Lyfja

Här sparar jag ner fragment för att kunna skriva Lyfjas prosalyriska texter till Vrede i Älvdalen.

I byn Åsen finns tre gårdar: Gyrisgården, Kettisgården och Bältergården. En kvinna från varje gård är völva; den unga, den fertila och den visa.

Lyfja bor i Gyrisgården med sin far. Hennes mor, som var Stor-Völva, har nyligen dött.

Själavandring

På Eriksmäss och Olofsmäss (kyrkans namn) samlas folket vid de Visas stenar för fruktbarhetscermonier. Innanför ringen av stenar byter själarna kroppar. Gamla och sjuka begår kollektivt självmord bredvid kvinnor som befruktas av ”björnen” eller män de själva valt.

Vem som är far till barnen saknar betydelse. Det är kvinnan som härskar i gården. Männens uppgift är att ta hand om kvinnan, försvara henne, se till att hon har det bra.

De själar som lämnat kroppen sedan förra fruktbarhetscermonin samlas vid de visas stenar för att hitta en ny kropp att bo i. Om de inte hittar någon kvinna att flytta in i inom ett år far de upp till Björnarna och kan hamna var som helst i världen.

Utanför de visas stenar dansar folket för att jaga bort trädsjälar som annars tar boning i kvinnornas kroppar och kan då göra det omöjligt för de själar de vill ska återfödas att hitta någon plats.

Den gravida kvinnan bestämmer över barnets liv tills dess det tagits upp i gemenskapen. Dvs Lyfja har ett val om hon känner att hon befruktats av en trädsjäl, hon kan dricka örter.

Det är alltid kvinnans val vad som händer med hennes kropp.

Mannens roll

Männen är ute på jakt, ute i skogen och flera män kan bo hos en kvinna.

Eftersom all befruktning äger rum vid två tillfällen om året förds barnen samtidigt. Skulle någon kvinna dö finns det ammor som kan ta hand om barnen. Byn är familjen.

Njutning är ett sätt att nå extas och komma i kontakt med stjärnorna. Själen far upp till björnarna och kan ta med sig budskap ner.

Fontänorgasmer och sperma är helig vätska som används som offer eller för att ge framgång i jakt.

Völvan

Varje gård har sin völvastav som ges till kvinnan vid invigningen. Den nya völvan får en lodjursfäll.

Björnen

Völvainitieringen sker i Björngrottan av Björnen. (Vem som är björn är hemligt för folket. Björnen har alltid en lärling om den gamla björnen skulle dö. När Olof for gick Äsbjörn i lära hos den gamla björnen. Han såg till att hans lärling inte följde med till Stora Tuna.

Björnen och hans lärling har björnfäll på sig när de befruktar kvinnor innanför ringen av de visas stenar. Det gör att alla kvinnor som vill blir gravida, inte bara de som lever med en man.

En man som utmärker sig som fertil eller på annat sätt kan föräras Björntänder. Flera björntänder ger inträde till ringen för att befrukta kvinnor. Särskilt blivande völvor, som vid Uppsala högar.

Endast björnarna vet var björngrottan finns. Völvorna leds dit med ögonbindel.

Därför kunde Äsbjörn gömma Göstaff och senare Nils.

Själarna

Olof och Marit får tvillingar. En av dem blir mor till Gyris-Marit och den andra har Stor-Völvans själ. Gyris-Marits mor har ett eldsmärke.

Lyfjas själ återföddes i Ierk och Marits son. Sonen blir så småningom den siste björnen i Åsen.

Ägande

Ingen äger skogen. Kvinnan råder i gården och har män som tjänar henne innan hon föder. Inte att mannen behöver vara far till barnen, men någon som skyddar. Det kan vara hennes far, bror eller någon annan. Det är kvinnan som ser till att det finns någon som kan ta hand om barnen om hon går bort.

Finns det flera kvinnor i gården är det den äldsta kvinnan, men i Lyfjas gård finns inte några fler kvinnor.

Kvinnorna kan klara sig själv.