Underhåll till barn efter äktenskapsskillnad

Jag får ett ilsket mail som jag efter avsändarens medgivande väljer att citera;

Så meddelar idioten till exman att han inte längre vill betala mer för barnen, kläder, fritidsavgifter etc. Är man skild så är man och då delar man och det har inte med inkomst etc att göra. Det har en jurist upplyst honom om. Är det verkligen så? Det måste ju ändras. Det kan du blogga om. Här är man hemma o tar hand om barn o förlorar karriär o utveckling o inkomst o sen ska man betala hälften. När han ha kunnat satsa på sin karriär och tjänar tio gånger så mycket som jag.

Enligt 7 kap 2 § Föräldrabalken skall en förälder betala underhållsbiddrag till barnet om

1. föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller bor varaktigt tillsammans med barnet

2. föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.

Det innebär att vid växelvis boende betalar inte föräldrarna underhållsbidrag.

Visst kan det tyckas orättvist. Det är viktigt att känna till det här innan man väljer att gå ner i tjänst för att ta hand om barnen. Om en av föräldrarna väljer att vara hemma med barn bör man diskutera en kompensation. Kanske kan föräldrarna skriva avtal om underhållsbidrag för det fall de skulle välja att gå skilda vägar i framtiden. Om jag minns rätt har jag sett ett rättsfall med ett sådant underhållsbidrag (ska leta vid tillfälle).

Frågan väcker tankar. Ger äktenskapsbalken utrymme för underhållsbidrag i den här situationen?

Äktenskapsbalken 6 kap 7 § stycke 1 och 2 lyder; ”Efter äktenskapsskillnad svarar varje make för sin försörjning.

Om den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till denna makens förmåga och övriga omständigheter.”

Tankarna får ligga till sig. Nu ska jag jobba med några andra bodelningsärenden.