Kreativitet

Under frukosten diskuterar vi nattens drömmar, att de har budskap åt oss.

År 2013 var jag övertygad om att jag led av någon bipolär sjukdom. Jag fick remiss till en specialist, som konstaterade att det ”bara” var utmattning. Även när jag var inlagd på psykiatriska kliniken förklarade jag min misstanke. Ännu en gång förklarade en läkare (den här gången än ännu bättre specialist) att jag inte var bipolär – det var han helt säker på efter personalens observationer av mig.

”Du är mer dominant än mig och din energi har jag aldrig mött hos någon annan”, sa Susanne igår och berättade att de diskuterat om jag kunde vara bipolär.”

”Jag har också misstänkt att jag var bipolär”, sa jag ”men två läkare har förklarat att jag inte är det. Harriet Hedin gjorde en gång personlighetstest på mig och förklarade att jag har ovanliga styrkor som kan vara jobbiga att leva med. Det var något om att jag tillhör en liten grupp som står för en extremt stor andel av innovationerna. Kanske har det något att göra med kreativitet. Såg en artikel om det för ett tag sedan.” Diskussionen fick mig att gå tillbaka till artikeln om kreativitet.

Högkreativa lever ibland i en annan verklighet

”högkreativa” människors hjärnor tycks, förutom att de är mer aktiva, också vara ihopkopplade på ett helt annat sätt.”

Det känns som om de ”lever i en annan verklighet än vad du gör.”

Misstänker att både familj och tidigare kollegor håller med i dessa uttalanden. Jag är inte lätt att leva med. Egentligen är det nog bara med min älskade som jag kan vara mig själv med fullt ut. I mina kreativa perioder lyssnar han, lugnar och håller mina projekt på en rimlig nivå. Stoppar innan jag går igång på högvarv, ser till att jag sover middag, äter ordentligt. För att sedan finnas där och fånga upp mig, ta hand om mig när kraften går ur.

”Den kreativas sinne drivs framförallt av en intensiv nyfikenhet och att försöka gå ned i tempo eller på något vis hitta en pausknapp är totalt omöjligt. Detta kan ibland vara utmattande, både för personen själv och människor i dennes närhet; men det är också en ovärderlig källa till roliga, galna och ofta okonventionella idéer.”

”Kreativa människor har en rytm som pendlar mellan skeden av hög, ibland manisk aktivitet och mer långsamma perioder. De långsamma perioderna upplevs ofta som nedgångar, men faktum är att varje period är både nödvändig och viktig, och precis som kalenderårets olika årstider är de beroende av varandra för att fungera på ett bra sätt.”

Kreativa människor behöver ” tid till att förnya och reflektera över sina inspirationskällor och drivkrafter. Ofta krävs ensamhet och isolering under vissa tidsperioder, vilket kan vara viktigt att känna till som utomstående.”

”Just eftersom de känner så mycket och djupt, kan kreativa människor tendera att skifta snabbt i humör från lycka till leda, eller till och med depression. Deras känslighet kan alltså förutom att vara en källa till briljans också vara en källa till lidande.”

Acceptans

”Man bör aldrig försöka ändra på en kreativ människotyp, utan fokus bör istället ligga på att öka förståelsen för hur deras hjärnor och hjärnaktivitet fungerar. Med rätt inställning och förutsättningar kan dessa människor vara en enorm tillgång”.

Så länge jag kan minnas har jag försökt att anpassa mig efter andras verklighet. Det har inte varit lätt – och det har fått mig att inte tycka om mig själv.

Hjälpte de här orden mig att acceptera mig själv? Var det drömmens budskap?

”Även de till synes självsäkra, kreativa människorna tenderar att ställa sig frågan – är jag verkligen bra nog? De jämför sig konstant med andra samtidigt som de inte riktigt är kapabla att se sin egen briljans i det de skapar.”

Jag har också ”en rädsla som aldrig någonsin försvinner och det enda alternativet hen har är att lära sig leva med det.”

(Jag lägger upp länken om kreativitet i högra kolumnen – där hittar du även länkar om bl a HSP, en beskrivning som också stämmer väldigt bra in på mig. Självinsikt och Acceptans är nog de viktigaste pusselbitarna för att bli frisk.)