Klimatet, kriget och kapitalet

Inlägget är under uppbyggnad …

Fortfarande är alla tankar förvirrade och jag fortsätter landa ner reflektioner och länkar här på bloggen för att kunna gå tillbaka och analysera.

IPCC:s rapport

Fem saker du bör veta om den nya rapporten från IPCC

Naturskyddsföreningens fem viktiga budskap från IPCC-rapporten

”Klimatförändringarna är allvarligare än vi tidigare trott, går snabbare och vi gör för lite.”

”Mänsklighetens stora dilemma är att vi hela tiden distraheras av något annat.”

Som individer måste vi agera för att ge legitimitet för den politik som måste föras.

Det positiva är att det nu finns en vilja hos många ledare i världen att faktiskt göra en förändring.

Källa: Intervju på Aftonbladet

”IPCC:s senaste rapport ”Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability” visar bland annat att extremväder blir både vanligare och mer intensiva. Det handlar om översvämningar, torka och skogsbränder. Här har det vetenskapliga stödet ökat kraftigt för att dessa kan kopplas till klimatförändringar.”

”IPCC-rapporten är väldigt tydlig. Vi ser klimateffekterna här och nu. Extremvädret blir vanligare och intensivare. Möjligheterna till anpassning begränsas dessutom och blir mindre effektiva om vi missar 1,5-gradersmålet”, säger miljö- och klimatminister Annika Strandhäll (S) till Dagens industri efter att ha tagit del av rapporten.”

Svensk klimatanpassning bromsas ofta av en diskussion kring vem som bär ansvaret och vem som ska betala anpassningen. Annika Strandhäll säger att de knutarna nu måste lösas.”

Källa: Dagens Industri

”Även om man lyckas med 1,5-gradersmålet krävs satsningar på 150 miljarder dollar per år. Om temperaturen i stället landar på två grader krävs dubbelt så stora investeringar, enligt IPCC:s beräkningar, som också visar att investeringarna är mycket lönsamma. Det är en positiv signal till investerare, tycker Gregor Vulturius.”

Källa: Dagens industri

”Under de kommande årtiondena kommer de risker som klimatförändringarna medför att öka betydligt om man inte lyckas med klimatarbetet. Konsekvenserna och riskerna är komplexa och svåra att förutse exakt, men vi vet att det behövs nya hållbara klimatlösningar”, säger Mikael Hildén, medlem i Finlands IPCC-arbetsgrupp och direktör för Finlands miljöcentrals strategiska program för klimatförändringar.

”Forskarsamhällets budskap är tydligt: klimatförändringarna är inte något som sker i framtiden, utan de har redan lett till oåterkalleliga förändringar. Det behövs en ändring av både tänkesätten och systemen så att anpassningen till klimatförändringar blir en del av allt beslutsfattande såväl i Finland och EU som i de internationella klimatförhandlingarna. Ju längre åtgärderna för bekämpning och anpassning skjuts upp, desto dyrare blir åtgärderna med tanke på såväl mänskan och naturen som ekonomin”, säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

Klimatförändringarna har redan försvagat livsmedelstryggheten för miljontals människor på olika håll i världen, särskilt i områden runt ekvatorn. De ökade perioderna av hetta och torka samt översvämningarna som blivit vanligare har haft negativa effekter på livsmedelsproduktionen, leveranskedjorna och livsmedelssäkerheten. Under de kommande årtiondena kommer klimatförändringarna att försämra livsmedelssäkerheten ytterligare när till exempel pollineringen och markens bördighet försämras och belastningen orsakad av skadedjur och sjukdomar ökar.

Källa: Finska stadsrådet

Europas energiförsörjning

Ministermöte om energiförsörjningen i Europa den 28 februari 2022

”Många ministrar konstaterade också att den gröna omställningen måste skyndas på inte bara för klimatets skull utan också för att göra EU oberoende av rysk gas och olja.” 

Källa: Regeringskansliets hemsida

”Även om Ryssland skulle stoppa sin export – vilket inte är aktuellt för närvarande – skulle det inte innebära någon omedelbar risk för försörjningstryggheten i Europeiska unionen. Samtidigt är det viktigare än någonsin att påskynda den gröna omställningen för att uppnå våra mål om energioberoende och klimatneutralitet i Europa.Barbara Pompili, Frankrikes minister för ekologisk omställning”

Medlemsstaterna och kommissionen var eniga om att Europeiska unionen inte befinner sig i en omedelbar risksituation i fråga om gas- eller bränsleleveranser, inte ens i händelse av ett avbrott i leveranserna av rysk gas. Dessutom samordnar kommissionen och medlemsstaterna unionens bidrag till alla åtgärder som rör oljeförsörjningen, särskilt inom ramen för Internationella energiorganet. Medlemsstaterna är vidare beredda att mobilisera strategiska lager om oljeförsörjningsläget eller oljepriserna utvecklas på ett sådant sätt att det blir nödvändigt.

”Slutligen betonade ministrarna vikten av den europeiska gröna given och 55 %-paketet för att minska unionens beroende av kolväten.”

Sammanfattning från sammanträdet på engelska

EU-toppmöte i Versallies 220311

”von der Leyen understryker också att EU ska frigöra sig från sitt ryska energiberoende och fasa ut rysk olja, gas och kol helt och hållet fram till år 2027.

Frankrikes president Emanuel Macron, som även han deltar i presskonferensen, säger att allting är möjligt då det gäller sanktioner mot Ryssland.”

Källa: Svenska Yle

Europas fossilberoende finansierar kriget i Ukraina

”Experter menar att det europeiska beroendet av bränsle från Ryssland bidrar till att väst finansierar kriget mot Ukraina.”

”– Vi måste frigöra oss från fossila bränslen från Putins Ryssland och oljeshejkerna i Mellanöstern, säger Sveriges energiminister Khashayar Farmanbar (S) till DN.”

”Under dygnet efter att Vladimir Putin undertecknat erkännandet av de två utbrytande ukrainska territorierna, köpte EU, Storbritannien och USA sammanlagt 3,5 miljoner fat rysk olja, fossilgas och andra råvaror till ett värde av motsvarande 7 miljarder kronor, uppskattar finanssajten Bloomberg.”

”En fjärdedel (27 procent) av EU:s import av råolja och två femtedelar (41 procent) av fossilgasen kom från Ryssland 2019, visar siffror från statistikmyndigheten Eurostat.”

”– Sverige sitter ihop med andra europeiska länder. Mellan 12 och 17 procent av Frankrikes elproduktion kommer från gas, företrädesvis från Ryssland. Det är väldigt svårt för Sverige att införa en blockad när man sitter på samma elmarknad. Den realistiska vägen framåt är att tillsammans med våra europeiska vänner frigöra oss från det ryska beroendet genom att ställa om till förnybara energikällor, säger Khashayar Farmanbar.”

”Ryssland är världens tredje största oljeproducent och energiexporten står för omkring 20 procent av landets bnp.”

”Även om Sverige är ett av de EU-länder som är minst beroende av energiimport beräknas Sveriges totala energikonsumtion vara till 33,5 procent beroende av import. Exakt hur stor andel som kommer från Ryssland finns ingen samlad statistik kring.”

”– Vårt beroende av fossila bränslen skadar inte bara klimatet utan ger också ett högst problematiskt politiskt läge. Det ger Putin ett stort handlingsutrymme, säger Håvard Herge.”

”Ryssland har byggt upp sina reservfonder med tillgångar som bedöms ligga på runt 600 miljarder dollar, främst med intäkter från fossil energiexport.”

”– Så där finns en ekonomisk trygghet att ta ifrån även om man inför sanktioner mot Ryssland. Dessutom gör vårt fortsatta beroende att vi fortsätter köpa olja från Ryssland. Stora intäkter från olja och gas gör att auktoritära ledare i länder som Ryssland kan göra vad de vill – agera internationellt i sitt eget intresse utan att andra stater kan sanktionera dem effektivt.”

Källa: DN den 27 februari 2022

Krigets negativa klimateffekter

Håvard Hegre, professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, säger till DN att negativa klimateffekter kan ses ur flera aspekter när det kommer till det ryska kriget mot Ukraina.”

Kriget tar fokus från omställningsarbetet

”Dels leder kriget till ett avbrott i det viktiga internationella arbetet med att ställa om från fossila bränslen”, menar Håvard Högre.

Missilangrepp mot oljedepå

I söndags kunde vi läsa i aftonbladet att Ryssland bombat oljedepåer vid flygbasen i Vasylkiv, tre mil söder om Kiev. ”Troligtvis skadades inga människor, men miljöpåverkan blir enorm. Det kommer att brinna länge, säger Anton Gerashchenko, rådgivare vid inrikesministeriet, enligt The Guardian.”

”Vid den nordöstra fronten har Ryssland under natten mot söndagen attackerat Ukraina med kraftiga flyganfall. En gasledning brinner kraftigt efter en svampmolnsexplosion, uppger Kyiv Independent med hänvisning till ukrainsk underrättelsetjänst.”

Aftonbladet den 27 februari 2022

Rysk ekonomi i fritt fall

Moskvabörsen håller stängt för andra dagen i rad.

”Rubeln har förlorat över en fjärdedel av sitt värde gentemot euron sedan kriget började. Enligt Brotherus klarar den ryska centralbanken inte av att motverka raset.”

Källa: Svenska Yle

Bankvärldens hemlighet kan fälla Putin är rubriken på en artikel i Aftonbladet. Här förklaras hur ryssarnas uttag från bankerna kan leda till brist på pengar och i förlängningen att banken går i konkurs. Du kan läsa hela artikeln via länken nedan.

Källa: Aftonbladet

”Nord Stream 2 har begärts i konkurs. Orsaken är de ekonomiska bekymmer som blivit en följd av sanktionerna mot Ryssland. Gasledningen skulle frakta gas från Ryssland till Europa via Tyskland”, uppger Aftonbladet i kväll (kl 20.40)

Den 15 mars kl 22.53 skrev DN följande i sin liveuppdatering.

”Redan under onsdagen kan Ryssland tvingas ställa in betalningarna på sin utlandsskuld, skriver New York Times.

Den ryska staten har omkring 40 miljarder dollar i skulder fördelade på dollar i Euros. Omkring hälften av summan har fordringsägare som finns utanför Ryssland, därtill beräknas ryska företag ha omkring 100 miljarder dollar i skulder i utländska valutor, enligt banken JP Morgan. 

Under onsdagen ska den ryska staten betala 117 miljoner dollar i skuldräntor. Men enligt tidningen befarar investerare att de efter det ryska finansministeriets uttalande inte kommer att få tillbaka sina pengar – i vart fall inte i västvaluta, vilket har fått ratinginstitut att varna för en akut risk för inställda betalningar, en slags finanskollaps.”

”– Problemet är att Ryssland inte kan använda en stor del av sin valutareserv på grund av sanktionerna.”

Företagens bojkott

”De amerikanska kortföretagen Mastercard och Visa har i linje med sanktioner mot Ryssland blockerat flera banker från att använda deras betalningssystem. ”

Källa: Dagens industri

Nu sprider sig bojkotterna av ryska företag. Den 15 mars kl 22.13 skrev DN live om den ryskägda lyxjakten ”Ragnar” som är fast i Narvik eftersom alla möjliga bränsleleverantörer vägrar sälja.

”För en vecka sedan skrev NRK att politiker i flera partier vill att båten ska beslagtas, i likhet med andra oligarkers efter det ryska anfallet i Ukraina. Men i väntan på eventuella beslut av det slaget, kan den alltså ändå inte segla vidare. Kapten Lancaster säger att han utsätts för en allvarlig diskriminering och pekar på att ryska fiskebåtar minsann får köpa bränsle i norska hamnar.

– Vi är en västlig besättning om 16 personer ombord, vi har inget med ägaren att göra, säger kaptenen.

– De lokala försäljarna av bränsle säger nu bara att de inte vill sälja till oss. Vi har förklarat att vi inte står på sanktionslistan, att vi seglar under Maltaflagg. Men ingen vill lyssna på oss. 

Till NRK säger en av de möjliga lerenatörerna, Sven Holmlund vid Holmlund oljeservice:

– Jag har inget till övers för ryssarnas framfart i Ukraina. Varför ska cvi hjälpa dem? De kan gott ro hem, eller använda segel.”

Skadeståndsansvar

Samtidigt växer skadeståndskravet i en rasande takt. Ukrainas preimiärminister uppskattar att Ryssland orsakat skador i Ukraina till ett värde av cirka fem biljoner svenska kronor sedan invasionen började. 

Det skulle alltså kosta 5 000 000 000 000 kronor att bygga upp allt som skadats och förstörts i Ukraina.

Källa: Aftonbladet live 220315 kl 06.03

Oligarkerna

”Informellt kan termen oligarki syfta allmänt på en begränsad grupp med stor makt, ofta i ett politiskt system med eller utan formella demokratiska inslag. Det nya Ryssland[2] är särskilt förknippat med oligarki där ett antal mäktiga företagsägare och finansmän är kända som ”oligarkerna”.”

Källa: wikipedia

Invasionen av Ukraina har riktat världens strålkastare mot dem som stöttar Putin, oligarkerna. Vad krävs för att de ska sluta stötta honom?

”– Det amerikanska justitiedepartementet sätter samman en specialstyrka som ska utreda de ryska oligarkernas brottslighet. Vi går samman med våra europeiska allierade för att hitta och beslagta era yachter, era lyxvåningar och era privatplan.”

Källa: Aftonbladet

– I kväll säger jag till ryska oligarker och korrupta ledare som tjänat miljarder på ett bedrägligt sätt tack vare denna våldsamma regim att det är slut, sa Biden. Foto: Jim Lo Scalzo / AP

Reaktioner från oligarkerna

Den 3 mars 2022 kl 10.23 publicerade Expressen en artikel om att flera oligarker anser sig orättvist behandlade. Några tar avstånd från kriget och försöker distansera sig från Putin.

Läs mer på Expressen

”Sanktionerna mot oss är orättvisa, anser flera ryska oligarker. Några av dem tar avstånd från kriget – och försöker att distansera sig från Putin.”

Källa: Svenska dagbladet (3 mars)

I en artikel den 4 mars kl 00.34 skriver Aftonbladet ”Det amerikanska justitiedepartementet sätter samman en specialstyrka som ska utreda de ryska oligarkernas brottslighet. Vi går samman med våra europeiska allierade för att hitta och beslagta era yachter, era lyxvåningar och era privatplan.”

Källa: Läckt FBI-rapport: Putin rasande efter oväntade svaret

Läs mer: Putins innersta krets (Svt)

Reaktioner från Rysslands ledare

”Under torsdagen skickade Putin fram sin spionchef Sergei Naryshkin för att rasa mot västvärldens sanktioner mot landet.

Chefen för den yttre underrättelse­tjänsten menar att väst försöker ’bygga en ny järnridå’, enligt den ryska nyhetsbyrån Tass.

Men att USA och Nato är för fega för att ta sig an Ryssland i öppen militär konflikt och därför infört alla sanktioner.”

”Han ser Rysslands invasion av Ukraina som ”kollapsen av den unipolära världen” där endast en aktör, USA i detta fall, styr och ställer över världen.

– Det värsta med sanktionerna är att de sker med falska slagord som att försvara Ukrainas självständighet och europeisk säkerhet, säger spionchefen Naryshkin enligt Tass.

Han varnar också för att man kommer se ’ett helt annat Ukraina i framtiden’.”

Källa: Aftonbladet

Ryske spionchefen Sergei Naryshkin. Foto från Aftonbladet av Alexei Nikolsky/AP

I torsdags talade Frankrikes president, Emmanuel Macron, 90 minuter med Putin i telefon. ”Rysslands president Vladimir Putin sa att han ska fortsätta strida mot ”nationalisterna i Ukraina” utan några kompromisser, enligt Kreml, rapporterar den franska tv-kanalen BFM.

Enligt en medarbetare till den franske presidenten rättfärdigade Vladimir Putin i samtalet invasionen med att det handlar om att ”avnazifiera” Ukraina.

Medarbetaren beskriver Putins kommentarer som ”chockerande och oacceptabla”, rapporterar TT.

– Du ljuger för dig själv. Det kommer att kosta ditt land dyrt. Ditt land kommer att bli isolerat, försvagat och drabbat av sanktioner under en mycket lång tid, ska Macron ha sagt till Putin, enligt nyhetsbyrån AFP som talat med Macrons medarbetare.”

”Under samtalet ska Putin också ha hotat att lägga ytterligare krav på Ukraina.”

Källa: Aftonbladet

När ska Europa sätta stopp för importen av naturgas och olja från Ryssland?

”Det finns exempelvis fortfarande en möjlighet att sätta stopp för importen av naturgas och olja.

– Det skulle ha enorma följder för Rysslands inkomster, men också i Europa. Bland annat Tyskland och Finland importerar stora mängder gas och olja.”

Anna Hellgren skriver i sin krönika den 28 februari att Ryssland kan bekämpas genom oljekranarna.

Tyskland

”– Att vi är beroende av energiimport från Ryssland är något jag verkligen beklagar, konstaterade Tysklands ekonomi- och klimatminister Robert Habeck, då han under torsdagen informerade om krigets följder för den tyska ekonomin.

Omkring hälften av den kol och gas som Tyskland för tillfället importerar kommer från Ryssland, och att ändra på det kommer att kräva tid.

– Den nya regeringens mål har hela tiden varit att frångå de fossila energikällorna och på sätt också föra oss mot ett strategiskt oberoende.

– Men då man under de senaste tio till femton åren medvetet har gjort oss mer beroende av Ryssland, så är det här inte något som går på tre dagar eller tre månader, säger Habeck.”

På längre sikt vill den tyska regeringen framför allt få fart på utbyggnaden av vind- och solenergi. Under de senaste åren har den här utbyggnaden mer eller mindre stampat på stället.

Många av de åtgärder som redan hade slagits fast i regeringsprogrammet, ska nu genomföras snabbare och i en större omfattning än tidigare tänkt. Förutom mer vindkraft på land, ska man också satsa stort på vindkraftsparker ute till havs.

Enligt tidningen Der Spiegel ska den nuvarande kapaciteten för offshorevindkraft mer än tredubblas fram till år 2030 – då ska kapaciteten ligga på 30 Gigawatt, för att stiga till 40 Gigawatt 2040 och 70 Gigawatt fem år senare.

Utbyggnaden av solenergin ska stödas mer än tidigare och för allt fler byggnader kommer panelerna på taket att bli obligatoriska.”

”Kapaciteten för solenergi ska fyrdubblas från nuvarande omkring 50 Gigawatt till 200 Gigawatt år 2030. Regeringens plan är att all el år 2035 ska komma från förnybara energikällor.

Rysslands krig i Ukraina har också startat diskussionen om hur vettigt det är att stänga av de tre tyska kärnreaktorer som fortsättningsvis producerar el.

Att det här kommer att leda till en förlängning av driftstiderna ses ändå i nuläget inte som sannolikt. Motståndet kommer från kärnkraftsbolagen som redan har förberett sig på att det definitivt är slut år 2022.”

Källa: Svenska Yle (publicerad 4 mars kl 06.43)

Ett stopp på rysk gasimport kan minska Tysklands BNP med 3 procent. Det visar en rapport från tankesmedjan Econpol Europe, rapporterar Financial Times.

Om gasen inte ersätts kan det leda till en kraftig nedgång i ekonomin och kaos, enligt rapporten.

Tyskland är beroende av gas för sin elförsörjning, och en större del av importen kommer från Ryssland.

– Tyskland måste agera snabbt för att göra sig kvitt beroendet av rysk gas. Utan tillräckliga åtgärder i dag riskerar vi att bli utpressade i vinter, säger Karen Pittel från Econpol till FT.

Källa: Aftonbladets liverapportering 220314 kl 12.43

Italien

”Gaspriserna rusar i höjden, och utan egna energikällor och med stort beroende av gas för energiförsörjningen, talas det om möjliga ransoneringar. Samtidigt spirar hoppet om att Italien äntligen börjar producera förnybar energi.

För bara en vecka sedan var Italien tillsammans med Tyskland och Ungern bland de mest tveksamma till att inkludera Swift i de gemensamma sanktionerna från EU mot Ryssland. De oroade sig för att ett sådant beslut skulle innebära att betalningarna för import av rysk gas inte skulle gå att genomföra.”

”Draghi har även gett klartecken för möjligheten att ta i bruk ett eller flera av landets kolkraftverk om det skulle krävas. Och som en försiktighetsåtgärd har regeringen även börjat prata om möjligheterna att införa ransonering vid behov.”

”Gianni Silvestrini, forskare och ordförande för miljöorganisationen Kyotoklubben, hoppas att den här situationen kommer innebära en vändning för Italien när det handlar om att producera förnybar energi.

– Italien har inte investerat i förnybar energi under de senaste åtta åren, och har därmed själv satt sig i den här svåra situationen. Men förhoppningsvis kan det komma en påtvingad vändning nu i detta krisläge, säger han.

Enligt Silvestrini finns det goda förutsättningar för produktion av sol- och vindenergi i Italien.

– Det har funnits intresse men handläggningstiderna för tillstånd och andra byråkratiska hinder har i princip stoppat alla försök, säger han och tillägger:

– Men nu tycks kriget har lett till både en politisk insikt och en efterfrågan från företagsvärlden att det är nödvändigt att göra sig mindre beroende av gas och ställa om energiproduktionen.

– Det i kombination med trycket från EU på att ställa om till förnybar energi kan förhoppningsvis innebära en kursändring, hoppas Silvestrini.

I italienska hem skulle man även behöva byta ut miljontals värmepannor mot mer energisnåla värmepumpar.”

Källa: Svenska Yle

Ungern

”Åtminstone Ungern motsätter sig EU-sanktioner mot Ryssland som gäller den ryska gas- och oljeproduktionen. Det rapporterar Reuters.

Premiärminister Viktor Orbán säger i en video som han lagt upp på Facebook att EU inte kan införa den här typen av sanktioner.

– Den viktigaste frågan för oss har lösts på ett gynnsamt sätt. Det kommer inte införas sanktioner som gäller gas eller olja, säger Orbán som tillägger att det är viktigt att Ungerns energiförråd tryggas.”

Källa: Svenska Yle 220311 kl 07.43

Finland

”Statsminister Sanna Marin (SDP) anser att det är ytterst viktigt för EU att frigöra sig från sitt beroende av rysk energi.

Enligt Marin finansierar EU kriget genom att köpa energi från Ryssland. Hon uttalade sig då hon anlände till Versailles utanför Paris där EU-länderna samlas till inofficiellt toppmöte.

EU-kommissionen har föreslagit att EU ska minska importen av rysk naturgas med två tredjedelar före utgången av 2022.

Diskussionsämnen under mötet är energi, försvar, ekonomi och Ukrainas EU-medlemskap.”

Källa: Svenska Yle 220310 kl 19.58

Krav på strypt import av rysk olja och gas

Äntligen kom uppropet jag väntat på!!! Den 4 mars innehöll nyhetsbrevet från Naturskyddsföreningen en länk till uppropet!

”EU bör omedelbart strypa importen av rysk olja och gas som till stor del finansierar Putins krig i Ukraina. Det är budskapet som Naturskyddsföreningen tillsammans med över 450 organisationer från 49 länder nu ställer sig bakom.

De senaste dagarnas oroliga omvärldsutveckling understryker ytterligare behovet för Sverige och EU att gå mot ett 100 procent förnybart energisystem och drastiskt minska vårt beroende av fossila bränslen.”

Länk till uppropet!

Tisdagen den 8 mars

Aftonbladets liverapportering 7:11

Ryssland hotar nu med att strypa gasexporten som förs till Europa via ledningen Nord stream 1, rapporterar Reuters.

Rädslan för ett energikrig mellan Ryssland och västvärlden har ökat efter att USA drivit sina allierade till att förbjuda rysk oljeimport som straff på den ryska invasionen av Ukraina. 

Ryssland levererar 40 procent av Europas gas.

Aftonbladets liverapportering kl 12:11

”Oljejätten Shell slutar köpa olja och gas från Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AP. 

Enligt nyhetsbyrån kommer Shell att stänga ner sin verksamhet i landet efter Rysslands invasion av Ukraina.

Beslutet att lämna kom inte långt efter att Ukrainas utrikesminister kritiserat oljejätten för att fortsätta köpa rysk olja.”

(Detta efter att Shell köpt rysk råolja trots att de den 28 februari sagt att de skulle sluta handla med Ryssland. Du kan läsa mer på Automotorsport.)

kl 14.23 i Aftonbladets live-rapportering

”USA kommer stoppa importen av rysk olja. Det skriver Jennifer Jacobs, reporter för Bloomberg, som hänvisar till källor i Vita huset. 

Hon skriver också att Vita huset kommer meddela beskedet i dag.”

kl 16.27 i Aftonbladets liverapportering

”EU-kommissionen säger att EU kan minska sitt beroende av rysk gas med två tredjedelar i år och avsluta sin beroendeställning till ryskt bränsle innan 2030, rapporterar The Guardian. 

– Förnybar energi är en billig, ren och potentiellt oändlig energikälla och istället för att finansiera industrin för fossilbränsle någon annanstans, skapar de jobb här. Putins krig i Ukraina visar hur brådskande det är att påskynda vår omställning till ren energi, säger Frans Timmermans, EU-kommissionens vice ordförande.”

Onsdagen den 9 mars

Aftonbladets liverapportering kl 17.15

”Det är ”omöjligt” för Europa att helt stoppa tillgången till rysk olja och gas, säger Nederländernas premiärminister Mark Rutte enligt CNN.

”Vi måste diskutera vår sårbarhet. Jag kommer inte vädja om att stänga av våra leveranser av rysk olja och gas i dag”, sa han i dag.

EU meddelade under tisdagen sina planer på att minska den ryska gasimporten med två tredjedelar det här året, och att importen av rysk gas och olja ska stoppas helt ’i god tid före 2030’.”

DN debatt kl 18

”Om gasimporten ströps – eller reducerades kraftigt – skulle Putin förlora en stor del av de pengar som i dag finansierar anfallskriget.

EU-kommissionen presenterade i tisdags en plan för minskat energi­beroende av Ryssland. Kommissionen vill steg för steg reducera importen. Enligt planen ska gasimporten minska med 70 procent till slutet av året. Det är ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt ambitiöst.

För anfallskriget pågår nu. Analyser från tankesmedjan Bruegel och en ny rapport från energiorganet IEA visar att förutsättningar finns för EU-länderna att klara en mycket stark reduktion av gasimporten från Ryssland – ja, även ett importstopp – i det korta perspektivet. Det skulle kräva uppoffringar av oss alla – en minskning av energi­användningen i storleksordningen 10–20 procent – men vad är alternativet?

Understrykas bör att det perspektiv vi målar upp gäller för innevarande år. Om kriget skulle fortsätta kommer energiförsörjningen nästa vinter att utsättas för betydande problem. Lagren av gas skulle vara tömda och möjlig­heterna att styra om importen av gas till andra leverantörer är begränsade.

Genom att strypa energiimporten skulle Europa visa att vi verkligen menar allvar med vårt stöd till Ukraina, även om det leder till betydande uppoffringar.

Importbegränsningarna och åtgärder för att dämpa efterfrågan på energi måste dock kombineras med insatser på längre sikt för att demonstrera uthållighet – som att effektivisera, förnya och bygga ut Europas elproduktion.

EU:s gröna giv föreskriver ett omfattande renoveringsarbete vad gäller gamla bostadshus, i kombination med att byta ut gaspannor mot värmepumpar. Den föreslår också en bred utbyggnad av vindkraft – företrädesvis till havs – i norra Europa samt satsningar på solel i södra Europa. Vidare förutsätts stora satsningar på att utveckla lagringstekniken, inklusive grön vätgas. Allt detta kan skalas upp och skyndas på för att kompensera för det ryska gasberoendet.

Många vill säkert beskriva insatser som de vi föreslår som alltför tuffa för EU att besluta om. Men då måste frågan ställas om inte de uppoffringar, som syftar till att tömma Putins krigskassa i dag, kommer att vara långt mindre än de som annars kommer att krävas av våra samhällen för militär upprustning – och eventuell användning av dessa militära styrkor för att möta nya Putinledda aggressioner.

Putin har i dag två starka intressen bakom sina systematiska försök att påverka opinion och skeenden i västvärldens demokratier: Att skapa politisk splittring och att fördröja utvecklingen av förnybar energi.”

Fullt möjligt att stoppa EUs import av rysk gas, Thomas Kårberg och Anders Wijkman

Fredagen den 25 mars

Äntligen kom artiklarna jag väntat på.

På fredagen tecknades ett nytt avtal mellan EU och USA som ska göra Europa mindre beroende av rysk naturgas. Tyskland meddelar också att landet kraftigt minskar importen av olja.”

”Inkomster från olja, naturgas och mineraler är motorn i den ryska ekonomin. Landets BNP-tillväxt har under lång tid hängt till två tredjedelar på hur oljepriset gått upp och ned.”

Avtalet som tecknades i Bryssel på fredagen bekräftar hennes bild. USA ska leverera flytande naturgas, LNG, till EU och på så sätt göra EU mindre beroende av rysk naturgas. Under 2022 ska 15 miljarder kubikmeter flytande naturgas levereras, och innan 2030 ska mängden innefatta 50 miljarder kubikmeter om året.”

”Tyskland meddelar att importen av olja ska halveras fram till juni 2022. Leveranserna av kol ska helt upphöra fram till hösten.”

Det minskade intresset för att köpa rysk olja har hittills påverkat oljebolagen i hög grad. Företagen värderas lägre och intäkterna sjunker – nu försöker de desperat hitta nya kunder.”

”– Den mer långsiktiga lösningen – att Europa producerar en större andel av sin energi inom Europa – finns egentligen bara realistiskt sett i fossilfri produktion om man inte ökar naturgasproduktionen väldigt mycket. Det vill man inte i dag, säger Rebecka Bergholtz.”

”Ungefär 45 procent av den ryska exporten går till EU och 30 procent till Kina. Övriga Asien, med Kina borträknat, står för 8 procent.”

”– Det finns säkert många företag som närmar sig konkurs av en orsak eller en annan. Det kommer bli en djup långkonjunktur i Ryssland, exakt hur djup är svårt att säga men det blir en kraftig nedgång. Det involverar också konkurser, speciellt inom vissa exporterande branscher.”

DN ”Analytiker: Så kan oljekartan ritas om”

Är kärnkraft ett alternativ?

Efter Rysslands bombningar av Ukrainska kärnkraftverk tror jag att allt fler inser att vi bara har en väg att gå – omställning!

Bild från National Geographic

Hur snabbt kan den fossila energin ersättas?

Redan 2011 släppte WWF rapporten ”Hållbar energi -100% förnyat på naturens villkor” som du hittar här. I rapporten konstateras att ”de investeringar som behöver göras ligger inom rimliga samhällsekonomiska gränser.”

”Investeringarna för ett förnybart och hållbart energisystem ska inte betraktas som enbart en kostnad utan ger också stora samhällsvinster, både i termer av lönsamhet och arbetstillfällen, samt i förbättrade ekosystem”

Kännbara konsekvenser för fossilberoende företag

Först när konsekvenserna av fossilberoende får kännbara konsekvenser för företag och individer kommer omställningen få fart.

”Om tillgången på rysk gas stryps ytterligare kan det bli kännbart för flera industrier i södra Sverige som är beroende av gas. ”

”Sedan Ryssland inledde sitt anfall i Ukraina har naturgaspriset rusat på den holländska råvarumarknaden. Det från redan höga nivåer.”

Det västsvenska naturgasnätet sträcker sig från Trelleborg till Stenungsund och till största del kommer gasen från Danmark. Det danska gasnätet är i sin tur sammankopplat med Tyskland och övriga Europa.”

”Tyskland har sedan landet började stänga ner sin kärnkraft gjort sig allt mer beroende av gas, inte minst från Ryssland, och det har påverkar priserna även i Sverige.”

”Enligt Stephan Müchler, vd på Sydsvenska Handelskammaren, finns det åtminstone en handfull industrier som uteslutande producerar med hjälp av gas”

”Vi är väldigt beroende av gasen, framförallt i södra Sverige. Med det här kriget blir det extremt kännbart och osäkert”, säger han.

”Han tror att det här kommer leda till att Sverige får tänka om i sin energipolitik.”

”Priserna i Europa har redan gått upp. Det här är en stor osäkerhet och det kommer kräva åtgärder som vi nog inte kunnat tänka oss för några år sedan. Då tänker jag främst på kärnkraft, där vi kanske behöver starta upp igen i varje fall under en övergångsperiod, för att minska beroendet av Ryssland”, säger han.

Källa: Dagens industri

Rysslands och Putins klimatpolitik är en katastrof för människor och miljö

”Ryssland tillhör nejsägarna i världens klimatförhandlingar troligen på grund av att Ryssland är världens andra största producent av olja och gas, det vill säga sådant vi måste avveckla för att nå klimatmålen.

Ryssland är en bromskloss för en nödvändig klimatpolitik. Dessutom, vilket är än värre, läcker oljeutvinningen i Ryssland massor av metangas. Det gör också den smältande tundran i norra Ryssland. Och metangas är en mer aggressiv växthusgas än koldioxid.

I handling kan vi alla ta avstånd från Putin genom att aktivt minska vår konsumtion av olja och gas. Det får en direkt effekt för klimatet genom minskade koldioxid- och även metanutsläpp. Och en minskad oljeförbrukning gör att Europa kan välja bort Putins olja och gas. Vem vill inte ta avstånd från Putin?”

Källa: insändare av Per Olof Järvegren, Ulricehamns tidning

Kriget och flyget

Den första frågan är varför det inte förekommer någon diskussion om vilken olja som används som flygbränsle. Finns det några sanktioner mot Ryssland här?

Ryssland och flyget

”Ryssland tillhör nu jättarna på resemarknaden och före pandemin flög bara Aeroflot med dotterbolag runt 60 miljoner passagerare årligen”

Det finns 980 kommersiella flygplan i Ryssland, 777 av dem är leasade enligt analysföretaget Cirium och majoriteten ägs antingen av irländska eller Bahamas-registrerade företag. Bahamas transportstyrelse har redan fattat beslut om att dra in så kallade luftvärdighetscertifikat för plan som leasats till Ryssland vilket innebär att de nu flyger utan att vara försäkrade. 

När sanktionerna nu stryper flyget vill ryska myndigheter förhindra att leasade flygplan lämnar landet, därav hotet om nationalisering. 

Källa: svt 220311 kl 12.31

Fler inlägg om kriget i Ukraina

Girigheten och tilliten

En ny tidsålder

Klimatet, kriget och kapitalet

Kriget och retoriken

Folket

Paralleller med Gustav Vasas krig 1521