Advokatens lojalitetsplikt

Ibland förundras jag över min förmåga att fullständigt gå in i klientens situation. Som advokat skall jag tillvarata klientens intressen – och så klart förklarar jag rättsläget – att det är troligt att tingsrätten skulle göra bedömningen på ett visst sätt – men att utifrån vad du sagt skulle vi kunna lägga upp det så här.

Ofta övertygar jag t o m mig själv med den argumentation jag lägger upp. Det är en märklig känsla när jag läser rättsfall och kan tycka – ”Ja, det är ju på tiden att domstolen dömer straff för de här gärningarna.” Men om det skulle varit min egen klient som hade blivit dömd hade jag antagligen tyckt att det vore för dj-t.

Den här kluvenheten slog mig när jag läste nedanstående referat från Karnov.Vad krävs det för att bli fälld för misshandel?

Påhejare döms för medhjälp till misshandel

En person har misshandlats medan ett antal personer stått i en ring runt den misshandlade. En av dessa har åtalats för medhjälp till misshandel. Hovrätten finner utrett att denne stått i ringen men finner inte styrkt att han haft någon fysisk kontakt med den misshandlade. Dock menar hovrätten att den åtalade måste ha förstått att han genom sin närvaro bidragit till att försvåra för den misshandlade att lämna platsen samt att han även styrkt den huvudåtalade i dennes misshandelsgärning. Hovrätten dömer därför påhejaren för medhjälp till misshandel genom främjande. Påföljden bestäms till ungdomstjänst. Tingsrätten kom tidigare till samma slut.