Vårdnadskonflikter

Hur kan jag hjälpa människor i vårdnadskonflikter utan att gå in i de långa destruktiva konflikterna? 1. dela information (på bloggen finns redan flera länkar) ...

Advokat och entrprenör

Eftersom 75% av klassen var hemma pga snöovädret vid dagens föredrag gör jag här ett försök att sammanfatta det. När Radio Kristianstad för några år sedan prese...

Fotboja

Länge drömde jag om att bli journalist. Det ständiga lärandet lockade. Kanske är det därför jag fortfarande är frågvis. Det stimulerar mig att ta reda på sådant...

Fria eller fälla?

Ända sedan jag började läsa juridik 1988 har jag hamnat i diskussioner där människor förfärats över hur “domstolen friar de skyldiga”. Jag väljer at...

Skyddtillsyn (del 5)

BrB 30 kap 30 kap. 9 § Vid val av påföljd skall rätten som skäl för skyddstillsyn beakta om det finns anledning att anta att denna påföljd kan bidra till att de...