Vårdnaden om barnen i skilsmässor

Alltför ofta ser jag hur barnen blir lidande i långa vårdnadskonflikter. Om föräldrarna inte kan komma överens behövs en vårdnadsutredning för att domstolen skall kunna döma i målet. En vårdnadsutredning tar minst sex månader. Under tiden händer det att konflikten eskalerar. Barnen blir schackpjäser i föräldrarnas strategiska spel. Föräldrabalken 6 kap 5 § andra stycket […]

Samarbetssamtal och vårdnadsutredningar

De familjerättsliga ärendena om vårdnad, boende och umgänge är svåra. Domstolen skall döma utifrån vad som är bäst för barnen. Helst skulle jag önska att föräldrarna skulle kunna träffa överenskommelser utifrån barnens bästa. När de inte lyckas med detta måste domstolen döma. Domstolen inhämtar då yttrande från socialtjänsten för att få ett underlag för sitt […]

Ensam vårdnad

Dagligen får jag mail med sammanfattning av nya rättsfall.Det är lätt att glömma att det bakom den juridiskt strikta texten finns verkliga människor av kött och blod. Pappor som känner en saknad efter att få krama om sina barn, mammor som inte får läsa godnattsaga om kvällarna. Processer om barn tar ofta många år fördjupar konflikten […]

Vårdnad och umgänge – ett lotteri?

Det kom ett mail till byrån som jag valt att citera i valda delar; ”Tack för det arbete ni lagt ner. Jag tror inte umgänget blivit av ….eller att X accepterat umgängessamtal utan er medverkan…. Umgänget går jättebra. Jag upplever att Lycke är trygg med mig. Hon slutar gråta när jag tar ut henne ur bilen och […]

Frågor vid vårdnadstvist

Det kom ett brev till byrån som avslutades med ”Vad blir en rimlig kostnad för mig för att få svar på ovanstående frågor samt har du möjlighet att företräda min dotter vid en eventuell vårdnadstvist?” Frågan fick mig att minnas våndan inför min egen skilsmässa och den oro mina föräldrar kände. Hur många går inte […]