Landshövding Duvall

Gustaf Duvall var länshövding över Stora Kopparbergs län 1662 fram till sin död 1692. Han var även ordförande i Trolldomskommissionen.

Gustaf Duwall, landshövding i Kopparbergs län. Bild från Wikipedia.
Gustaf Duwall, landshövding i Kopparbergs län. Bild från Wikipedia.

Vem var denne Gustaf Duvall och i vilken tid levde och verkade han?

1589 födds Jacob Mac Dougall (Gustaf Duvalls far, son till Albrekt Mac Dougall)

1594 Albrekt Mac Dougall flyttade till Sverige bl a med sin 5-årige son, Jacob.

1630 föds Gustaf Duvall den 21 mars i Stralsund (som yngste son till Jacob Mac Dougall och Anna von der Berge).

1632 slaget vid Lützen

1634 blir Jacob Mac Dougall dödsskjuten i slaget vid Gross-Glogau. Han hade av Gustaf II Adolf fått försäkran om friherretitel.

Gustaf Duvall studerade vid Uppsala universitet

1645 är Gustaf Duvall 15 år när Karl Gustav återvände till hovet. Kristina är då 19 år.

1650 Kristina är 24 år när hon kröns till drottning 1650.

1652 blev Gustaf Duvall kammarherre hos Drottning Kristina

1653 assessor vid Bergskollegium

1654, den 6 juni avsade sig drottning Kristina kronan. Samma dag blir Karl X Gustav kung och Gustaf Duwall blir hans kammarherre.

1654 den 23 juli  ingick Gustaf Duvall äktenskap med Helena Yxkull. Tillsammans fick paret Duwall 16 barn. Den 24 oktober samma stod bröllopet mellan Karl X Gustav och Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp.

1655 Marskalk vid Christer Bondes ambassad i England

1656 -1662 resident (diplomat) i Danmark

1658 utsänd till England för att beklaga Oliver Cromwells död och begära en engelsk flotta till Karl X Gustavs  hjälp. (Se Swedbergs resa till England.)

1660 Karl X Gustav avlider. Förmyndarregering.

1662 landshövding över Stora Kopparbergs län

1667 sonen Axel föds som barn nummer 9. (Barn i livet; Christer f -55, Jacob f -57, Lorentz f-59, Gustaf f ?, Johan Didrik f ?, Helena Gustaviana f ?,

1668 Häxprocesserna i Älvdalen

1670 förordnar landshövdingen att de värst beryktade i Rättvik ska insättas ”så nära kyrkan, att prästerna var afton och morgon kunna komma till dem och förmedelst bön och förmaning söka dem på rätta vägen bringa.”

1674 svensk friherre till Ludvika och herre till Karnäs och Tavastby i Finland samt Hov i Tärna socken, Västmanlands län och Tisby i Simtuna socken, Västmanlands län

1675 års riksdag var han lantmarskalk

Karaktärsutveckling

Enneagrammet Utmanaren

Källhänvisning

Wikipedia

Nordisk familjebok

Svenskt biografiskt lexikon