Ang dödsbo efter nordisk medborgare med hemvist i Sverige

Allt fler frågor handlar om utländska dödsbon.

Vi har tyvärr inte möjlighet att ge gratis rådgivning. Genom den här bloggen hoppas jag däremot att vi skall kunna vägleda läsaren vidare.

Lag (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare som hade hemvist här i riket mm

§ 1

Hade dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare vid sin död hemvist här i riket, skall i fråga om rätt till arv efter honom svensk rätt gälla. Där den döde icke vid dödsfallet sedan minst fem år här hade hemvist skall dock lagen i hans hemvistland vinna tillämpning, så framt det yrkas av någon arvinge eller testamentstagare, vars rätt därav beror.

§ 19

Vid boutredning, bodelning och arvskifte efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare som vid sin död hade hemvist här i riket skall förfaras i enlighet med svensk lag.

Frågor att avgöra

1. Medborgarskap?

2. Var hade den avlidne hemvist?

3. Hur länge hade den avlidne haft hemvist i hemvistlandet?

Om den avlidne var nordisk medborgare och hade haft hemvist i Sverige i minst fem år skall svensk lag tillämpas.