En hållbar destination är en välbesökt destination!

Familjen Helsingborg arrangerar i förmiddag en workshop där Stefan Sjöstrand på Skistar berättar om Skistars hållbarhetsarbete.

Jag är så imponerad att vi kommer förvärva aktier i Skistar AB.

Vad imponerar med Skistars hållbarhetsarbete?

Under pandemin har de fokuserat på hållbarhet i verksamheten. I detta har de konstaterat att destinationens klimatavtryck uppgår till 45.000 ton/år varav mer än hälften (25.000 ton) kommer från gästernas transporter till destinationerna.

98% av besökarna tar sig till destinationerna via bil. I Sälen är det fler som reser med tåg.

Jag ställde frågan om Skistar inte skulle kunna göra det möjligt att ta tåg även till Sälen och fixa bussanslutning.

Stefan Sjöstrand berättade om det lobbyarbete Skistar gör för att bygga ut tågförbindelser till de olika destinationerna.

Den här inställningen imponerar på mig!

Trender och framtidsutsikter

Stefan Sjöstrand berättar att man sett följande trender

2017 började utlandssemestrarna minska (särskilt långresorna). Denna nedgång fortsatte 2018 för att följas av en kraftig nedgång pga pandemin.

Sedan 2015 ser man en tydlig trend att gästen vill ha en aktiv semester i naturen. Sälen är världens 16:e största vinterdestination.

Trenden att man vill semestra på hemmaplan fortsätter.

Vad kan destination Söderåsen lära av Skistar?

Skistar satte som mål att stärka positionen som den ledande semesterdestinationen för Skandinavien.

Förslag till Destination Söderåsen

Stärka positionen som den ledande semesterdestinationen för skåningar

Skistar skapar minnesvärda naturupplevelser året runt

Förslag till Destination Söderåsen

Skapa minnesvärda naturupplevelser året runt på Söderåsen

Länkar

Skistars hemsida