Villkorlig dom (del 4)

Ok – vi har kommit fram till att brottets straffvärde säger fängelse men den tilltalade är ostraffad. Hur kommer vi då fram till om det är fråga om villkorlig dom eller skyddstillsyn? BrB 30 kap 7 § Vid val av påföljd skall rätten som skäl för villkorlig dom beakta om det saknas särskild anledning att befara […]

Hur väljer man mellan fängelse, vilkorlig dom och skyddstillsyn? (del 3)

BrB 30 kap 1 § Vid val av påföljd är fängelse att anse som en svårare påföljd än villkorlig dom och skyddstillsyn. Bestämmelser om användningen av överlämnande till särskild vård finns i 31 och 32 kap Det är inte ovanligt att den tilltalade erkänt gärningen. Då är det istället straffet försvararen inriktar sig på under processen. […]

Straffet för smuggling

Tidigare ansåg jag att smuggling skulle ha ett högt straffvärde. I Ystad är smuggelsprit billig och lätt tillgänglig för ungdomar.  Efter att ha haft ett antal klienter som åkt fast för smuggling börjar jag ändra uppfattning. Ofta är klienten en yngre kille som säger att han och hans kompisar är på väg till jobb i Norge. De […]

Skadeståndsansvar för föräldrar

Visste du att du kan bli solidariskt skadeståndsskyldig med ditt barn om barnet begår brott? Det har nu kommit ett hovrättsavgörande där en förälders skadeståndsskyldighet sätts ner till noll kronor av följande skäl 1) de i god tid innan det aktuella brottet vid flera tillfällen aktivt sökt hjälp 2) att de på egen hand i […]

Smuggling och användningen av samhällets resurser

Vid Ystads tingsrätt är häktning pga smuggling vardagsmat. Förordnandena som försvarare i dessa mål är så vanligt förekommande att jag funderar på om de dagligen har häktningsförhandlingar där misstanken rör smuggling. Vad kostar dessa processer samhället? Åklagare: närvarande vid en häktningsförhandling, genomgång av utredningen och stämningsansökan, en huvudförhandling Domare: förordnande av försvarare, en häktningsförhandling, en […]

Väntan

Väntar på klienten till dagens brottmålsförhandling. Även om jag förklarat hur viktigt det är att komma, att polisen annars kan hämta … Så känner jag alltid en oro för att klienten inte ska dyka upp. Ja, jag vet att jag inte kan ta ansvar för den delen – men jag tycker alltid att det är […]

Påföljder

Den första frågan klienten ställer är; ”Vad får jag för det?” Här kan du läsa mer om hur straffvärdet bestäms.  Det mycket som påverkar straffvärdet. Dessutom är det olika påföljder som blir aktuella utifrån klientens situation. T ex kan  skyddstillsyn bara dömas ut om det finns ett behov hos klienten. Böter Penningböter (idag lägst 200 kr och högst […]