Ny blogg

Testamente
Naturligt trygg

Så är den nya bloggen igång. Så många tankar och funderingar som ägnats åt denna i sommar!

Det finns en längtan efter att skriva på mitt sätt – mer personligt. På Advokatbyrån.nu behöver vi vara lite mer formella. Byrån har växt och idag är vi fyra jurister. Det fungerar inte att jag skriver lite vad jag tycker.

Här är det bara jag – inspirerad av Nalle Puh – så är det här Min blogg.

Nu ska jag först lära mig tekniken. Jag vill ha automatiska uppdateringar till valde sociala medier och jag vill kunna blogga från mobilen.

Sedan handlar det om att hitta tonen.

Vad vill jag med bloggen?

Dels kommer den nog ersätta lite av mina dagböcker – mitt ständiga skrivbehov.

Dels vill jag föra ut mina tankar och funderingar.

Vilka funderingar då, undrar du kanske. Ja, dels är det tankar om personlig utveckling. Men även om EnergyManagement och juridik.

Jag har tänkt att bloggen skall följa våra ledord; Hjälpa, Miljö och Kvalitet. Passar inte det tänkta ämnet in under något av dessa begrepp ska jag försöka låta bli att skriva.

Bilder vill jag ha mycket av. En tid levde jag mitt liv genom kameralinsen. Med min nya htc med 8 megapixels kamera har fotograferandet återigen blivit en passion som får mig att glömma tid och rum. Här hoppas jag kunna dela med mig av mina bilder.

Ja, det här ska bli spännande! Men ännu är det bara på teststadiet!

Att veta sin rätt…

(Lev Livet aug 2011)

I sjutton år har jag försökt sprida kunskap om vad lagen innebär i olika situationer. Fortfarande kommer det klienter som blir förlorare i skilsmässor för att de inte visste innebörden av lagen eller förstod konsekvenserna av ett äktenskapsförord. Antagligen kommer jag aldrig kunna få alla att ta reda på sina rättigheter – men jag kan ju försöka!

En av de absolut svåraste handlingarna att skriva är äktenskapsförord. På kurserna om familjerätt är äktenskapsförord ett av de ämnen som diskuteras flitigast. Vissa advokater skriver in i äktenskapsförordet vilken av parterna de företräder. Så långt har vi inte kommit än – däremot är vi noga med att endast en av makarna kan vara vår klient. Den andre maken bör kontakta ett eget ombud som tillvaratar dennes rätt.

För precis så svårt är det med äktenskapsförord – även om det bara är några få rader.

Ett av mina första ärenden när jag startade min juristfirma var att hjälpa en kvinna som var på väg att skiljas. Hon hade gift sig när hon var 22 år. Inför äktenskapet gick hon och hennes man till banken för att skriva äktenskapsförord. Ni kan själv tänka er hur liten hon kände sig när det gick in på det stora bankkontoret med marmorgolv. Bankdirektören la fram ett äktenskapsförord på det blanka skrivbordet. Äktenskapsförordet innebar att all egendom blev enskild för varje make. Just då var det inte något konstigt. Båda var unga och utan någon förmögenhet. De stod båda på hyreskontraktet och arbetade heltid.

Några år senare föddes det första barnet. Kvinnan slutade sin anställning för att det var svårt att få ihop livet då han hade ett arbete som innebar mycket resor. I 20 år var kvinnan hemma och skötte hem och barn. Så småningom skötte hon även mannens stora gård som han fick av sina föräldrar. När hon ville skiljas ägde hon ingenting medan mannen ägde många miljoner! Om hon skulle gå i pension vid 65 års ålder skulle hon ha fått 7 000 kr i månaden före skatt!!!

Att få ett äktenskapsförord ogiltigt är svårt.

Vad skulle hon gjort? Äktenskapsförord och testamenten bör ses över regelbundet. Livet förändras och då bör även de juridiska handlingarna uppdateras.

När de skrev äktenskapsförordet var det inte så märkligt. Däremot borde de skrivit om det när hon avslutade sin anställning. Eller så skulle de ha sett till att hon fick möjlighet att ha ett eget sparande – så att hon också hade enskild egendom. En annan lösning vore att de hade upprättat ett avtal som gav henne rätt till underhållsbidrag vid en skilsmässa.

Nu gjorde de inget av detta. Hur gick det? Jo, vi lyckades förhandla fram ett underhållsbidrag.

Äktenskapsförord är svårt – särskilt om du blandar ihop enskild egendom med giftorättsgods, men mer om det en annan gång.

Jag önskar att fler tar reda på vad som gäller. Ett sätt att hitta kunskap är via vår hemsida www.advokatbyran.nu.

Tänk om juridik kunde få vara en naturlig del av livet!

Kontrakt

Passagerarfärjan Viberö är fylld av solbrända stockholmare på väg hem. Få njuter av hur bergen letar sig ner i vattnet likt slöa dinosaurier. Själv fascineras jag lika mycket varje gång. Kanske är det enkelheten som lockat mig ut i Stockholms skärgård de senaste åren. Känslan av att gå barfota över varma stenhällar, att skölja ur hårschampot i havet simmande på rygg, frånvaron av diskmaskin och rinnande vatten.

Jag tänker tillbaka på sommarens ”disk-diskussioner”. För mig var det självklart att ungdomarna skulle hjälpa till. Ändå uppstod diskussioner efter varje måltid om vems tur det var att diska och hur mycket var och en diskat hittills. Ett typiskt exempel på hur lätt det är att prata förbi varandra – att inte lyssna. Vad säger den andre mellan raderna? Vad är innebörden av det som inte sägs?

Båten lämnar fyra vita ränder av skum bakom sig och skapar en krusning på den spegelblanka vattenytan. Den lilla förhöjningen växer till en våg som bildar en kaskad av vitt skum när den slår hårt mot berget.

Hur ofta glömmer vi inte att ta reda på vad den andre vill? Hur ofta skapar inte otydligheter små vågrörelser på den lugna ytan, små vågor som nästan inte syns? Ändå kan de växa sig stora och slå hårt mot verkligheten. Juridiken behöver inte bara handla om att hjälpligt sortera upp och reparera det vågorna krossat och blandat ihop. Juridiken kan även vara en vågbrytare som förebyggande reder ut otydligheter och stoppar de små vågorna som annars kan växa sig stora.

Så här i efterhand inser jag att vi borde ha gjort upp ett ”kontrakt” innan vi åkte i väg. Då hade vi alla visst vad vi förväntade oss av varandra. På samma sätt borde man upprätta kontrakt när man ingår olika former av samarbete, t ex flyttar ihop eller startar företag tillsammans.

Äktenskapsförord och kompanjonsavtal är vanliga avtal, men samarbetsavtal om hemmets skötsel har jag hittills aldrig upprättat. Vem vet – sådana avtal skulle kanske avvärja många diskussioner.

Flaggan vajar i båtens akter. På berghällarna lyser röda stugor som ett bevis på människans samarbetsförmåga, vilja och kraft! Vita segelbåtar kryssar mellan öarna och fångar upp vinden.

Ibland är det lätt att glömma bort att ta tillvara alla de möjligheter som finns!

Brevet från Byrån juni 2007

Brevet från Byrån – juni

Livet är svårt att förutsäga. Enligt mina planer skulle det här brevet handla om vad som händer när en sambo avlider. Istället sitter jag här och funderar över ord som frihet och makt.

När jag var åtta år mutade Boliden in mina föräldrars mark. De nya gruvplanerna på Österlen fick mig att minnas teckningar av gruvschakt och ett barns oro. Vad skulle hända med det öppna diket där vi brukade leka? Hur skulle vår vardag påverkas?

Någon har ifrågasatt vems oro det var. Färgar inte alltid de vuxnas oro av sig på barnen? Händelsen födde ett frö. Jag tänkte inte låta min frihet kränkas fler gånger. Hur skulle jag kunna förhindra att ett bolag i framtiden klampade in i mitt liv och fångade min frihet? Hur kunde den enskilda människan få makt? Juridik, journalistik och politik!

Genom åren har jag förstått att många jurister lockats av journalistiken och vise versa. För min del blev det juridik. Under studieåren i Lund förfärades jag över Expropriationslagens regler om markinlösen. – Så händer det igen – ett okänt bolag vill bryta skiffer i min hembygd! Svärdet är vässat – den här gången tänker jag slåss!

En människa är liten, men tillsammans kan vi förflytta berg! 

När detta skrivs är det tre veckor sedan Ystads Allehanda berättade att ett bolag ansökt om undersökningstillstånd. Det har varit tre veckor fyllda samtal, namninsamlingar, positiva tillrop och kämparglöd … och sena kvällar.

Minerallagen är inte någon trevlig lag. Enligt 8 kap 1 § Minerallagen får Bergmästaren  bevilja undersökningstillstånd utan att någon annan än sökanden haft tillfälle att yttra sig. Om ansökan avser alunskiffer skall emellertid Bergmästaren annonsera samt ge länsstyrelsen och kommunen möjlighet att yttra sig. I svensk rätt är Kommunikationsprincipen grundläggande. Den innebär att en myndighet inte får meddela ett betungande beslut innan den som berörs har fått möjlighet att yttra sig. Lagrådet, som granskar en lag innan den blir gällande, ansåg att 8 kap 1 § skulle tas bort. 

I förarbetena till Minerallagen gör man en avvägning mellan markägarens, prospektörens och samhällets intresse och konstaterar att markägarens ställning är svag. I utredningen konstaterar man ”Mineralutvinning har mycket stor betydelse för sysselsättning och välstånd i vissa regioner i Sverige”. Det är argumentet för en lagstiftning som åsidosätter så grundläggande rättsprinciper som kommunikationsprincipen.

Förarbetena förutsätter att den som söker om undersökningstillstånd gör en utredning om gruvdrift i området är lämplig. Med hänsyn till den näringsverksamhet som idag bedrivs i regionen, miljöhänsyn och de fornlämningar som finns inom området kan det ifrågasättas om sökanden gjort en sådan utredning.

Det är min förhoppning att ansökan är avskriven när Du läser det här. Förhoppningsvis har både den som nu ansökt om undersökningstillstånd och framtida prospektörer insett hur massivt motståndet mot skifferbrytning är här på Österlen. Det är min – och många andras förhoppning – att vi skall kunna lämna över ett oförstört Österlen till kommande generationer. Därför säger vi Ja – till det Österlen vi skapat tillsammans med gångna generationer! 

De praktiska frågorna (del 15- Vidare Steg)

Den här typen av ärenden är vanligt förekommande. En stor del av problematiken är egentligen inte juridiken utan psykologin. Frågor som jag ofta får, men som jag inte kan besvara är;

  • Hur skall jag ta upp frågan om äktenskapsförord?
  • Hur tar jag upp frågan om separation?
  • Jag tycker att det är bäst för barnen med en fast bostad, men det tycker inte deras far

När jag skrev texterna till Vidare Steg hade jag inte någon egen erfarenhet av dessa frågor. Det har jag nu. Som jag tidigare skrivit är de jobbiga att dela med sig av. Ännu tvekar jag.

Därför tar vi en paus i vidare steg. Det är dags att gå tillbaka till mina dagböcker. Men jag kan inte publicera det här utan en dialog med barnen och deras far.

Under juli månad kommer jag istället dela med mig av Hammenhög. Byn jag älskar! Fotona är inte mina.