Hur hanteras arvet efter föräldrarna i en bodelning?

En inte ovanlig fråga i bodelningar är hur arv skall hanteras. Antag att både Anders och Bertas fäder är avlidna men att deras mödrar är i livet när de börjar diskutera skilsmässan. Anders mor hinner avlida innan ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten medan Bertas mor avlider dagen efter att ansökan inkomststämplats. Huvudregeln är att […]

Att skiljas

Den 7 juli 2008 bröt jag upp från 23 årig relation. Det är något av det svåraste jag gjort. I min roll som advokat har jag förstått att många delar den våndan jag hade. Att bryta upp innehåller svårigheter av många olika slag. Hur hanterar man de egna och andras känslor? Hur fungerar juridiken? Hur […]

Vad är enskild egendom?

Jag håller på att förklara juridik för en klient och kom på att den här frågan berör nog flera. Så jag lägger svaret här samtidigt. När du gifter dig är huvudregeln att all egendom blir giftorättsgods. Äktenskapsbalken 7 kap 2 § Enskild egendom är 1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild 2. egendom […]

Äktenskapsförord, kompanjonsavtal – viktigt för företagare

Livet är lika skiftande som havet! Som advokat är det min uppgift att måla fan på väggen och förutse de problem som kan dyka upp. Äktenskapsförord är en av de svåraste handlingarna att skriva. De senaste åren har jag därför bestämt mig för att bara företräda en av makarna vid upprättandet och tydligt uppmana den […]

Bodelningsförrättare

Det är många som ringer till oss för att ställa frågor. När jag startade min verksamhet brukade jag bjuda på kortare juridiska rådgivningar per telefon. Den dagen visionen om en större advokatbyrå väcktes insåg jag att risken för att bli jävig var för stor. Idag svarar vi inte på några frågor utan att ha gjort […]

Blondinbellas power-ring inspirerar

På Blondinbellas blogg läser jag om hennes power-ring och kommer att tänka på min skilsmässoring. Att jag väljer att berätta den här historien beror på en av dagens klienter. Hon berättade att det som hjälpt henne mest genom skilsmässan var att jag hade delat hennes upplevelser. Därigenom upplevde hon att hon inte var ensam. Kunde […]