EnergyManagement – ett sätt att leva

Rölleka

När livet rullar på i högt tempo är reflektionen viktig för mig. Enligt EnergyManagement finns det fem huvudgrupper av energi. Just nu behöver jag ha fokus på den Mentala energin. Mental energi kan enligt EnergyManagement delas upp i koncentration, prioriteringar, ambitionsnivå, reflektion och ordning. 

För att orka hålla ett högt tempo lever jag efter EnergyManagement. Regelbundet följer jag upp att jag fyller på med energi i de fem olika områdena.

Idag har jag gett mig tid att reflektera. Det är fantastiskt det som händer. Ärendetillströmningen är högre än någonsin. I veckan ska jag ha fokus på att prioritera. När det är mycket att göra är det lätt att prioritera fel.

I morgon ska jag ägna mig åt att skapa ordning i garderoberna. När jag har ordning omkring mig – hemma och på kontoret – är det lättare för mig att hålla mig koncentrerad. Det finns undersökningar på att en bra arbetsmiljö leder till bättre arbetsresultat. 2006 fick Sophia fria händer att inreda kontoret. Hon valde gult i receptionen för att främja samtal och lila i besöksrummet för fokus. Skillnaden känns. Med jämna mellanrum “fengshuiar” hon och på kontoret. Visst känns det att arbetet går lättare när det är ordning och reda.

Mycket av EnergyManagement har jag gjort till naturliga vanor som jag inte tänker så mycket på. På den dagliga morgonpromenaden reflekterar jag, låter drömmarna ta form och sätter upp mål samtidigt som jag får rörelse och motion. Att äta mycket frukt och grönt regelbundet gör jag också utan att tänka på det. Just nu är det enklare än någonsin. På baksidan av kontoret har vi en trädgård med många äppel och päronträd. Det är några år sedan träden beskars och vi använder inte några bekämpningsmedel. Ändå dignar grenarna av frukt som vi plockar in och lägger i fatet på receptionsdisken. Mitt mål är att det alltid skall finnas frukt i fatet så att det ska bli enkelt att ta frukt i farten.

Egentligen skulle jag ha ägnat dagen åt en skrivarkurs på nätet, men jag lyckades inte lyssna på filerna. Vi får väl se om jag får bättre hjälp innan nästa helg. Istället blev det gräsklippning, äppelplockning och en lång promenad. Jag är och förblir en bonde i själen och vill känna årstidernas växlingar, se grödorna växa och skördas. Det är som om jag inte lever fullt ut om jag inte kan vara en del i det växande.

Ystad med stranden och skogen är underbart – men när jag går här ute längs vindpinade vägar är det som om jag lever på ett annat sätt. Som alltid imponeras jag över växtkraften i sockerbetan. Tänk att ett så litet frö kan bli något så stort på en säsong!

Höst och sockerbetsskörd

 

Intervju, handledning och klientmöte – redan lunch?

Vad jag saknar min smartphone… den där stunden på morgonen när jag sammanfattar mina tankar i en blogg… Märkligt hur snabbt man lägger sig till med nya vanor. Någon har sagt att det tar 21 dagar för att ändra en vana. Kanske är det så – jag hann vänja mig vid mina bloggrutiner i en och en halv månad innan htc:n la av. Tänk så mycket klödd det varit med den – min iPhone fungerade alltid … ända tills den fått bada. Vatten gillade den inte trots att den hade SIM-kort.

I uppdraget att vara Ambassadör för kvinnors företagande ligger att vara en förebild som kvinna och företagare. Att våga synas. Ambassadörsuppdragen kan göras på olika sätt. Föredrag på skolor (jo, det har blivit några sådana – och i november skall jag till en gymnasieskola i Kristianstad). Själv har jag försökt nå ut i media – både den gamla sorten och sociala här på nätet.

Som en del av ambassadörsuppdraget träffade jag Österlenmagasinet idag. Det är en lyx att få sitta en timme och prata om mina visioner och vad vi gjort. Tänk så mycket som hänt sedan jag började på QlaraBesked 2008.

Min mentor, advokaten Lars-Erik Ström, sa åt mig att plocka bort Jante. Så klokt! Utan det rådet hade inget av detta kunnat hända.

I QlaraBesked fick vi göra en plan över var vi skulle vara om ett, tre och fem år. År fem det är 2013. Om jag skulle ha presenterat mina planer för min omgivning skulle de ha skakat på huvudet. Panelen av mentorer som lyssnade på mig applåderade mina visioner. Då bestämde jag mig för att bara omge mig med människor som trodde på mig.

Det är som fabeln om grodorna som jag läste på facebook. Grodorna tävlar om att klättra upp i ett träd. På marken står grodor och förklarar att det är omöjligt, grodor kan inte klättra i träd. Alla grodor ger upp utom en som kämpar på och når toppen. När han kommer ner frågar grodorna hur han gjorde. Men han svarar inte för grodan som lyckades var döv.

Träning en förutsättning för fokus?

Så försvinner kvällen i telefonsamtal. Eftersom jag arbetade länge igår unnade jag mig att köra hem efter polisförhören och ett tidigt gympapass. Vilken lyx att komma hem till dukat bord med levande ljus. Barnen är verkligen fantastiska!

Telefonsamtal och betalning av räknignar – så har plötsligt större delen av kvällen försvunnit utan att jag hunnit det jag tänkt mig :(.

Men på gympan funderade jag ut hur jag skulle ta nästa steg i bodelningsärendet. Visst är det märkligt hur mycket klarare man tänker när man rör sig. Det är bara att erkänna – jag är träningsberoende för att kunna göra ett bra jobb!

Handledning

Vilken spännande höst! När jag åker till Egypten lär jag ha en hel del att tänka på. Under hösten skall jag och Sophia regelbundet träffa studenterna från Psykologiska instiututionen för att i handledning utarbeta vårt nya ledarskap!

Nu packar jag ner akterna för att åka på två polisförhör i Simrishamn. I huvudet har jag med mig ett komplicerat ärende där jag är bodelningsförrättare som jag läst in i förmiddag.

Hur handleder man biträdande jurister så att de blir goda advokater inom humanjuridik?

Det blir mörkare för varje dag (så jag tar ett av gårdagens foto när jag unnade mig en senare morgonpromenad än idag). Även om det krävs allt större ansträngning för att lämna den varma sängen och ge mig ut i mörker och blåst så kommer jag ut. Den där halvtimmen för mig själv har blivit nödvändig för att jag ska kunna vara effektiv under dagen. Det är en stund när alla tankar får tid att landa. När de otänkta tankarna “ploppar upp” från ingenstans.

Just nu handlar mycket om hur jag ska handleda de biträdande juristerna på bästa sätt. Visionen är att skapa en av Sveriges bästa arbetsplatsen för biträdande jurister. Här vill jag bidra till att utveckla Sveriges bästa advokater inom humanjuridik. Hur lär vi på bästa sätt ut hur man hanterar människor i kris – för väldigt mycket handlar om att just det. Om du är misstänkt för ett brott för första gången mår du i regel inte bra. Att ha tagit beslutet att skiljas men inte veta hur du ska gå vidare. Bråk om barnen där du känner rädslan för att förlora kontakten med dem. En nära anhörig som plötsligt avlidit. Konflikter med syskon om arvet efter föräldrarna.

Situationerna är många där klienten mår väldigt dåligt psykiskt. Att bena upp situationen och se var vi kan ha framgång rättsligt är en utmaning när klienten är övertygad om att han/hon har rätt och vill driva frågan till varje pris.

Som jurist vet du var du skall hitta information. Du kan lära dig att processa – men hur lär du dig att lirka fram bra förlikningar så att parterna kommer överens?

Ingenstans i utbildningen får vi lära oss att tala – framställningsteknik, kroppsspråk. Detaljer som är oerhört viktiga både för att skapa trygghet för klienten och för att få framgång i domstol och i förhandlingar med motparter.

När jag började min tingstjänstgöring var jag full av tillit. Under hela skoltiden hade jag alltid fått beröm för min språkliga förmåga. Under alla skolår var det bara en enda uppsats som jag inte hade fått högsta betyget på. Juristutbildningen hade jag klarat av på mindre än fyra år med extra poäng (förutom första året läste jag motsvarande 1,5 kurs per termin – och spetsade). Mitt självförtroende var gott. Men det försvann snabbt på tingsrätten.

Protokollen var bara ett rött streck och fullständigt omskrivna. Aldrig beröm för något som gjorts bra. Bara kritik och råd om hur saker skulle kunnat ha gjorts bättre. Jag tror inte att detta är en bra väg för att få människor att växa. Jag tror att det skapas en hård yta med en liten människa inuti som aldrig är riktigt nöjd med sig själv.

Här vill jag göra något annat. Här vill jag lyfta människor i en positiv anda – samtidigt som vi hjälper dem att utvecklas genom bra handledning. Men hur lyckas man med det?

Den satsning vi gjort är vild – för att vi skall lyckas är det nödvändigt att vi får ekonomin att gå ihop. Samtidigt som jag vill skapa trygghet och ett bra klimat att utvecklas i vill jag få in ett personligt ansvarstagande för de individuella mål som satts upp utan att skapa stress. Jag vill lära juristerna att tänka som en företagare för att steget till att starta eget inte skall bli så stort.

Det är en svår balansgång. Ingenstans har jag hittat någon som gjort samma sak.

I dag ska jag träffa psykologistudenterna från Lund. I sin utbildning gör de handledaruppdrag. Det skall bli spännande att se hur de kan hjälpa mig att utveckla nya arbetsformer för att stötta juristerna i deras utveckling.

Samarbetssamtal och vårdnadsutredningar

De familjerättsliga ärendena om vårdnad, boende och umgänge är svåra. Domstolen skall döma utifrån vad som är bäst för barnen. Helst skulle jag önska att föräldrarna skulle kunna träffa överenskommelser utifrån barnens bästa. När de inte lyckas med detta måste domstolen döma. Domstolen inhämtar då yttrande från socialtjänsten för att få ett underlag för sitt beslut.

Innan en dom vunnit laga kraft kan den inte verkställas (dvs man kan inte få hjälp med att göra som det står i domen.) Du har tre veckor på dig att överklaga. Överklagar du inte vinner domen laga kraft. Om du överklagar skickas målet vidare till hovrätten. Om hovrätten väljer att ta upp målet vinner är det istället hovrättens dom som skall vinna laga kraft. Det innebär att det kan ta ganska lång tid från det att du ansökte om stämning tills det du yrkat blivit verklighet.

I mål om barn är det därför vanligt att yrkanden framställs även interimistiskt. Ett intermimistiskt beslut gäller direkt – även om det skulle överklagas.

När det finns interimistiska yrkanden begär tingsrätten ofta ett snabbyttrande från socialtjänsten. Vid dagens möte på Ystads tingsrätt diskuterades syftet med snabbyttrande. Några åsikter var följande; “Snabbyttrandet skall spegla barnets aktuella situation. Socialsekreterarna skall tala med föräldrarna och om det är lämpligt med barnet.” “Syftet är att tingsrätten ska ha ett underlag- ett snabbyttrande får inte innehålla något ställningstagande.” I Ystads domsaga behöver socialtjänsten fyra veckor för ett snabbyttrande.

Domarna ställde frågan om advokaterna slentrianmässigt framställde interimistiska yrkanden.

Tingsrätten kan förordna om samarbetssamtal. En av socialsekreterarna menade att det var större möjlighet att parterna hittade lösningar om de gick i samarbetssamtal innan de anlitat advokat. De flesta advokaterna var eniga om att de uppmanar klienterna att försöka hitta lösningar via samarbetssamtal innan de inleder en process. Ungefär tre månader behöver socialtjänsten för att genomföra samarbetssamtal.

Om parterna inte lyckas hitta någon lösning sätts målet ut till huvudförhandling. Innan en huvudförhandling kan hållas behövs en vårdnads-, umgänges- eller boendeutredning. En vårdnadsutredning tar omkring fyra månader i kommunerna i Ystads domsaga.

Innan man sätter igång en utredning skall man vara medveten om att det vanligtvis fördjupar konflikten mellan föräldrarna. Utredningen skall inte ge förslag till ett domslut utan ett underlag för rätten att fatta beslut. Önskemål från advokaterna var att utredningen skulle innehålla bättre konsekvensbeskrivningar. Vad blir konsekvensen om A tillerkänns vårdnaden? De borde även i större utsträckning innehålla riskbedömningar. Många advokater ansåg att utredningarna idag innehåller för mycket ställningstagande.

En advokat uppgav att om han ansåg att utredaren inte uttryckt sig tillräckligt klart kallade han utredaren som vittne. Ett annat skäl till att kalla utredaren som vittne uppgavs vara att utröna om utredaren tagit parti för en av parterna.

Idag kan man se en ökning av antalet vårdnads-, umgänges- och boendetvister. Varför? Är det för att fäderna idag vill ta en större del i sina barns liv? Det uppgavs även att konflikterna med inslag av vårld ökat.

En konflikt om barnen är inte någon rättvisesituation!

När jag träffar nya klienter i tvister om barn börjar jag med att läsa 6 kap 2 a § i Föräldrabalken“Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid

-risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och

-barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.”

För att ha framgång i en process om barn måste man ha barnets bästa för ögonen! Den som vill driva en process utifrån sina egna intressen (bostadsbidrag och underhållsstöd) får söka sig en annan advokat!

D

Sitter kvar på kontoret och går igenom högar efter dagar när jag inte varit här. Mina kollegor är fantastiska – men det finns ändå en hel del saker som måste göras av mig – än så länge.

Våren 2010 deltog jag i Advokatsamfundets Ledarskapsprogram. Fortfarande arbetar jag med de lärdomar jag då fick. I morgon ska jag träffa studenter från psykologlinjen i Lund. De skall göra ett handledaruppdrag för oss inom sin utbildning. Med handledning av dem skall jag förhoppningsvis bli bättre på att handleda juristerna på byrån.

Det blir mörkare för vare dag. 2002 blev jag sjukskriven för utmattningsdepression. Det är en diagnos jag inte skulle önska min värste ovän. Samtidigt är jag skulle jag inte vilja vara utan den erfarenheten.

Många i min omgivning är ständigt oroliga för att jag ska “gå i väggen” igen. Det är svårt att ändra på en personlighet. Oavsett vad jag arbetar med hittar jag något att brinna för. Visst vore det lugnare om jag bara kunde vara vanlig – gå till ett vanligt jobb, göra det som är nödvändigt. Jag har verkligen försökt – men oavsett hur jag försöker så hittar jag något att engagera mig i.

Under sjukskrivningen lärde jag mig att skilja på negativ och positiv energi. I dag försöker jag undvika negativa människor. För att orka hålla ett högt tempo planerar jag in öar av tid för påfyllnad av positiv energi.

Enligt forskningen är dagsljus bra för att undvika depressioner. Allra helst morgonljuset. I höst försöker jag hitta några dagar i veckan när jag kan senarelägga morgonpromenaden så att jag kan se solen stiga upp. Idag var en sådan dag. Hård blåst från väster – men jag njöt av en fantastisk soluppgång!

Jag brukar även göra listor över saker som jag verkligen vill göra – som fyller på min energi. På höstens lista satte jag bl a upp följande

1) Impressionisterna på Moderna museet, Stockholm

2) Arken, Köpenhamn,  Warhol & Basquiat

3) Tid för morgonpromenad i solljus

4) Söndagsbistro på Karlaby Kro

5) Konungarnas dal i Egypten (är redan inbokat 🙂 en resa jag drömt om sedan jag som barn läste om Tutanchmon)

6) Les Miserables på Malmö stadsteater – redan bokat

7) Gott te och levandeljus med en bra bok

8) Skrivarkurs (föreläsningarna har varit och de två kommande helgerna skall jag lyssna och ta tag i detta. Även detta är en dröm som jag ger utrymme)

Med mycket energipåfyllning går det att hålla ett högt tempo även under den mörka årstiden. Och det behövs – för just nu är det mer nya ärenden än någonsin!

 

Ersättning till vittne i brottmålsrättegång

“Jag har arbete i Stockholm – måste jag komma till förhandlingen i Ystad?”

Tyvärr är svaret ja! Om du är kallad personligen till tingsrätten måste du ta dig dit. Om du inte kommer och inte kan visa laga förfall kan du bli tvungen att betala ett vite.

Som målsägande och vittne har du rätt till ersättning.

Förordning (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen m m handlar om vilken ersättning du har rätt till.

Du kan få ersättning för nödvändiga kostnader för

a) resa (reseersättning) (Det är inte självklart att taxi och flyg ersätts – så kontrollera med tingsrätten som du är kallad till)

b) uppehälle (traktamente – högst 60 kr/dag. Utgift för nattlogi ersätts med det belopp som motsvarar skälig kostnad på orten för logi på hotell i mellanklass.)

c) ersättning för mistad inkomst eller annan ekonomisk förlust (ersättning för tidsspillan) “§ 5 Ersättning för tidsspillan får betalas till den som på grund av inställelsen mister inkomst eller gör annan ekonomisk förlust. Ersättningen får bestämmas till det belopp som svarar mot den faktiska förlusten, dock högst 700 kronor per dag.

Om vittnet/målsäganden inte har medel kan förskott beviljas.

Ibland kan det vara möjligt att hålla förhöret per telefon eller videolänk. Videolänk innebär att den som skall höras filmas från en närliggande tingsrätt när förhöret hålls. Då kan rätten se den hördes reaktioner när frågorna besvaras.

Den nya tekniken kan verkligen bespara den enskilde och samhället kostnader.

Möte på Ystads tingsrätt med socialnämnderna i domsagan och familjerättsadvokater

Saknar min smartphone! Bloggandet hade hunnit bli en vana – och det är inte samma sak att blogga från datorn.

Dagen började jag på Ystads tingsrätt på ett seminarium med familjerättsadvokater, domare och representanter från socialnämnderna i domsagans kommuner. Inläggen väckte tankar och jag kommer att återkomma till detta i framtida bloggar!

Tillbaka till kontoret förstår jag att det är en hög ärendetillströmning just nu. Mitt beslut att nyanställa fler jurister känns helt rätt. Om allt går vägen har vi förhoppningsvis ett mottagningskontor i Malmö domsaga efter årsskiftet 🙂

Ständigt imponeras jag av de biträdande juristernas arbete. Mitt beslut att bara anställa jurister som är bättre än mig var också rätt! Problemet är bara att det blir fler riktigt svåra frågor som landar på mitt bord efterhand som vi blir fler jurister. Expandera är inte lätt – men jag brinner för min vision. Det blir en sen kväll för att hinna med allt – advokatdagar och dagens seminarium sätter jag på “nöjeskontot”.

Blogginlägg

Nu har jag snart bloggat i en och en halv månad. Under den tiden har jag skrivit ett fåtal inlägg som berört, som fått läsaren att kontakta mig via e-post eller på annat sätt. När jag tittar på reaktionerna på sidan ser jag att det är de inlägg där jag beskrivit juridiken på ett personligt sätt.

Är det vad läsaren vill ha? En daglig reflektion utifrån det som hänt i verksamheten – utifrån mina tankar om juridiken?

De bloggar som besvarat frågor tycks inte så uppskattade.

Inläggen och reaktionerna på dess väcker nya tankar hos mig själv och idéer till nya inlägg. Just nu är det sexuellt ofredande och våldtäkt jag funderar kring. I en kommentar har jag lovat återkomma till våldtäktsbegreppet enligt svensk rätt.

I väntan på detta länkar jag till en tankeväckande artikel om sexuellt utnyttjande av Johanna Koljonen.