Att hjälpa

Det är inte ovanligt att ett eller flera barn hjälper en förälder att hantera ekonomin. Ofta får jag frågan när det behövs en god man. Föräldrabalken 11 kap 4 §...

Bristbo

En av de första frågorna vi ställer när vi får uppdrag att handha boutredning är om boets tillgångar täcker skulderna. Ärvdabalken 20 kap 8 a § Räcker den dödes...

Att skiljas

Den 7 juli 2008 bröt jag upp från 23 årig relation. Det är något av det svåraste jag gjort. I min roll som advokat har jag förstått att många delar den våndan j...

Samboegendom

§ 8 i sambolagen lyder; “När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, skall på begäran av någon av samborna...

Vad är enskild egendom?

Jag håller på att förklara juridik för en klient och kom på att den här frågan berör nog flera. Så jag lägger svaret här samtidigt. När du gifter dig är huvudre...