ANDAS

IMG_1943

I drömmen är jag tillbaka i familjen. Inför barnen hör jag mig själv säga till deras far att jag flyttar om det inte blir någon förändring.

Trots att klockan bara är halv sex är jag klar vaken. Skulden finns där. Vetskapen om den otrygghet som barnen tvingades växa upp i.

Det är tisdag och min vanliga psykologtid.

Istället för att försöka sova sveper jag det varma täcket om mig och går upp. Rullar ut yogamattan och ANDAS. Solhälsningarna är stela. Tankarna blir till tunna moln som far över himlen. Förra veckans yogapass på Ashtangayoga Syd har ökat svårighetsgraden. Ännu känner jag mig som klumpig kossa när jag hoppar jämfota bakåt. En – två – tre- fyra – fem. Andas in. Fokuserar på magen och ett jätteskutt fram som tar mig ända till fingertopparna.

Vinjasa mellan varje framåtböjning – och jag kommer till och med ihåg alla de fem nya ställningarna.

Kroppen är morgonstel lyckas men böjer sig i brygga tre gånger.

Sedan får jag fladdra iväg. Kroppen är varm mot yogamattan och jag drar täcket över mig och bara är. Andas.

Tiden försvinner. Först klockan 10 behöver jag gå för att hinna till psykologen i tid.

Tiden känns evig.

Vad gör konflikter med oss?

När jag länkade upp förra blogginlägget blev jag ju så klart nyfiken på de andra tävlingsbidragen och klickade på några länkar. Där hittade jag det här inlägget om sorgen efter en separation.

Ja, det är märkligt hur länge den sorgen sitter i – oavsett om du är den som blir lämnad eller den som tar initiativet till skilsmässan.

I sommar är det sex år sedan jag och barnens far gick skilda vägar. Eller kanske rättare sagt – sedan jag gick. För det var egentligen vad som hände.

För barnens skulle ville jag att förändringarna skulle vara så små som möjligt. Hemmet skulle kännas orört, de skulle fortsätta umgås med de gemensamma vännerna utan mig – jag drog mig bara undan – drack te och läste böcker under äppelträdet.

Ändå blev det år fyllda med konflikter.

Fortfarande gör det så ont i mig när jag tänker på drömmen om den lyckliga familjen som krossades. Hade det funnits andra vägar?

Antagligen är det tankar som jag delar med många andra som separarat. Kanske kommer de alltid att finnas där.

I blogginlägget läser jag även om Facebook. Tyvärr är de nya kommunikationsformerna en grogrund för förvärrade konflikter. Det är lätt att slänga iväg ett mail, ett sms eller ett meddelande på Facebook. De där korta orden kan lätt misstolkas.

När jag arbetade som advokat kunde jag se ärenden där parterna baktalade varandra genom Facebook. Det är inte bra för någon! Att bara läsa om den andres liv kan så klart också vara oerhört smärtsamt.

Det är en ny värld med nya sorters konflikter. Tulpan

Sociala media

Mail, sociala media, sms – idag är det lätt att nå ut med sitt budskap till många. Sedan länge har vi sett en utveckling där antalet vårdnadskonflikter ökar. Vilken betydelse har våra nya kommunikationsvanor?

Några ord lösryckta ur sitt sammanhang ger stort utrymme för misstolkningar. Den här filmen som delas på FB är ett bra exempel på det.

Nu börjar vi också se en del rättsfall där domstolarna dömer ut skadestånd till dem som utsätts för trakasserier på nätet. Men rättspraxis spretar.

Att många kränkningar inte ens anmäls är uppenbart!

Idag lever ungdomar i sociala media. Det är väldigt enkelt att skriva något “om någon annan” och på det sättet sprida klandervärd information på ett sätt som förr inte var möjligt.

Att i en chatt säga “sanningar” är inte samma sak som att säga saker ansikte mot ansikte. Egentligen är det samma sak som att prata bakom ryggen på någon.

Nedanstående checklista kan vara klok att gå igenom innan du skickar iväg.

20140114-213703.jpg

Växelvis strul, fortsättning

Stön… allt blir så komplicerat. 

Vi måste köra och hämta de bortglömda kläderna. Den senaste tiden har jag insett att jag mår bäst när jag inte kör dit överhuvudtaget. Jag la min själ i vårt hem. Ritade, målade…. Det är det projekt jag engagerat mig mest i! Det är en sorg att ha lämnat huset. Fortfarande kan jag minnas hur jag gick runt i huset och tog avsked av rummen och träden.

Feng shui var en hjälp. Utan den livsfilosofin hade jag nog aldrig kunnat ta mig loss… var nog mer bunden av tingen än som är hälsosamt.

Har det någon betydelse om ett bankkonto är gemensamt eller om den andre bara har dispositionsrätt?

Ett gemensamt konto innebär att kontohavarna är samägare till kontots behållning.

Antag att Anders och Bettan är sambor. Bankkonto ingår inte i samboegendomen. Om de har sitt gemensamma sparande på ett gemensamt konto anses de äga hälften var av behållningen om något annat inte kan visas. Om de istället sparar på Anders konto som Bettan har en dispositionsrätt till anses Anders äga hela behållningen.

Vid en äktenskapsskillnad har det ofta inte så stor betydelse eftersom vardera makens överskott läggs samman och delas på hälften. Men om en av makarna har ett nettounderskott får det stor betydelse om sparkontot var gemensamt eller inte.

Många har inte någon aning om de har gemensamma konton eller dispositionsrätt. Ta reda på fakta och fundera på hur ni vill ha det!

Vad innebär det att äga en fastighet tillsammans?

Mitt råd är alltid att komma överens om vad som ska hända med fastigheten innan du flyttar ut. Om du är lagfaren ägare och är betalningsansvarig för lånen kan det hända att du får fortsätta att betala för lånen tills fastigheten sålts. Visserligen kan du yrka nyttjanderättsersättning om den andre bor kvar i bostaden. Men konflikter med anledning av bodelning kräver mycket energi och kostar ofta stora summor i ombudsarvode.

Om ni är överens om att en av er ska bo kvar i fastigheten tills den sålts bör ett samäganderättsavtal upprättas där ni vem som skall svara för kostnaderna. Informera banken om avtalet så kan de fördela räntan i kontrolluppgifterna i enlighet med er överenskommelse.

Om en av er ska överta fastigheten är det bra om ni kan komma överens ett värde på fastigheten i så nära anslutning till separationen som möjligt. Förslagsvis kommer ni överens om en fastighetsmäklare som skall värdera fastigheten.

Mycket kan hända som påverkar fastighetens värde. Förutom värdeförändringar pga fastighetsmarknaden påverkas fastighetens värde av hur den sköts. En fastighet som inte underhålls kan snabbt förlora i värde.

Så länge båda parterna är lagfarna ägare är de vanligtvis solidariskt betalningsansvariga för lånen. Innan fastighetens sålts eller den som flyttar befriats från betalningsansvar via bodelningsavtalet är det nästintill omöjligt att beviljas banklån för ett nytt boende.

Konflikter i samband med bodelningen blir ofta infekterade och det finns tyvärr sällan några bra lösningar. En sårad part kan dra in alla möjliga tvistefrågor i konflikten. Inte sällan tar processerna flera år.

Det är svårt att tro att parterna faktiskt en gång lovat att älska varandra i nöd och lust.

Glöm inte ordspråket “Det är sällan man skiljs åt i sämja – ty rådde det sämja skulle man inte skiljas.”

Så – tänk dig för innan du köper Bostad tillsammans med någon.

 

Finns det några fördelar med att båda samborna/makarna är lagfarna ägare till fastigheten?

Om du gifter dig får du en giftorätt i den andres egendom. Det kan innebära att du har rätt till hälften av den andres fastighet vid en bodelning även om du inte är lagfaren ägare. Mer om bodelning för sambor och äkta makar hittar du här.

Vilka fördelar finns det med att vara lagfaren ägare?

Äktenskapsbalken 11:9

En make, vars giftorättsgods i värde överstiger den makens andel, har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar.

Den maken som ensam äger fastigheten har rätt att lösa ut den andre maken med pengar. MEN – Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en make skall få överta en bostad eller bohag som tillhör den andra maken är vidare att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses vara skäligt. (Äktenskapsbalken 11:8)

Under äktenskapet svarar vardera maken för sina skulder med sina tillgångar. Om endast en av makarna äger fastigheten kan hela fastigheten mätas ut för den lagfarna ägarens skulder.

Vårdnadskonflikter

Hur kan jag hjälpa människor i vårdnadskonflikter utan att gå in i de långa destruktiva konflikterna?

1. dela information (på bloggen finns redan flera länkar)

2. erbjuda juridisk vägledning som i kombination med mallar på hemsidan kan hjälpa föräldrarna att lösa sina konflikter i sämja på ett tidigt stadium

3. utveckla nya metoder för konfliktlösning (jag har en massa idéer – men de får vänta – nu är det fokus på att bygga grunden för det nya och jag har lovat mig själv, Eva och min älskade att INTE sätta igång med några fler projekt)

Det är inte ovanligt att pappor särbehandlas av de sociala myndigheterna. Här finns en intressant länk där du förhoppningsvis hittar mer information. (Obs – jag tar inte något ansvar för sidans innehåll.)

Får man byta lås i fastigheten vid en separation

I samband med en separation är det lätt att hitta anledningar till oenighet. Hur ska bohaget delas? Vem ska bo kvar i huset? Vad är rättvist?

Lösningen att dela möblerna med motorsåg kan tyckas vansinnigt – men ibland är det ett billigare alternativ än att bråka om det. Ombudsarvodena kan överstiga tvisteföremålets värde många gånger om.

Som alltid när det gäller juridik är det inte samma sak att ha rätt som att få rätt. Utgången vid en rättslig prövning är sällan säker.

Se t ex rättsfallet från Hovrätten där mannen bytte lås i den fastighet som ägdes av båda samborna. Tingsrätten kom fram till att han gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande medan hovrätten kom fram till att åklagaren inte lyckats visa att mannen haft uppsåt att rubba kvinnans besittning och ogillade åtalet.

På Dagens juridik finns rättsfallet refererat.

Hur kommer vi överens om barnen?

Åren som advokat har gett mig många tankar om nya sätt att lösa konflikter. Det är sällan ett bra alternativ att gå till huvudförhandling. Jag har också sett att med bra ombud på båda sidorna kan många konflikter lösas.

Här kommer några tips till dig som står inför en skilsmässa

1. Försök lösa bodelningen så snabbt som möjligt. Om det finns oenighet kring bodelningen påverkar det ofta möjligheterna att hitta lösningar gällande barnen.

2. Sätt er ner och prata. Försök komma överens och formulera ett avtal. Här hittar du ett förslag till avtal som du kan använda som utgångspunkt för era egna diskussioner. Försök hitta en lösning som passar ert liv. Det är bra med tydlighet för att undvika diskussioner (de kommer ändå). Det bästa är om hämtning och lämning kan ske på skola/fritids för att undvika konflikter.- Tänk på att vid växelvis boende utgår inte något underhållsbidrag. Lös frågan om barnbidrag och klädinköp till barnen. Ett alternativ kan vara att öppna ett bankkonto där båda föräldrarna sätter in pengar och den som handlar kläder tar ut beloppet och redovisar enligt kvitto. Ett annat – dyrare – alternativ är att barnen har en hel uppsättning kläder hos varje förälder.

3. Om ni inte kan hitta en lösning – ger er inte in i ändlösa diskussioner. Boka snarast en tid för samarbetssamtal. Ring till din kommun så kan de koppla dig rätt.

4. Om ni inte hittar någon lösning i samarbetssamtalen – vänta inte – anlita omgående vars ett ombud med erfarenhet av vårdnadsmål. Hör dig för i din omgivning – det finns tyvärr advokater som driver upp konflikterna istället för att fokusera på att hitta lösningar. Var lyhörd för din advokats råd och försök hitta lösningar. Glöm inte att barnens bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (FB 6:2a). Att inte hitta lösningar är att spela ett högt spel. Läs även inlägget om anknytningsteorin.

5. Att stämma den andre föräldern är en sista utväg. Ibland är det ändå klokt att inte vänta för länge med stämningsansökan. Ju längre konflikten pågår desto djupare blir den. Ibland behövs “pressen” från rätten för att föräldrarna skall kunna komma fram till lösningar.