistor med järnbeslag (som de tar med sig när de flyttar)

Rummet värms genom en kakelugn där man lägger in glöd från spisen och på så sätt slipper elda.

Sängarna var ofta smala och korta, under den här tiden satt man och sov. Kanske fanns en säng placerad just här. De kunde vara försedda med förhängen, nedhängda på stänger från taket eller på stolpar som himmelsängar. Ibland var gavlarna i trä rikt dekorerade. Kuddar och lakan fanns och madrasserna var fyllda med hö, tagel eller sågspån. På väggen fanns ofta avbildningar av jungfru Maria eller så var väggarna målade eller klädda med gobelänger som också hjälpte för att hålla kylan borta. Kanske var rummet inte helt olikt det vi kan se på bilden hä

Denna nisch har sannolikt använts för förvaring, åtkomlig från de båda angränsande rummen. Här fanns antingen ett infällt skåp med luckor eller öppna hyllplan. Här nedan ett vallgravsfynd, ett skåpbesIag. I sovrummen förvarades ofta familjens värdesaker som juveler, pengar, böcker och dokument. Bröllopskistor och andra förvaringslådor var även de viktiga möbler. Dessa var ofta dekorerade med heraldiska former (familjens vapen) eller med religiösa motiv som korsfästelsen

I det här rummet består väggdekorationen av Jesu korsfästelse.

Samtliga rum har djupa fönsternischer som man kan sitta i.

Barnen sover i ett rum med Gerda. Sten Sture har en egen kammare där han även har möten, men sover för det mesta i Kristinas kammare. Dock inte under perioden där han dricker – då bryter han sig in hit.

Rikssalen

1660 inreddes en tillfällig rikssal i Göteborg.

”en rikssal där en del av bottenvåningen hade inretts med bänkar, klädda i svart tyg liksom väggarna. En tron installerades för kungen där han öppnade riksdagen klockan nio på morgonen. Hans fyraåriga tronarvinge satt i en stol bredvid. Från tronen meddelade han att han behövde folk och pengar för att föra kriget till ett säkert fredslut.”

Källarvalven

Stockholm ca 1500 ur Olaus Magnus ”Historia om de nordiska folken” 1555.
”Kartan visar borgen och strandlinjen på 1300-talet, på 1600-talet och idag”, bild och text från Museet Tre kronor.
1288 nämns borgen för första gången i de skriftliga källorna. Tornet (i gråsten) var 25 meter högt. Kring tornet byggdes borganläggningen och ringmuren med hörntorn. Modell och text från Museum Tre Kronor, Stockholm

Det saknas dokumentation över hur borgen såg ut i början av 1500-talet. Modellerna har gjorts utifrån arkeologiska utgrävningar. Efter branden 1525 inleddes omfattande ombyggnationer. (Bild från film på museum Tre kronor.)
Skiss över hur borgen kan ha sett ut 1300 utförd efter arkeologiska undersökningar.
Slottet 1660 efter omfattande ombyggnader
Delar av ringmuren, den var 5,5 meter i tjock, 7 meter hög på insidan, 11 metere på utsidan och 115 meter lång. Bara översta delen var ursprungligen murad av tegel.
”Brunglaserat ugnskakel med motiv Tristan och Isolde resp hjort samt S:t Göran och draken, 1400-tal”, bild och text från museum Slottet tre kronor.
Fragment av golvkakelplatta 1500-tal enligt uppgift på museet Tre Kronor. Enligt Wikipedia ”Kakel och klinker brukar vara en generell benämning när man syftar på keramiska plattor för golv och vägg. Skillnaden är att kakel är endast avsett för vägg medan klinker kan man ha både på vägg och golv. Kakel är oftast porösare, inte frostsäkert och normalt glaserat samt tål inte mekaniskt slitage. Klinker är ett material till golv, men kan även användas som väggbeklädnad. I många sydligare länder så klär man fastighetsfasader med klinker.” Under 1300-talet började kakeltillverkningen i Spanien och några år därefter även i Italien.

Slottet i Stockholm byggdes under lång tid.

Slutet av 900-talet – började en pålspärr byggas och i slutet av 1100-talet fanns en försvarsanläggning

Slutet av 1100-talet – ett kastell byggdes som senare utvecklades till kärntornet. (Tornet var 15 meter i diameter och 25 meter högt. Murarna lär ha varit 4 meter tjocka.) Av försvarsskäl var ingången på andra våningen. I bottenvåningen fanns en fängelsehåla som endast nåddes via en lucka i golvet ovanför.

Slutet av 1200-talet – anläggningen byggdes ut md ringmur, borggård och fler byggnader.

1419 brann slottet

Under perioden 1520 – 16 juni 1523 var borgen belägrad i flera omgångar.

12-13 februari 1525 brann slottet. Sommaren 1526 påbörjades ombyggnadsarbeten.

Hovstallet

1535 lät Gustav Vasa bygga det första hovstallet på Helgeandsholmen. Då det ligger i nära anslutning till slottet antar jag att man fram till dess hade någon form av byggnad för hästarna innanför den yttre muren.

Mer om hästar under medeltiden

Länkar

Museet Tre Kronor

De kungliga slotten

Slottsguiden

Stockholms slott – arkeologisk utredning av Kerstin Söderlund

Stockholms slott under vasatiden av G Upmark

Glimmingehus

Inbjudan från Margareta och Jens Holgersson Ulfstand till Henrik Krummedinge på Varbergs fästning.

Glimmingehus Stora salen

Eldstaden i Stora salen på Glimmingehus kan ha haft symboler för de fyra elementen. ”Här fanns troligen symboler för de fyra elementen uthuggna i eldstadens nedre omfattning. En salamander, som symboliserade elden, och en sill som symbol för vatten finns fortfarande synliga idag. På det andra fotstycket har dekoren försvunnit men där har sannolikt funnits symboler för luft och jord, kanske en sköldpadda och en fågel. ”

”Tyger hörde till det mest dyrbara materialen och var en tydlig statusmarkör. De var inte bara dekorativa, de hjälpte också till att behålla värmen i rummen genom att skydda från kylan från de kalla stenväggarna. Här ovanför finns en trälist, som löper runt rummet, och som har tydliga spikhål, möjliga spår efter upphängningen”

”En plats vid eldstaden hörde till privilegierna i medeltidens bostäder, så naturligtvis har detta påkostade rum sin egen. Här kunde badvatten värmas, precis som mat och dryck, och det var säkert vanligt att man uppehöll sig nära elden för både värmen och ljusets skull framförallt under det mörka vinterhalvåret. ”

Sängarna var ofta smala och korta, under den här tiden satt man och sov. Kanske fanns en säng placerad just här. De kunde vara försedda med förhängen, nedhängda på stänger från taket eller på stolpar som himmelsängar. Ibland var gavlarna i trä rikt dekorerade. Kuddar och lakan fanns och madrasserna var fyllda med hö, tagel eller sågspån. På väggen fanns ofta avbildningar av jungfru Maria eller så var väggarna målade eller klädda med gobelänger som också hjälpte för att hålla kylan borta. Kanske var rummet inte helt olikt det vi kan se på bilden hä

Denna nisch har sannolikt använts för förvaring, åtkomlig från de båda angränsande rummen. Här fanns antingen ett infällt skåp med luckor eller öppna hyllplan. Här nedan ett vallgravsfynd, ett skåpbesIag. I sovrummen förvarades ofta familjens värdesaker som juveler, pengar, böcker och dokument. Bröllopskistor och andra förvaringslådor var även de viktiga möbler. Dessa var ofta dekorerade med heraldiska former (familjens vapen) eller med religiösa motiv som korsfästelsen