#internationellakvinnodagen2021

Dagens inlägg på instagram

På en skrivkurs 2014 för @susannaalakoski uppmanades vi läsa #ettegetrum av #virginiawolf 
.
Boken inspirerade till #bokserieneldarna 
.
Som jurist upprördes jag ofta över patriarkala strukturer. När jag satt ting behandlades notarierna olika utifrån kön. I min advokatverksamhet fick jag gång på gång hjälpa kvinnor som hamnat i juridiskt underläge. 
.
Aldrig funderade jag över strukturerna som låg bakom – men det har jag gjort sedan 2014. 
.
1️⃣ #oväseniälvdalen handlar om #häxprocesserna – en tid när kvinnan inte fick föra sin talan. Ändå lyser en kvinnlig styrka igenom i förhören. Hur kunde det vara så?
2️⃣ #vredeiälvdalen gestaltar skillnaderna mellan #kristinagyllenstierna och #lyfja 
Kristina är katolik och Lyfja lever i ett kvinnocentrerad kultur. Vad skiljer dem åt? 
3️⃣ #tronistegeborg kommer handla om #AnnaVassa och religionskriget i slutet av 1500-talet för att gestalta skillnaden mellan katoliker och protestanter. Den här tiden la också grunden för det ortodoxa religionsutövandet. 
.
? Vilken kvinna vill du lyfta fram idag?

Här på bloggen vill jag lyfta fram tre kvinnor starka kvinnor som representanter för olika århundraden.
.

Kristina Gyllenstierna född ca 1494

Kristina föddes in i den svenska högadeln. Även om det var mannen som förde familjens talan hade kvinnan en stark ställning. Kristina var inte den första kvinnan att leda försvaret av Stockholm. Före henne hade Kristina av Sachsen (Kristian Tyranns mor) försvarat Stockholm 1501-1502. Personligen tror jag att Kristina planerade att på nytt ta makten genom att gifta sig med Sören Norby. Innan planerna hann verkställas hade Gustav Vasa valts till kung i Strängnäs och han gjorde allt för att utmanövrera Kristina från makten.

Kristina Gyllenstierna – Kvinnan som stod upp mot Kristian Tyrann är den bok jag utgår från när jag försöker gestalta Kristina Gyllenstierna.

Fd ärkebiskopen Peder Jacobi (av Gustav Vasa benämnd Sunnanväder) och Mäster Knut stod på Kristinas sida i striden om makten. De sökte stöd både hos dalfolket och i Norge, men upproren slogs ner. Så snart Gustav Vasa hade krönts till kung samlade han en stor här och beordrade dalfolket att komma till Stora Tuna. För det fall de inte infann sig hotade han med att bränna deras byar.

I Stora Tuna omringade han dalfolket och började avrättningen. Mer än hundra år senare kan man i adelns korrespondens ana rädslan för det upproriska dalfolket som hade hjälpt de båda Sturarna och Gustav Vasa till makten. Kanske var det en av anledningarna till att det stora oväsendet startade just i Dalarna.

I september 2020 besökte jag Frostbrunnsdalen tillsammans med Anna Vild. Det visade sig att Stora Tuna kyrka ligger intill en gammal kultplats med källor och vatten som rinner mot norr.

Marit Matsdotter född ca 1650

Marit Matsdotter var sondotter till Gyris-Marit som i bevarade handlingar beskrivs som den största trollkonan. Kanske kunde Gyris-Marit konsten att bota. Bengt Ankarloo har konstaterat att kvinnor som hade kunskap om örtmedicin och deras släktingar löpte större risk att anklagas för trolldom.

Marit Matsdotter var dessutom attraktiv, i alla fall får jag det intrycket när jag läser den särskilda beskrivningen som avslutar domen.

hvaraf hvas och ens hierta så ähr antagit och bevekte adt ögonen det och på henne i synnerhet hafva måst betyga, hvilket innebörden nu under sielfva deliberationen (betänkandet) öfver domen ähr händt, så skulle man uthaf alt detta ingen annan Conclusion (slutsats) kunna giöra än hon vore för dhenne Trulldomb aldeles frij.” 

Marit Matsdotter nekade till trolldomsanklagelserna trots allt lidande hon fick utstå. Och hon var inte ensam. Om 300 personer avrättades för trolldom under perioden 1668-1676 kan vi anta att minst 1.200 personer anklagades under samma period. (Här utgår jag från Torbjörn Näs uppgifter från Mora.) Till denna siffra kommer anklagelser både före och efter det stora oväsendet. Vi känner till häxprocesser i Finspång, Malmö, Halland, Åland från tiden innan det stora oväsendet. I Skåne har jag hittills hittat tre kvinnor som anklagats för trolldom i Skåne på 1700-talet (och då har jag ännu inte börjat leta).

Till alla de kvinnor som anklagats för trolldom i någon form går mina tankar idag.

I september 2020 vandrade jag i de häxanklagades fotspår tillsammans med Marit Norin på Rockdale en upplevelse som varmt kan rekommenderas.

Anna Vild

I år är det 100 år sedan svenska kvinnor fick rösta för första gången. Min mormor var då 11 år. När hon var 15 år beskrev Socialstyrelsen Nymfomaner som en samhällsfarlig kvinnotyp. Nymfomanerna delades upp i ”allmänt nymfomana” och ”onanister”. Hur påverkades min mormor av denna kvinnosyn? Vad gick i arv till hennes döttrar? Vilka strukturer finns kvar än i dag?

Någon gång under järnåldern började synen på kvinnan förändras. Gamla Testamentet gav männen rätt att utrota alla religioner som inte tillbad den manliga Guden.

Genom sitt konstnärsskap lyfter Anna Vild fram kvinnans historia. Idag föreläser hon digitalt på Strängnäs kommun.

Anna lyfter fram den sensuella kvinnan som ansetts skamlig under de senaste tusen åren. En aspekt av kvinnan som även en stor del av den feministiska rörelsen vill dölja.

Varför?

Det är frågor jag reflekterade över under februari – ett av inläggen hittar du här.

Vad händer nu?

Mars månad har kallats kvinnomånaden. Och vad passar bättre idag än att sätta upp en plan för det kommande året.

Den 12 december 2020 lanserades Tidsresebyrån. Den första resan går till Gessi fäbodar. Detta är ett sätt att lyfta fram kvinnohistorier. Via tidsresebyrån kan du även lära mer om tiden innan de patriarkala religionerna via Hela vägen online.

Via Rockdale kan du köpa biljetter till vandringen i de häxanklagades fotspår.

Den 27 juni 2020 arrangerade Kvinnohistorier Sveriges första digitala bokmässa. Vi jobbar nu för fullt för att skriva stadgarna till en Insamlingsstiftelse. Det är min målsättning att Stiftelseurkunden ska kunna undertecknas i Billesholm den 5 maj 2021.

Fram till dess kan du stötta mitt och Annas arbete genom att delta i följande aktiviteter.

Lördagen den 20 mars 2021

Vårdagjämningen och vi kommer sända live från Ales stenar från soluppgången till solnedgången på Kullaberg. Mer info kommer via Anna Vild.

Skärtorsdagen den 1 april 2021

Anna Vild släpper låten Elden på Spotify och som musikvideo. Dela gärna för att visa ditt stöd för vårt arbete för Kvinnohistorier.

Lördagen den 1 maj 2021

Dokumentären om att vara högkänslig släpps. I bokserien Eldarna försöker jag också ge röst åt högkänsliga.

Littera-turen lördagen den 8 maj 2021

I samarbete med Travelshop arrangerar vi en cykeltur där du får träffa olika författare som skriver Kvinnohistorier (som även handlar om nutid). Mer info inom kort.