Kriget och retoriken

Ännu ett ofärdigt inlägg inspirerat av vad som händer i världen. Den här gången försöker jag koppla samman det med vad jag lärt mig under Dotterns studier av retorik och researchen om Gustav Vasas krig som jag gör för att skriva Vrede.

Vad är ägnat att övertyga?

Den mest välkända definitionen av retorik kommer från Aristoteles som beskrev retoriken som ”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga”.[3]Aristoteles indelningar av retoriken fungerar än idag som utgångspunkt för många retoriska tänkare och teoretiker. Det finns emellertid ingen allmänt etablerad definition av ämnet, och flera retorikforskare hävdar att styrkan hos retoriken ligger i definitionens mångfald.”

Källa: Wikipedia

Hjältarna

Gång på gång visar Volodymyr Zelenskyj i ord och handling vilken hjälte han är. Hans och de ukrainska ledarnas agerande är landets viktigaste framgångsfaktor. Tillsammans har de fått en stor del av världen att göra deras sak till sin.

Källa: Aftonbladet – ”Jag har ingen rätt att vara rädd”

President Zelenskyj agerar på bästa sätt och ingjuter mod i sitt folk. Det gör han främst genom att behålla sitt eget lugn, sin närvaro, att fokusera på lösningar, på vad han kan göra och vad hans arme och folk kan göra mot den ryska aggressionen.

Han är en god förebild, genom sitt varande mer än sina ord, även om han lyckas ytterst väl med att formulera sig. Framför allt lyckas han förmedla trygghet och mod.”

Källa: Dagens Ps ”Ledarskap i kris”, krönika av PO Lindvall

Den ukrainske OS-stjärnan Dmytro Pidrutjnyj har meddelat att han ska stanna i Ukraina för att försvara landet.

”Vila i frid”, skriver Pidrutjnyj om Jevgenij Malysjev.

Tidigare under kriget har flera medier rapporterat om att Dima Martynenko, 25, och Vitalj Sapylo, 21, som spelade fotboll strax under den professionella nivån i Ukraina har dött.

Källa: Aftonbladet

Fienden

Despotens ledarskap präglas av management by fear

”Att Putins ledarskap präglas av att skapa rädsla har förmodligen inte gått någon förbi. I förra veckan hånade han och förminskade chefen för utrikesspionage inför öppen ridå.

Hånleendet och sättet att behandla spionchefen på talar ett tydligt språk. Skräckväldet fungerar ur Putins synvinkel.”

”Ett skräckvälde ingjuter inte mod i soldaterna heller. Troligtvis kommer vi få se ökande desertering och kanske till och med myteri från den ryska sidan.”

”Oron som Putin sprider med sina hot drabbar på sätt och vis hela världen, vilket syns genom alla demonstrationer om att ge Ukraina vårt stöd.

Det är rädslan och makten Putin vill åt, enligt Mi Lennhag statsvetare i Lund. Även vår rädsla för vad han skall göra här i Sverige och i andra länder.”

Källa: Dagens PS – ”Ledarskap i kris”, krönika av Po Lindvall

”Den ryske entreprenören och affärsmannen Alexander Konanykhin erbjuder en miljon dollar till den som får Rysslands president Vladimir Putin arresterad och det internationella hackernätverket Anonymous uppmuntrade på Twitter igår en attack på Putin.”

Källa: Sveriges radio – klicka här för att lyssna på 7 min långt inslag

Sociala medier

Har vi någonsin tidigare sett en konflikt där sociala medier fått så stor betydelse?

Några exempel är inom sportvärlden där flera organisationer har tvingats ändra redan tagna beslut. Ett annat är hur twitter vid flera tillfällen använts av Ukraina för att få globalt stöd.

Ett exempel är hur en tweet ledde till att Elon Musk säkrade wi-fi till Ukraina.

Källa: Breakit

Paralleller med 1500-talet

”Retorik har sedan antikens dagar varit ett framstående och vördat ämne vid utbildningar i västvärlden, om än med en viss statusförlust under 1700- och 1800-talen. Genom århundradena hade retoriken haft en självklar roll inom litteraturen, och i och med tillfällesdiktens starka framväxt under 1500-talet komponerades det stora flertalet av dikterna i form av konstfullt, retoriskt utformade tal.”

Källa: Wikipedia

”Hissa folket”

Gustav Vasa/Sturarna

Hela det inflytelsenätverk som Putin i tjugo års tid vävt över Europa tog det ukrainarna tre dagar att slita ner. Följden av detta blev att han straffade ut sig själv. Han skrev ut sig ur Europa, han skrev ut sig ur världsekonomin, han hängde sig som en kvarnsten runt halsen på kineserna.

Han hade ett Tyskland som var vänligt sinnat och klent rustat; ett land som finansierade hans statsbudget i utbyte mot gas, och årligen åkte halv snålskjuts på Nato. 

Nu har han ett Tyskland som gjort en helomvändning politiskt, och faktiskt även ifråga om sin självbild. Den är över nu, den tyska era som präglades av pacifism, passivitetsivran och pro-rysk Ostpolitik – allt det som var så gynnsamt för Ryssland och skyddade landet från väst i 70 års tid.”

Källa: Text av Sławomir Sierakowski, publicerad i Aftonbladet

Sławomir Sierakowski,är journalist och grundare av Krytyka Polityczna, en rörelse för polska vänsterintellektuella. Han är chef för The Institute for Advanced Study i Warszawa. Texten har tidigare publicerats på Krytyka Polityczna.

Översättning: Thomas Engström

Håna och skambelägga

Peder Jacobis intåg i Stockholm

Propaganda

Efter andra världskriget började man dock intressera sig för retoriken igen. En orsak var att man under kriget hade sett prov på vilket enormt genomslag propaganda har på en större allmänhet.

Källa: Wikipedia

”Mamma Galina och dottern Irina har väldigt olika syn på vad som händer i Ukraina, eftersom de inte ser på samma nyheter. Dottern Irina följer finska medier medan mamma Galina får sin information från regimtrogna ryska medier, visar det sig när vi sitter hemma vid Irinas köksbord.”

Hennes bild av kriget i Ukraina är att Ryssland genomför en specialoperation för att hjälpa sina utsatta ryska bröder i Donbass-området. Hon tror inte att raketbeskjutningen av ett höghus i Kiev utfördes av ryssarna. 

Sedan Ukraina invaderades den 24 februari har 6 800 anti-krigs-demonstranter gripits i Ryssland. Ett faktum som mamma Galina inte ens känner till, eftersom statsmedia inte rapporterar om protesterna.

Källa: Aftonbladet

Retoriken i bilder

”Idag har man dock insett att övertygningskonsten handlar om mer än bara ordvalens kontextuella betydelse; att det även mycket handlar om kroppsspråket, budskapet och det egna engagemanget vid framförandet. Retorisk utbildning och träning är ofta otillräcklig, varför man idag talar alltmer om presentationsteknik som ett samlat ord för att träna sig i att bättre övertyga/övertala en publik.”

Källa: Wikipedia

Fler inlägg om kriget i Ukraina

Girigheten och tilliten

En ny tidsålder

Klimatet, kriget och kapitalet

Kriget och retoriken

Folket

Paralleller med Gustav Vasas krig 1521