Girigheten och tilliten

Putin har gett girigheten ett ansikte. Och plötsligt är det som om pusselbitarna faller på plats.

Begreppen som jag inte hittat orden för.

Maskulint – Feminint

När jag åkte till Älvdalen i september 2020 för att skriva på andra delen i bokserien Eldarna fick begreppen maskulint och feminint en ny betydelse. Jag minns hur jag satt i sofforna på Tre Björnar och lyssnade till hur de beskrev mig som maskulin, att jag behövde mer feminin energi.

Det fick mig att känna skam, som om det handlade om min sexualitet.

Långt senare förstod jag att det inte alls var det som åsyftades.

Matriarkalt – Patriarkalt

När jag började läsa makarna Liljeroths böcker testade jag orden matriarkat och patriarkat. Det var lätt att se de patriarkala strukturerna i bibeln. Hur plötsligt männen födde söner.

Under början av 2021 kom böckerna Kvinnoporten och Guds olydiga revben prägla mina reflektioner.

Här hittar du första inlägget på bloggen

Yin – Yang

I feng shui och kinesiskt medicin kretsar det mesta kring yin och yang – att vi behöver båda delarna. Energin och stillaståendet. Jag gillar dessa ”icke-ord” som för mig inte har någon koppling till vilket kön du fötts med. Det är bara olika sätt att förhålla sig, olika sätt att se på världen.

I podden cirkeln diskuterade Kicki Westerberg begreppet energier i balans. Kunde obalans leda till utmattningsdepression var en fråga jag ställde mig.

På Kvinnohistoriers mässa i oktober 2021 kom många av samtalen att handla om energier i balans

Energier i balans – är det lösningen på utmattningsdepression?

Samtal från Kvinnohistoriers mässa den 15-16 oktober 2021

Podden cirkeln

Inlevelse – Upplevelse

På kursen Urvisdomen i november 2021 tog jag upp frågan med Åsa Liljenroth som förklarade det feminina som inlevelse och det maskulina som upplevelse. Dessa ord har jag burit med mig sedan dess, smakat på, prövat. De landar bra i mig, men ändå säger de inte allt det som jag vill säga.

Jag har även testat med symboler där cirkeln symboliserar det feminina och trekanten det maskulina (hierarki).

Tillit – Girighet

Så föll plötsligt bitarna på plats för mitt skrivande. Ännu har jag inte hittat orden fullt ut … men jag ska försöka förklara.

Mina samtal med Lennart Matsson på vandrarhemmet Tre Björnar har inspirerat mina tankar kring bokserien Eldarna. Han berättade om en rättsprocess mot svenska staten på 70-talet gällande Älvdalens skogar. Älvdalsborna hävdade att skogen inte tillhörde staten, men eftersom dalfolket inte kunde bevisa ägande – bara brukande – vann staten processen och gjorde skjutfält på fäbodarna.

När jag gräver i historien anar jag att Dalarna inte alls lydde under Sverige. I resten av Sverige fanns en adel när Gustav Vasa tog makten. Inte i Dalarna.

Den som ville ta makten i Sverige uppviglade dalfolket, det var inget unikt för Gustav Vasa. Så hade Sturarna gjort före honom, och så försökte Daljunkern/Nils Sture göra.

Innan Gustav Vasa kom till makten saknades kontroll över riket helt enkelt för att det inte fanns något rike. I gränsbygderna bodde folk som hade kvar sin egen tro. Ända fram på 1800-talet fanns rester av detta i Småland. Än idag har samerna lyckats bevara sin kultur.

Av ingen ägdes skogen
Av alla delades den
Var och en tog vad den behövde
varken mer eller mindre.
På hemfäbodar och långfäbodar vallades kritter och kor

I skogar utan gränser och ägor.

Dalfolket brukade marken gemensamt. De flyttade med sina djur till fäbodarna efter var betet fanns. I skogen fälldes de träd de behövde, men inte mer, inte för att lägga på hög.

Det var ett annat sätt att förhålla sig till Moder jord.

Detta kan jämföras med texten i Första Mosebok 1:26

”Gud sade: ’Vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.’

1:28

”Gud välsignade dem och sade till dem: ’Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.'”

1:29

”Gud sade:’Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med för i sin frukt; detta skall ni ha att äta.'”

1:30

”Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta.”

I samma anda fortsätter bibeltexterna.

I det här inlägget har jag skrivit om anstiftan till folkmord

Tillit

I en värld utan äganderätt behövdes inte någon arvsrätt för det fanns inte något att ärva.

Åsa Liljenroth menar att den matriarkala kulturen ersattes av de patriarkala strukturerna när människan började odla jorden.

När jag läser Julia Camerons bok Lev Kreativt hittar jag många paralleller mellan hennes sätt att leva och det matriarkala synsättet.

Det handlar om en tillit till något större. Hon skriver om synkronicitet och att vi alla är delar av en stor väv, sammanbundna av universum.

Här kan jag även ana kopplingar till den buddhistiska livssynen.

Under en längre tid har jag testat det här sättet att leva, att önska mig och ha tillit till att det kommer.

Insamlingsstiftelsen Magdala bygger på samma livsfilosofi. Här fokuserar vi på vad vi kan ge och har tillit till att vi får vad vi behöver. Det är inte lätt eftersom vi formats in i girigheten under tusentals år.

För att ta ett exempel.

I projekten tänker vi utifrån att den som arbetar ska ha lön, men tänk om vi istället vände på det. Vi gör något utifrån ”det stora goda” och belönas med utmärkelser som är kombinerade med pengar. Vad vi då behöver göra är att sätta en budget för vad vi behöver för att överleva (denna budget innehåller inte någon konsumtion, inga resor, inga fritidsintressen som tär på jordens resurser). Om vi börjar med att ge och har tillit till att vi får – vad händer då?

Idag tänker vi att vi måste förhandla om ersättningen innan vi gjort jobbet eftersom vi är vana vid att annars bli lurade.

Tyvärr är det så i denna världen, det är indianerna ett tydligt exempel på. De levde också i symbios med naturen, marken ägdes av ingen. Därför ansåg den vite mannen att det var ok att bara ta den. (Detta upprörde mig när vi läste Invandrarna. Mest upprörd blev jag över att författaren inte ens reagerade över detta oerhörda att bara åka till ett annat land och ta för sig. Hade jag läst boken för några år sedan skulle jag antagligen inte ens reagerat. Då hade jag bara sett Karl-Oskars och Kristinas umbäranden. Men nu blev jag heligt förbannad på att människor bara tog vildmarken. På samma sätt som vi nu tar marken från samerna.)

Ska vi kunna leva i tillit krävs det alla alla gör på samma sätt – och det är här Putin kommer in.

Girigheten

Putin har gett girigheten ett ansikte. Han vill lägga under sig och kan göra det obehindrat så länge vi andra ser på. Vi som tror på kärlek, respekt och tillit.

Här hamnar han i samma gäng som Hitler och Gustav Vasa.

Gustav Vasa tänker du.

Ja, i Sverige får Gustav Vasa symbolisera girigheten. Men mer om det i mina kommande böcker.

Tallroth sid 172

Under hösten 1521 skickade Vasa två betrodda befäl för att se vad som kunde utvinnas. Kungen insåg att Norrland var en god resurs för riket.

Fler inlägg om kriget i Ukraina

Girigheten och tilliten

En ny tidsålder

Klimatet, kriget och kapitalet

Kriget och retoriken

Folket

Paralleller med Gustav Vasas krig 1521

2 svar på ”Girigheten och tilliten”

  1. Jag läste Riane Eislers bok om ”Bägaren och svärdet. Vår historia, vår framtid.” En bok om våra kulturella rötter. Om de två samhällssystemen: det äldsta (bägaren) som byggde på partnerskap och det vi har nu (svärdet) som bygger på dominans. I det hittar man lätt både det kvinnliga och det manliga och förstår vad som hänt.

    1. Tack, den ska jag se om jag får tag på!
      Landar fortfarande i alla upplevelser från trumresan. Helt fantastiskt!

Kommentarer är stängda.