Klimatrapporten

I mitten av mars 2020 var jag med om att ta fram #viställerinteinviställerom. Redan då var mitt fokus att vi skulle använda tiden av restriktioner för att hitta mer klimatsmarta sätt att leva.

Sjutton månader senare har många glömt det där med restriktioner och flygandet har ånyo tagit fart. Samtidigt som FN:s klimatpanel IPCC konstaterar att klimatförändringarna redan är omfattande och snabba.

IPCC ger i rapporten också förslag på vad som kan göras för att bromsa eller stoppa klimatförändringarna. Det är nu oerhört viktigt att världens länder agerar för att leva upp till de utsläppsminskningar som IPCC visar krävs för att undvika en katastrofal höjning av temperaturen.

FN:s hemsida

Klimatklubben

I Klimatklubben är engagemanget större än någonsin. Jag har fått tillåtelse att dela Rachel Kamienskis inlägg.

När jag tänker på den omställning som behövs dyker en del idéer upp angående vad som skulle kunna göras rent konkret. Det betyder förstås inte att jag tror att jag har svaren. Jag skrev ner mina tankar här – kom gärna med respons! Listan kan göras mycket längre. 

 • Minska byggandet. Olika åtgärder för att använda befintliga byggnader så effektivt som möjligt – tex uppmuntra den som bor stort att hyra ut rum. Stoppa all nybyggnation av bilvägar och parkeringsplatser. 
 • Storsatsning på solkraft! 
 • Öka den inhemska odlingen av grönsaker och baljväxter. Endast naturbetesdjur för kött och mjölk-produktion, ingen odling av djurfoder. Ha som målsättning att Sverige ska vara självförsörjande eller nästan självförsörjande på mat. Jordbruket ska bedrivas med så låg klimat- och miljöbelastning som möjligt. 
 • Ett hållbart skogsbruk. Bevarande av kolsänkor och ekosystem prioriteras före produktivitet. Alltid. 
 • Återställ utdikade våtmarker så snabbt som möjligt. 
 • Minska flygandet till ett minimum, bland annat genom rejäl flygskatt. 
 • Bilfria städer. Detta kommer att göra det enklare och tryggare att cykla och promenera samt ge mer yta för grönområden som kan minska sårbarheten vid extremväder. Behovet av att åka ut på landet på fritiden minskar när städerna blir grönare och bullerfria. Naturligtvis ska blåljusfordon, vissa varutransporter och sjuktransporter få finnas kvar. Lätta elfordon för personer med funktionshinder. 
 • Förbättra cykelinfrastrukturen i hela landet, i såväl stad som landsbygd. Gör det enklare att kombinera cykel och kollektivtrafik. 
 • Bygg ut och förbättra kollektivtrafiken, men gör det på ett sätt som innebär minsta möjliga belastning för klimat och miljö. Elektrifierad kollektivtrafik så långt som möjligt. 
 • Bygg ut laddinfrastrukturen på landsbygden. Ingen ska behöva köra fossilt. 
 • Mångdubbla skatten på fossila bränslen. 
 • Olika åtgärder för att uppmuntra till cirkulär konsumtion snarare än konsumtion av nya saker. 
 • Gör det billigare att konsumera kultur och tjänster och dyrare att konsumera varor. Det ska vara billigare att gå på konsert, bio, teater osv men dyrare att köpa nya prylar (jag är lite osäker på detta eftersom även kulturaktiviteterna har en viss klimatbelastning men jag tror ändå att det är betydligt bättre?) 
 • Alla som vill ska ha rätt att arbeta deltid. Eller sänkning av arbetstiden.

Vad kan du göra?

Det här inlägget har lett till en brainstorming där idéerna är många. Paniken och frustrationen bubblar i mig – och jag måste göra något för att få ut den.

Men så inser jag att jag redan gör massor. Vi har successivt ställt om vårt liv till hållbar mat, hållbara upplevelser (ytterst sällan använder vi nu bilen), klimatsmarta investeringar, obefintlig konsumtion.

Länge var mitt fokus att få fler att fatta vikten av cykling – men det känns som om det gått fram nu. Vad som behövs nu är att få med sig det jag i min debutroman gestaltar som den tysta massan. De som inte tagit ställning. Som iakttar.

Mitt bidrag är den 11 september då jag hälsar dig välkommen till Billesholm på ett mingel som förhoppningsvis ska kicka igång fler att göra något av frustrationen över politikernas oförmåga till handling.

MEN – jag ser också hur hela mitt liv genomsyras av att inspirera fler till ett hållbarare liv. Där har läsande, skrivande och digitala möten en viktig plats. För vi behöver inte ta bilen in för att möta författaren som vi gjorde förr. Nej, vi kan läsa boken och träffa författaren digitalt på en kvällsfika med Helena. (Jodå – det blir kvällsfikor även 2022, men mer om det den 16 oktober (vi håller på att planerar programmet som presenteras i mitten av september)

Den närmaste veckan har jag bjudit in Littera-turens författare att gästblogga hos mig. Serien inleds redan i eftermiddag med författaren Gunilla Cullemark som berättar om romanen Kajakbyggerskan.

Littera-turen den 4 september

Cyklande litteraturrunda i samarbete med Litteraturrundan ek för. Här kan du välja att besöka en av fyra platser, cykla runt till samtliga platser och ha med egen matsäck (eller köpa mat på plats).

Mer info hittar du här

#210911Billesholm

Cirkeldans, personliga berättelser om omställning, guidning i Triasträdgården är några av programpunkterna. Men det viktiga är mötena där vi kan diskutera hur vi hanterar frustrationen över klimatrapporten.

Kom till Billesholms och träffa oss (program i slutet av augusti). Eller arrangera din egen mötesplats där du befinner dig.

Kvinnohistorier den 16 oktober 2021

En digital mötesplats där vi diskuterar kvinnohistorier ur olika perspektiv. Program presenteras i mitten av september.