Trovärdighet

Egentligen skulle jag varit på COPE utbildning i kväll. Det är en utbildning för tonårsföräldrar där varje lektionstillfälle utgår från filmscener med vanliga problemsituationer. Men när jag kom hem fick jag en så underbar dialog med min tonårsdotter. Då ringde jag återbud till COPE. Det är inte så ofta man hittar den där härliga dialogen med en tonåring – och att avbryta för att bli en bättre tonårsförälder kändes fel på något sätt.

Funderar över ordet trovärdig – värdig att tro på. Är vi värda att tro på?

Ofta blir jag förordnad som försvarare för ungdomar. Kanske är det första gången de är i kontakt med polisen. Inför första polisförhöret berättar jag att min uppgift är att ta tillvara deras rätt. Som advokat får jag inte främja orätt. Därför är det otänkbart att ljuga. Om klienten berättar för mig att han/hon har begått brottet som förhöret gäller men tänker förneka så måste jag avsäga mig uppdraget.

Om klienten kommer med en väldigt märklig förklaring till det inträffade så brukar jag säga att det är troligt att åklagaren kommer att ställa de här frågorna – hur svarar du på det? Min uppgift är att föra fram klientens berättelse. Jag får inte hjälpa till att skapa en berättelse – men jag kan ställa de frågorna som jag tror att åklagaren skulle ställa, belysa det som i mina öron känns mindre trovärdigt.

Jag brukar också råda klienter att tala sanning. Är det något de inte minns är det bättre att säga att man inte minns. Den som är misstänkt har också rätt att tiga. Ofta är det bättre att tiga än att lämna en osann berättelse.  

När ord står mot ord ska rätten bedöma vem som är mest trovärdig. Det som sagts i polisförhören får inte läggas till grund för domen, men genom att läsa upp avsnitt ur förundersöknignen kan polisförhören ändå komma in i det underlag som rätten skall ha som grund för sin bedmömning. Vem är då mest trovärdig – person som berättar samma sak både i polisförhören och i rättegången eller den person som lämnat två olika berättelser i polisförhören och kanske en tredje berättelse på rättegången?

Att vara trovärdig är viktigt!