Ansökan till Naturkompaniet

2018 förvärvade Sven Jönssons cykelaffär ett 42 ha stort område bestående av ett gammalt dagbrott som visade sig vara en av Skånes fyra viktigaste biotoper för biologisk mångfald.

2019 bildades TeamAlbertMTB som sedan dess utvecklat MTB-leder i området. Idag finns ca 10 km leder i området och det tillkommer hela tiden fler. Lederna utvecklas i samarbete med Naturskyddsföreningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för biologisk mångfald.

I januari 2022 registrerades Insamlingsstiftelsen UpplevBillesholm som har som vision att utveckla Billesholm till en destination som inspirerar till hållbarhet. I dagbrottet finns spår av det stora utdöendet mellan Trias och Jura. Stiftelsen vill använda dessa spår för att få människor att inse konsekvenserna om vi inte värnar den biologiska mångfalden.

Som ett led i att utveckla området till en destination fortsätter det arbete som inleddes 2015 med Cykeldagen (som var ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Cykelfrämjandet och Friluftsfrämjandet). Den 5-21 maj 2022 arrangeras de första Billesholmsdagarna i stiftelsens regi. Här vill vi skapa en mötesplats för företag, universitet och föreningsliv så att vi tillsammans kan inspirera fler till förändring.

Stiftelsen har för avsikt att förvärva 97 ha mark i Billesholm som ska användas för att bygga upp olika biotoper för biologisk mångfald. Vi hopps kunna finansiera detta genom att företag väljer att klimatkompensera tillsammans med oss.

Insamlingsstiftelsen UpplevBillesholm tillhandahåller resurser i form av mark och mötesplatser. Genom ett samarbete med föreningsliv (Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och TeamAlbert MTB) och Insamlingsstiftelsen Magdala sker ett utbyte mellan olika aktörer som gemensamt vill bidra till biologisk mångfald på olika sätt.