Samboegendom

§ 8 i sambolagen lyder; “När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, skall på begäran av någon av samborna...

Vad är enskild egendom?

Jag håller på att förklara juridik för en klient och kom på att den här frågan berör nog flera. Så jag lägger svaret här samtidigt. När du gifter dig är huvudre...