Internationell utblick

I det här inlägget samlar jag berättelser från olika geografiska områden som jag på lösa grunder kan koppla till tiden innan de patriarkala religionerna. Förhoppningsvis kommer inlägget byggas upp med hjälp av tips och läsarkommentarer.

Småland

Blendasagan handlar om hur en invaderande dansk här blev tillintetgjord av kvinnorna i Värend. (Mörrumsån vattenflöde från Blekingekusten och långt upp i Småland utgör Värend). Kvinnorna mötte den danska hären och bjöd in till stort gästabud. När männen somnat dödade de alla. 

Hälsingland

I Hälsingland hade stormännen blivit kristna genom engelska predikanter. När svenska kungen ville att de skulle underordna sig honom återgick de till hedendomen. Deras återkristnande och införlivande med Svears, götars och venders konung fördröjdes med ett par hundra år. 

Jämtland

Om Gunilla Sniella berättas att hon hade en magisk förmåga att snabbt förflytta sig. Hon verkade för att få så stor del av de jämtländska markerna undantagna från den norska kungens anspråk och behålla de gamla gudinnornas självklara rätt att bestämma över liv och död. 

Island

Till Island flydde norrmän som inte ville underordna sig kungamakten. Här har kvinnan av tradition haft en starkare och mer framstående position än i resten av Norden. 

Nordpolens områden

I British museums utställning om Artic konstateras att området befolkades för 30.000 år sedan! Idag finns det i Artic omkring 400.000 personer som kan kalla sig urfolk.

Kelterna

Från 50-talet f Kr erövrade romarna allt större delar av kelternas områden i Europa och trängde undan kelterna till Irland. Du kan läsa mer om kelterna på SO-rummet.

”Den keltiska religionen var en av de få som romarna förbjöd. Den sågs som så hotande att romarna byggde en befäst vall mot kelterna, den sträckte sig från kust till kust uppe vid norra England.”

Det berättas om Boudicea, en keltisk drottning sm försökte förhindra blodbad genom medling med romarna. Medlingen lyckades. Romarna skulle betala stora penningbelopp till hennes folk icenerna mot att de skulle ge sig utan strid och att romarna fick sätta en av sina härförare som kung över icenerna. B gifte sig me härföraren och blev drottning. De hann få två döttrar innan kungen plötsligt dog. En annan kung tillsattes, men han var inte samarbetsvillig. Romarna förbröt sig mot ingångna avtal. B organiserade ett uppror. ”I den striden bar hon en stor flätad gyllene halsring, det gamla tecknet för modergudinnan. Om ett av anfallen mot romarna berättas att plötsligt vällde en enorm hop kvinnor över de omgivande kullarnas krön. Vilt skrikande, med utslaget hår och blottade sköten rusade de mot den romerska hären.”

”Hären fick panik och flydde. Varför?”

Uppbundet hår, dolt hår under huvudbonad eller avskalat hår är uttryck för kontroll (egen eller andras). Utslaget hår har alltid varit betecknande för kraftfullhet.

En kvinna som självmant blottar skötet offentligt står utanför all manlig kontroll. 

Frankrike

I Frankrike lär det finnas en kult kring svarta madonnan som jag blir väldigt nyfiken på att lära mer om. Har det något att göra med kelterna eller katarerna?

På 50-talet före Kristus erövrade romarna Frankrike från kelterna.

Under 1100-1200-talet bekämpades katarerna i södra Frankrike genom korståg.

Mellanöstern

I Gamla testamentet vittnar texterna om Ashera och Judith om en tid när kvinnan hade en starkare ställning.

Indien

På British museum kan du fortfarande se det digitala materialet från utställningen Tantra enlightenment to revolution.