Nya strukturer för boutredningar

Inte sällan får vi in pärmar med handlingar för att göra boutredning efter en person. Att gå igenom alla handlingar tar tid.

Vi vill alltid se specifikationen i den senaste självdeklarationen, men det är inte någon garanti för att vi hittar alla tillgångar.

Om någon tillgång inte tagits upp i bouppteckningen skall tilläggsbouppteckning upprättas

Ärvdabalken 20 kap 10 §; ”Blir en ny tillgång eller skuld känd efter det att bouppteckning har förrättats eller upptäcks annan felaktighet i bouppteckningen, skall tilläggsbouppteckning innehållande tillägg eller rättelse förrättas inom en månad.”

Det är bouppgivaren som svarar för att alla tillgångar och skulder kommit med i bouppteckningen. De gode männen svarar bara för att värderingarna följer reglerna för bouppteckningar.

Under många år har jag funderat på hur man skulle kunna effektivisera boutredningar. Under hösten har jag samlat ihop flera års erfarenhet av boutredningar och tagit fram en ny struktur som jag kommer att presentera under våren. Första föredraget är redan inbokat.

Att ändra arbetssätt tar tid – därför kommer vi inledningsvis endast åta oss enklare boutredningar.

Vad betraktar vi som enklare boutredningar?

Ja – boutredningar där det inte är brist och inte är tvist. Mer om det i framtida inlägg.